Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Маркетинг та контролінг


Маркетинг та контролінг

Контролінг – система систематичної оцінки всіх сторін діяльності фірми, її підрозділів, керівників та співробітників з точки зору своєчасного та якісного виконання запланованих стратегічних показників, виявлення відхилень та прийняття невідкладних та енергійних дій, щоб намічені планом рубежі були досягнуті за будь-яких змін госп. ситуації.
Контролінг виступає засобом поліпшення діяльності фірми, причому настільки своєчасно, щоб можна було вжити запобіжних заходів щодо явищ, що загрожують самому її існуванню. Контролінг означає не контроль, а скоріше «постійно тримати під контролем».
Маркетинговий аспект контролінгу служить досягненню всіх поставлених фірмою цілей у бізнесі. Спочатку контролінг використовувався на вирішення поставлених завдань у межах підприємства, орієнтованого з прибутку. Практика показала, що фірма виживає над ринком, лише діючи активно у сфері “персонал фірми” і “економічне середовище фірми” з урахуванням чіткого плану. Тому в рамках контролінгу приділяється особлива увага розробці програм удосконалення та розвитку персоналу фірми, постійному зростанню їхньої кваліфікації, а також планомірному покращенню внутрішнього середовища фірми, її організації.
Як важливий елемент управління фірмою, контролер допоможе керівництву у процесі визначення та реалізації стратегічних та оперативних цілей розвитку.
Контролінг виступає ефективним засобом управління фірмі, націленим вирішення маркетингових проблем. Завдання контролера – при фактичних розбіжностях із планом навести руху механізм, здатний, попри відхилення від наміченого, досягти мети. Порівняння реальних та планових результатів здійснюється для своєчасного визначення місця виникнення труднощів з реалізацією плану та за допомогою регулюючих заходів забезпечити отримання планового прибутку та досягнення інших намічених показників.
Регулююча діяльність контролінгу – сигналізувати про відхилення, допущені у сфері діяльності, іншим відділам, підказати їм необхідні дії, допомогти здійснити їх задля досягнення планових рубежів загалом.
Механізм контролінгу заснований на принципах:
1) Рухи та гальмування. Створення та збереження умов успіху пов’язані з поняттям “інновація”. Вона (як зміна чи оновлення) має місце під час запровадження у роботі фірми чогось нового, прогресивного. Контролінг повинен активно впливати на тих, хто гальмує прогрес, домагатися постійного відновлення всієї діяльності фірми, особливо у сфері маркетинга.
2) Своєчасності. Контролінг як ф-ия, орієнтована у майбутнє, служить ранньому виявленню нових можливостей та ризиків для фірми. Здатність до своєчасного реагування зміну ринку залежить від тимчасового інтервалу між виникненням нового шансу і ризику і конкретними діями, і навіть від часу, необхідного розробки зміни плану та його впровадження.
3) Стратегічної свідомості. Реалізується тоді, коли будь-які рішення та дії фірми приймаються з позицій відповідності стратегічним програмам. Дотримання цього підходу – найважливіше завдання контролера. Стратегічне свідомість — фільтр, що запобігає реалізації оперативних рішень або модифікує їх при невідповідності їх стратегічному плану.
4) Документації. Його мета – створення можливості перевірки того, чи дотримувалися цілі та завдання стратегічного контролінгу насправді. Інформація має бути надана у вигляді письмового повідомлення, систематично, найбільш повно та наочно.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *