Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих з жовчно-кам’яною хворобою.


Лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих з жовчно-кам'яною хворобою.

Завантажити реферат: Лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих з жовчно-кам’яною хворобою

Розрахунок лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) призначений визначення ступеня інтоксикації при гнійно – запальних захворюваннях будь-якої локалізації. ЛІІ має важливе значення як контролю за лікуванням так прогнозу хвороби. Клінічне значення ЛІІ полягає у визначенні тяжкості гнійно – запального процесу, а також можливості застосування його як критерію, що допомагає поряд із клінічними та лабораторними дослідженнями, діагностувати прогресування процесу чи розвиток гнійного ускладнення.

Існує кілька формул розрахунку ЛІІ, такі як: Кальф-Каліфа Я.Я (1941), Фіщенко Ф.Я. (1989), Островського В.К. (1983).

Формула Кальф – Каліфа з аналізу літературних даних не набула широкого застосування, що з складністю його розрахунку і складністю запам’ятовування. Нами була обрана формула Островського, оскільки вона спрощена і легко запам’ятовується. Це формула розрахунку ЛІІ, в якій у чисельнику знаходиться сума процентного вмісту клітин мієлоїдного ряду, а в знаменнику сума інших клітин білої крові.

Формула розрахунку ЛІІ за Островським В.К. (1983)

Де: ПК – плазматичні клітини, мієл. — Мієлоцити, ю. – юні, п. – паличкоядерні, с. — Сегментоядерні, Лімф. — Лімфоцити, мон. – моноцити, е. — еозинофіли, б. — Базофіли.

При розрахунку ЛІІ норма становить 1,6+0,5

Для розрахунку ЛІІ було взято хворих з 2 і 3 хірургічних відділень НЦХ ім. А.Н.Сизганова. При хірургічних захворюваннях ЛІІ вивчено нами у 40 хворих, чоловіків було – 15 осіб, жінок – 25. Віковий контингент досліджуваних хворих був від 18 до 75 років. Усі хворі перебували у стаціонарі з діагнозом жовчнокам’яної хвороби (ЖКЛ).

17 з них були з ускладненнями основного захворювання і у 23 відзначено не ускладнений її перебіг. Основними ускладненнями ЖКБ були: водянка жовчного міхура, місцевий серозний перитоніт, хронічний індуративний панкреатит, стеноз великого дуоденального соска, механічна жовтяниця та гнійний холангіт. Всі хворі були оперовані, з них у 13 вироблені лапаротомні холецистектомії, і у 27 лапароскопічні холецистектомії.

Таблиця 1 ЛІІ, пульс та температура у хворих із ЖКБ.

показник

Групи обстежених

норма

Хворі з неускладненими-

ної ЖКБ

Хворі з ослож-

ній ЖКБ

пульс

60 -80

78,9 + 2,2

80,2+1,8

Темп-ра

0

36 С + 0,5-1,0

36,2+0,05

36,7+0,1

ЛІЇ

1,6+0,5

1,9+0,2

3,5+1,07

У таблиці 1 показано, що у хворих з не ускладненою формою ЖКБ пульс і температура знаходяться в межах норми, але ЛІІ підвищено в 1,1 рази порівняно з нормою. У хворих з ускладненою формою ЖКБ пульс знаходився на верхньому кордоні норми, температура не зазнавала істотних змін, а ЛІІ підвищувався у 2,1 рази порівняно з нормою. Отже, судячи з середніх показників пульсу і температури можна сказати, що у обох групах хворих вони змінюються незначною мірою, чи практично відповідають нормі. ЛІІ при не ускладнених формах ЖКБ підвищувався рахунок основного захворювання, тоді як у другій групі хворих він підвищувався рахунок приєднання до основного захворювання якогось ускладнення з перелічених вище. Отже показник ЛІІ є достовірнішим у діагностиці ускладнених форм ЖКБ.

Таблиця 2 Динаміка ЛІІ, пульсу та температури у хворих після операції.

показник

До операції

Після операції

пульс

76,4+1,4

82 + 1,1

Темп-ра

36,7+0,06

36,7+0,08

ЛІЇ

2,7+0,4

2,8+0,6

У таблиці 2 бачимо, що пульс і температура до операції перебували межах норми, але ЛІІ підвищувався в 1,6 разу проти нормою. Після операції відзначено незначне почастішання пульсу, температура не змінювалася. ЛІІ підвищувався у 1,7 рази порівняно з нормою. Незначне підвищення ЛІІ після операції порівняно з ЛІІ до операції пов’язане з травматичністю операції та надходженням в організм токсичних продуктів, що утворюються під час поділу та розмозження тканин унаслідок порушення процесів відмежування. При адекватній терапії у післяопераційному періоді ЛІІ у хворих обох форм з ЖКБ поступово знижувався і на момент виписки зі стаціонару він досягав норми (1,7 + 0,3).

На закінчення слід зазначити, що застосування ЛІІ в умовах хірургічної та терапевтичної клініки має велике значення для оцінки ступеня інтоксикації та ефективності лікування. Поряд із високою діагностичною цінністю визначення в динаміці індексу за Островським В.К.(1983) дозволяє своєчасно виявити розвиток ускладнень та прогресування процесу при неадекватному лікуванні.

Література:

  1. Фіщенко О.Я. Клінічна хірургія 1989 9 Київ Здоров’я стор.68-69
  2. Мурашев З.М. Зміна ЛІІ в перед-і післяопераційному періоді у хворих на холецистит (Рад. Мед. 1975 2 стор. 112-116)
  3. Островський В.К. Світіч Ю.М. ЛІІ при гострих гнійних і запальних захворювань легень.
  4. Вірник С.Д. Застосування ЛІІ для оцінки ефективності лікування інфільтратів (Хірургія 1972 9 стор 84-87)
  5. Кальф-Каліф Я.Я. Про ЛІІ та її практичне значення (Лікарська справа 1941 1 стор.31-33)
  6. Сазонов А.М. Муромський Ю.А. Деякі питання лікування гострих ускладнених абсцесів легенів.
  7. Сухоруков В.П. ПРО ЛІЇ (Клін. Хірургія 1982 1 стор. 20-22)
  8. Прохоров А.М. Велика Радянська Енциклопедія. Москва Рад. Енциклопедія стор.
  9. Прохоров А.М. Велика Радянська Енциклопедія. Москва Рад. Енциклопедія стор.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *