Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Менеджмент — завантажити безкоштовно


Менеджмент - завантажити безкоштовно

Завантажити реферат: Менеджмент

План реферату

1. Поняття Менеджмент

1.1 Що слід враховувати під час виборів структур управління.

1.2 Структура підприємства.

2. Електронні канали маркетингу та дистрибуції

1. Поняття Менеджмент

Поняття «Менеджмент» останнім часом все частіше і частіше вживається в російській мові. Відкриваються «школи менеджерів», створюються «клуби менеджерів», проводяться «семінари менеджерів», але рідко люди усвідомлюють те, що ж саме ховається за цим красивим словом.

Слова «менеджер» та «менеджмент» вживалися в англійській мові ще в минулому столітті. Але лише до другої чверті XX століття вони поступово починають набувати певного значення, відповідно до якого менеджером є людина, яка організовує конкретну роботу, керуючись сучасними методами.

У літературі менеджмент визначається як управління виробництвом, система методів, принципів, засобів та форм управління, розроблених та застосовуваних у розвинених країнах для підвищення ефективності виробництва чи іншої суспільної діяльності.

У зв’язку з цим постає питання: чи є для нас необхідність не лише вивчати, а й взагалі вживати поняття «менеджмент», якщо в російській мові існує термін «управління», а проблеми управління виробництвом досить повно розкриті у вітчизняній літературі. Справді, ці поняття здаються ідентичними, але з історичних, політичних та інших причин їх сутність далеко неоднакова.

1.1 Що слід враховувати під час виборів структур управління.

1.1.1 Ознаки оптимізації структури:

 • Невеликі підрозділи із висококваліфікованим персоналом
 • Невелике чило рівнів керівництва
 • Наявність у структурі груп фахівців
 • Швидка реакція на зміни
 • Висока продуктивність
 • Низькі витрати

1.1.2 Впливають фактори:

 • Технологія
 • Вошнє оточення
 • Розмір підприємства
 • Стратегія бізнесу
 • Система рішень
 • Сформовані структура
 • Наявний персонал

1.1.3 Ознаки структуризації:

 • Функціональне призначення
 • Обслуговуваний продукт
 • Обслуговувана група споживачів
 • Обслуговуваний регіон
 • Інтервал робочого часу
 • Кількість підлеглих
 • Обслуговуваний процес

Сукупність результативності всіх видів діяльності вища, ніж проста сума результатів кожного їх окремо.

1.2 Структура підприємства.

Департамезація – розподіл організації на окремі блоки (відділи, відділення, бюро)

1.2.1 Порівняння варіантів структур

Структура — це засіб досягнення мети організації.

1.2.2 Функціональна структура

Перевага:

 • Ефективність з допомогою специлізації діяльності
 • Централізований контроль за стратегічними рішеннями
 • Деференцація та делігування повноважень

Недоліки:

 • Сприяння вузької специлізації підрозділів
 • Проблеми координації
 • обмежена можливість розвитку менеджерів

1.2.3 Підрозділова структура.

Перевага:

 • Оперативне реагування зміну ситуації
 • Зближення стратегічних та поточних рішень
 • Зближення відповідальності та управління
 • Перспективи для зростання менеджерів

Недоліки:

 • Складність у визначенні інтервалів влади
 • Відмінності кваліфікації персоналу в однотипних підрозділах
 • Внутрішня конкуренція за ресурси
 • Внутрішній конфлікт при списанні накладних витрат

1.2.4 Централізація управління

Переваги:

 • Поліпшується контроль та координація
 • Ув’язуються інтереси груп
 • Ефективно використовується центральний апарат

Недоліки:

 • Підвищується час прийняття рішень
 • Гаситься ініціатива
 • Затримується зростання кваліфікації менеджерів

2. Електронні канали маркетингу та дистрибуції

Концепція маркетингу за багато років свого існування зазнала низки змін. Сьогодні найбільшої популярності набула модель “маркетингового управління”, тобто. довгострокового планування та прогнозування, що спирається на дослідженнях ринку, поведінки та звичок покупця, використання комплексних методів формування попиту та стимулювання посередників, задоволення потреб конкретних цільових груп покупців. У центрі сучасної концепції маркетингу є споживач. І якщо до останнього часу можливість отримання його «рентгенівського знімка» представлялася практично нереалізованою, то зі становленням інтерактивних каналів зв’язку мрії про «прозорого» покупця стали набувати реальних форм.

Сучасне суспільство надає дедалі більшій кількості своїх членів право вибору при купівлі товарів та послуг. І вибір цей насамперед базується на якості обслуговування. Споживач вже оцінив переваги інтерактивного контакту з продавцем, головними з яких є швидка реакція на запити, висока швидкість виконання замовлень, зручність отримання майже необмеженої інформації.
Дослідження, проведені в Німеччині, показують, що середній вік мандрівників кіберпростором становить 29 років; 62% з них або мають вищу освіту, або близькі до її завершення.

Вищі керівники низки компаній продовжують вважати, що контингент користувачів глобальних мереж складають лише одні студенти та університетські професори, які в кіберпросторі займаються виключно пошуком наукової інформації та нічого не купують. Дані німецьких комерційних банків свідчать про інше. Так більша частина звернень до WEB-серверу найбільшого з них – Deutsche Bank – здійснюється з домашніх ПК та з місць роботи, а не з вузівських та шкільних стін.

Відмінною особливістю INTERNET як нової інфраструктури маркетингу та збуту є той факт, що тут поки що не діє основний принцип ринкової економіки: попит породжує попередження. Досвід багатьох країн свідчить, що не споживач визначає обсяги цифрових послуг. Навпаки, постачальники і виробники приходять до висновку про необхідність зістрибнути на підніжку експрес “INTERNET”, що відходить. І пояснюється це не лише питаннями престижу, а й побоюванням, що найкращі місця на цьому перспективному ринку розхоплюють інші.

Не менш важливою перевагою електронних каналів є більш тестовий контакт із покупцем. Інтерактивний контакт з покупцем забезпечує також більш тісну прив’язку їх до фірми. оскільки суперники будуть на відстані одного клацання миші.

«Населення» кіберпростору поки що складається майже виключно з чоловіків (за різними оцінками, на 70-90%). У зв’язку з цим, наприклад, постачальники автомобілів знаходяться в кращому становищі в порівнянні з продавцями продуктів харчування та одягу, оскільки останні вибираються в основному жінки, а вони поки що далекі від ПК. Просувається товар повинен представляти інтерес для вікової категорії 18 — 40 років, оскільки саме до неї належить 70% населення кіберпростору.

Не можна, однак, упускати з уваги той факт, що стовідсоткові споживачі електронного ринку, яких у Росії, не більше півмільйона, мають родичів і друзів, які здебільшого ще не пізнали можливостей кібернетичного світу, але є його непрямими споживачами.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *