Курсова - Зовнішньоекономічна діяльність сучасної Росії
Химия

Курсова — Зовнішньоекономічна діяльність сучасної Росії


Завантажити курсову: Зовнішньоекономічна діяльність сучасної Росії

План курсової роботи

Вступ

1. Роль та значення договору в оформленні міжнародної торгової угоди

1.1. Міжнародна торговельна угода та основні зовнішньоторговельні ризики.

1.2. Договір як формалізація основних умов зовнішньоторговельної угоди

2. Аналіз договірної роботи та виконання контрактів

2.1. Коротка характеристика діяльності АТ «Ресола»

2.2. Практика укладання та аналіз змісту договорів

3. Основні напрями оптимізації суттєвих моментів зовнішньоторговельних контрактів

3.1. Вдосконалення переддоговірної роботи

3.2. Залежність ефективності договору від якості його оформлення

3.3. Умови, що формують набуття договору чинності та його дію.

Висновок

Характеристика контрактів щодо експортних угод.

Характеристика контрактів щодо імпортних угод.

Список літератури

Вступ

Сучасний етап розвитку зовнішньоекономічної діяльності нашій країні пов’язані з корінними змінами форм і методів, які застосовувалися протягом десятиліть попереднього розвитку. Десятки тисяч підприємств, незалежно від їхньої приналежності до державного або приватного сектору, організаційної форми, розмірів майна, сфери діяльності, складу власності, отримали можливість брати активну участь у міжнародній економічній співпраці.

Але загалом це позитивне явище, має істотні недоліки, що об’єктивно стримують широке та економічно вигідне залучення до процесу світової торгівлі вітчизняних підприємств. Один із таких недоліків — відсутність необхідного досвіду, а часом і елементарних знань про умови та особливості діяльності на незвичному для наших підприємств міжнародному ринку.

Фірми можуть стати учасниками зовнішньоекономічної діяльності з різних причин:

— фірмам може знадобитися закупівля сировини, товарів хороших і надання послуг там ведення свого бізнесу, оскільки необхідні матеріали, товари та не можна отримати від вітчизняних виробників;

— багато фірм можуть отримувати прибуток, продаючи свої товари чи послуги на ринках там;

— інші фірми діють як посередники між покупцями та продавцями у різних країнах.

Тобто. всі вони беруть участь у міжнародній торгівлі.

Міжнародна торгівля є процес купівлі-продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями та посередниками у різних країнах. Він пов’язаний з безліччю практичних фінансових труднощів для фірм, що у ньому.

Будь-яка міжнародна торгова угода передбачає під собою договір між сторонами, що у різних країнах, що у ній. Проте, щоб стати повноправним учасником міжнародної торгівлі, необхідно укладати договори на взаємовигідних умовах, а для цього треба знати та враховувати безліч тонкощів, пов’язаних із веденням зовнішньоторговельних операцій на міжнародному ринку. І оскільки російські підприємства мають не настільки великий досвід діяльності на зовнішньому ринку, то метою цієї роботи є виявлення основних моментів не тільки для виходу на міжнародний ринок, а й зміцнення позицій російських підприємців на ньому, а також бажання допомогти їм уникнути помилок під час укладання зовнішньоторговельних договорів .

Оскільки договір міжнародної купівлі-продажу превалює в економічному обороті, оскільки більшість операцій світової торгівлі пов’язані з реалізацією різноманітних товарів, то доцільним у цій роботі вважали приділити увагу саме цього виду договору.

Угоди купівлі-продажу, залишаючись постійними насправді, зазнають серйозні зміни формою: виникають нові елементи, ускладнюється їх структура і змістом.

У зв’язку з цим розробка дипломного проекту на тему “Договір як взаємоузгоджене волевиявлення сторін у міжнародній комерційній практиці” є досить актуальним.

Метою написання дипломної роботи стала розробка основних напрямів оптимізації істотних моментів зовнішньоторговельних контрактів.

Для реалізації сформульованої мети перед нами поставлені такі завдання: з’ясувати та визначити роль та значення договору в оформленні міжнародної торгової угоди, розглянути поняття міжнародної торгової угоди та властивих їй зовнішньоторговельних ризиків, вивчити теоретичні аспекти формування умов зовнішньоторговельних договорів, на практичному матеріалі розглянути договірну роботу та проаналізувати виконання контрактів, з’ясувати необхідні умови для роботи фірми на зовнішньому ринку, розглянути практику укладання та проаналізувати зміст контрактів АТ “Ресола”, визначити ефективність зовнішньоторговельних контрактів, розробити основні напрями оптимізації істотних моментів зовнішньоторговельних контрактів, розглянути окремі питання вдосконалення переддоговірної роботи, контрактів від якості їх оформлення, розглянути та сформулювати умови, що формують набуття договором чинності та його дію.

Предметом дослідження стало формулювання та фіксація окремих істотних моментів зовнішньоторговельних контрактів.

Об’єктом дослідження обрано АТ «Ресола».

У процесі роботи використані такі методи: статистичний аналіз, експертні оцінки, графоаналітичний метод.

У період написання дипломної роботи використані праці багатьох авторів як зарубіжних, так і вітчизняних, таких як Деян Попов, Шміттгофф К., Бєлов А.П., Герчикова І.М., Гринько І.С., Тосімов В.А. та ін.

Основним результатом роботи стали: у теоретичному плані — на основі використання різних літературних джерел формулювання ролі та значення договору в оформленні міжнародної торгової угоди; у практичному плані — розпочато поглиблений аналіз окремих статей контрактів та його виконання; у рекомендаційному плані – розроблено основні напрями оптимізації суттєвих моментів зовнішньоторговельних контрактів.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *