Курсова - Вимірювання параметрів лазерів
Химия

Курсова — Вимірювання параметрів лазерів


Курсова - Вимірювання параметрів лазерів

Завантажити курсову: Вимірювання параметрів лазерів

План курсової роботи

Вступ

1. Зміна енергетичних параметрів та характеристик лазерного випромінювання

1.1. Вивчення форми надкоротких лазерних імпульсів

1.2 Вимір просторового розподілу енергії в лазерному пучку

1.3 Вимірювання поляризації лазерного пучка.

2. Зміна спектральних та кореляційних параметрів та характеристик лазерного випромінювання

2.1 Вплив параметрів лазера на когерентність його випромінювання

2.2 Інтерферометри для вимірювання спектра лазерного випромінювання

2.3 Вимірювання частоти лазерного випромінювання методом фотобиття

3. Зміна основних параметрів основних компонентів лазера

3.1 Компенсаційний метод вимірювання втрат або посилення лазерних компонентів

3.2 Вимірювання зусилля активного середовища

3.2.1 Вимірювання ненасиченого посилення методом каліброваних втрат

3.2.2 Вимірювання посилення активного середовища прямим методом

Завантажити реферат

Вступ

Отримання достовірних результатів вимірювань як самих параметрів лазерів, так і вихідних характеристик лазерних приладів та систем має свою специфіку, оскільки лазерне випромінювання характеризується деякими особливостями: широким спектральним (0,2 мм…1 мм) та динамічним діапазоном (120…200) дБ), малою тривалістю імпульсів (до 0.1 пс), високою щільністю потужності (до 109 Вт/см2), енергії тощо. Система характеристик та параметрів рівнів лазерів та лазерного випромінювання лазерних приладів встановлена ​​ГОСТ 15093-75, ГОСТ 24453-80 та ГОСТ 23778-79, відповідно до яких здійснюється контроль виробів лазерної техніки на етапі випуску продукції та при їх експлуатації (табл.1).
Таблиця 1

Параметр, характеристика

Одиниця виміру

Визначення

Позначення

Енергетичні параметри та характеристики

Енергія

Дж

Енергія, що переноситься лазерним випромінюванням

W

Потужність

Вт

Енергія, що переноситься лазерним випромінюванням в одиницю часу

P

Інтенсивність

Величина, пропорційна квадрату амплітуди електромагнітного коливання

J

Спектральна щільність енергії (потужність)

Дж?Гц-1
Вт? Гц-1

Wl, Wn
(Pl, Pn)

Середня потужність імпульсу

Вт

Pu, ср

Максимальна потужність імпульсу

Вт

Pu, max

Спектральні параметри та характеристики

Довжина хвилі

l

Частота

n

Ширина спектральної лінії

dn
dl

Ступінь хроматичності

dn/n
dl/l

Просторово-часові параметри та характеристики

діаграма спрямованості

Кутовий розподіл енергії чи потужності лазерного випромінювання

Діаметр пучка

м

Діаметр поперечного перерізу пучка лазерного випромінювання, всередині якого проходить задана частка енергії чи потужності лазера

d

Розбіжність

радий,
ср

Плоский або тілесний кут, що характеризує ширину діаграми спрямованості лазерного випромінювання в дальній зоні за заданим рівнем кутового розподілу енергії або потужності лазерного випромінювання, що визначається по відношенню до максимального значення

QP

Енергетична розбіжність

радий,
ср

Плоский або тілесний кут, усередині якого поширюється задана частка енергії чи потужності лазерного випромінювання

qS

Відносний розподіл щільності енергії (потужності)

Розподіл щільності енергії (потужності) випромінювання за перерізом лазерного пучка, нормований щодо максимального значення щільності енергії (потужності)

qW,P,qW,S

Частота повторення імпульсів

Гц

Відносно числа імпульсів лазерного випромінювання до часу

F

Тривалість імпульсів

з

tu

Параметри когерентності

Ступінь просторово-часової когерентності

Модуль комплексного ступеня просторово-часової когерентності при фіксованих координатах точки у просторі та часі, рівний:
Курсова - Вимірювання параметрів лазерівде 0??g12

?g12

Ступінь просторової когерентності

Модуль комплексного ступеня тимчасової когерентності для фіксованої точки простору, рівний
Курсова - Вимірювання параметрів лазерівде G12(O) — функція просторової когерентності

?g12(О)?

Ступінь тимчасової когерентності

Модуль комплексного ступеня тимчасової когерентності для фіксованої точки простору, рівний
Курсова - Вимірювання параметрів лазерівде Г11

?g11

Час когерентності

з

Мінімальне запізнення, для якого ступінь тимчасової когерентності набуває значення, що дорівнює нулю

Довжина когерентності

м

Добуток часу когерентності на швидкість електромагнітного випромінювання у вакуумі

Параметри поляризації

Площина поляризації

Площина, що проходить через напрямок поширення лінійно-поляризованого лазерного випромінювання та напрямок його електричного вектора

Еліптичність поляризованого лазерного випромінювання

Ставлення малої півосі еліпса, яким поляризовано лазерне випромінювання до його великої півосі

Ступінь поляризації

Відношення інтенсивності поляризованої складової лазерного випромінювання до його повної інтенсивності

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *