Курсова – XIII. Засоби спеціального захисту, що забезпечують захист систем вентиляції, опалення, освітлення у небезпечних зонах обладнання
Химия

Курсова – XIII. Засоби спеціального захисту, що забезпечують захист систем вентиляції, опалення, освітлення у небезпечних зонах обладнання


Курсова – XIII. Засоби спеціального захисту, що забезпечують захист систем вентиляції, опалення, освітлення у небезпечних зонах обладнання

1. Захист гідросфери

Кожна промислова структура має систему водопостачання та водовідведення. Перевага надається системі оборотного водопостачання (тобто частина води використовується в технічних операціях, очищається і надходить знову, а частина скидається).

Система водовідведення передбачає систему каналізації, яка включає пристрої, в тому числі й очисні. На території підприємства розрізняють 3 види стічних вод:

— Виробничі (техн. процеси);
— побутові (госп. потреби);
— Поверхневі (опади).

1.1. Нормування вмісту шкідливих речовин у стічних водах

Зміст шкідливих та отруйних речовин регламентується за лімітуючим показником шкідливості (ЛПВ), тобто. найбільш ймовірний несприятливий вплив кожної шкідливої ​​речовини.

Для водойм питного та культурного призначення існує 3 ЛПВ:

 • санітарно-токсикологічний;
 • загальний санітарний;
 • органолептичний.

Для водойм рибогосподарського призначення 2 ЛПВ:

 • токсикологічний;
 • рибогосподарський.

Основним ел-ом водно-санітарного законодавства є ГДК у воді. Всі в-ва ГДК поділяються:

 • надзвичайно небезпечні;
 • особливо небезпечні;
 • помірно небезпечні;
 • малонебезпечні.

Органолептичні властивості — характеризуються наявністю запаху, присмаку, кольоровості, каламутності.

1.1.1. Нормативний документ

СН 46.30-88. Санітарні норми та правила охорони поверхневих вод від забруднень.

1.2. Методи очищення сточ. вод від забруднень

Залежно від характеру забруднення стічних вод існують групи методів очищення вод від:
— твердих нерозчинних домішок;
— олійних домішок;
— Розчинних домішок;
— Біологічне очищення.

1.2.1. Очищення від твердих домішок

МетодиЗасоби
Проціджування— Грати;
— волокноуловлювачі
Відстоювання— Песколовки (горизонтальні, вертикальні, аеровані);
— відстійники (горизонтальні, вертикальні, радіальні)
Відділення тв. домішок у полі дії відцентрових сил— гідроциклони (відкриті, напірні);
— центрифуги
Фільтрування— Зернисті;
— Мікрофільтри

1.2.2. Методи та ср-ва очищення сточ. вод від масломіст. прим.

МетодиЗасоби
Відстоювання— відстійники
Очищення стічних вод у полі дії відцентрових сил— циклони (напірні);
— гідроциклони
Метод флотації— Флотаційні установки (пневматичні, напірні, пінні, хімічні, біологічні, електрофлотація)
Фільтрування— фільтри, як наповнювач використовується кварц, пісок, доломіт, пінополевритан і т.д.)

1.2.3. Очищення сточ. вод від розчину. домішок (хім. очищення)

 • нейтралізація;
 • Екстракція (перерозподіл. 2-х нераств. рідин);
 • Електрокоагуляція;
 • Іоннообмінні методи (очищення від 6-ти вал. хрому);
 • Озонування.

1.2.4. Біологічне очищення стічних вод

Очищення від органічних та неорганічних домішок. Процес очищення здійснюється за допомогою біоценозу, в якому беруть участь 2 види бактерій: автотрофи та гетеротрофи, під дією яких здійснюється процес розкладання домішок. При цьому протікає відновлювальний процес, званий аеробним та окисний — анаеробним. Тому апаратурне забезпечення цих методів таке: аеротенки; афтотенки; фільтри; комбінація пристроїв.

1.3. Контроль якості води

Осущ-ся як у вихідних стічних вод, і у очищених. Для здійснення контролю відбирається проба, відстоюється 12 годин і потім визначається кислотний показник рН, кількість зважених частинок, концентрація кисню, хімічне споживання кисню (ГПК), біологічне споживання кисню (БПК), концентрація шкідливих речовин, що цінується за ГДК.

Відходи утворюються як за виконання. технологічного процесу, і після закінчення терміну експлуатації техніки, приладів, ВТ, устаткування тощо.
Усі види відходів, які утворюються у разі, поділяються на групи: тверді, рідкі.

Тверді відходи

 • Метали: чорні; кольорові; дорогоцінні; рідкісні
 • Неметали: шлаг; папір; гума; деревина; пластмаси; кераміка; шлам; Скло; тканина

Рідкі відходи

 • Опади стічних вод;
 • Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини;
 • Хімічні опади;

2.1. Негативний вплив на природу

 • Пряме
  • засмічення території (зміна фізико-хімічного складу ґрунтів, утворення хімічних та біологічних вогнищ небезпеки у зв’язку з тим, що не всі відходи зберігаються у належному місці, особливо радіоактивні відходи);
 • Непряме
  • руйнування зеленого покриву; руйнування ландшафту;
  • непоправні додаткові розробки корисних копалин, які потребують суспільству.

2.1.1. Основні технологічні схеми переробки твердих відходів

 • Скорочення розробок з корисними копалинами;
 • створення ресурсозберігаючих технологій;
 • Переробка виробів, що містять дорогі компоненти чи матеріали.
  • демертулізація ртутних ламп (вилучення ртуті);
  • вилучення дорогоцінних металів із друкованих плат приладів та електронних систем;
  • переробка макулатури
 • Поховання або спалювання відходів

Переробка твердих відходів здійснюється за двома напрямками: переробка вогнетривких матеріалів (передбачає попередній етап сортування); переробка матеріалів, що згоряються.

2.1.2. Технологічна схема переробки чистих металопродуктів

Курсова – XIII. Засоби спеціального захисту, що забезпечують захист систем вентиляції, опалення, освітлення у небезпечних зонах обладнання
Схема 2 передбачає переробку матеріалів, які мають супутні матеріали (пластмаси, гуму, картон тощо)

2.1.3. Переробка твердих металевих відходів, що містять супутні матеріали

Курсова – XIII. Засоби спеціального захисту, що забезпечують захист систем вентиляції, опалення, освітлення у небезпечних зонах обладнання

2.1.4. Переробка матеріалів, що згоряються

Будується за технологією спалювання та вилучення матеріалів для подальшого використання.
Для цього використовується метод піролізу та реалізується в піролізному реакторі. Існує технологічна схема отримання біогазу з відходів, який може бути використаний як паливо на автотранспорті.

2.2. Забруднення літосфери комп. ломом

У наст. вр. у США експлуатується близько 70 млн. комп’ютерів, у Німеччині — 11 млн., в Росії — 7,5.
Забруднення літосфери комп. ломом пов’язано з тим, що комп. техніка швидко застаріває. Виробництво ПК оновлюється 1 раз на 7 років. За міжнародними мірками комп. техніку необхідно замінювати 1 раз на 3 роки.
З 1 т комп. брухту витягується: чорних металів — 480 кг, міді — 200 кг, алюмінію — 32 кг, срібла — 3 кг, золота — 1 кг, паладію — 0,3 кг, галій, водоліній, олово,

2.2.1. Напрямки з переробки КВП. брухту:

 • створення екологічно чистих комп’ютерів (зелених);
 • Створення технологічних схем переробки та утилізації комп. брухту;

У виробники виробляють техніку з мінімальним споживанням енергії, у Німеччині — виробляють ПК, у яких спрощується процес утилізації окремих блоків, у Швеції — створення елементів, які мають мінімально допустимі джерела різних видів випромінювання.
Щорічно переробляється 50 тис. ПЕОМ.

2.2.2. Технологічна схема переробки друкованих плат

Курсова – XIII. Засоби спеціального захисту, що забезпечують захист систем вентиляції, опалення, освітлення у небезпечних зонах обладнання

 • сортир. друкованих плат за домінуючими металами;
 • дроблення та подрібнення;
 • випал отриманої маси печі для видалення згоряються складових;
 • подрібнення, гранулювання, сепарація
 • розплавлення маси;
 • рафінування (очищення);
 • прецезійне подрібнення відділ. металів.

2.3. Закордонні нормативи з екології ПК

 • З 1 січня 1995 р. у Німеччині та Франції набуло чинності припис про вилучення, переробку та повторне використання пакувальних матеріалів ПК.
 • Країни ЄС із середини 1995 р. приєдналися до цього розпорядження.
 • З січня 1993 р. у країнах ЄС набуло чинності розпорядження, що забороняє виготовлення апаратури з жорстко вбудованими батареями (пов’язане з неможливістю утилізації).
 • З травня 1993 р. Монреальський протокол. Наказує поступову заміну матеріалів, що містять фтористо-хлористі сполуки (зменшення озонового шару).
 • З 1 січня 1994 р. у Німеччині набуло чинності розпорядження, відповідно до якого виробники та постачальники зобов’язані приймати від споживачів та утилізувати електронну техніку.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *