Курсова – VIII. Ультрафіолетове випромінювання
Химия

Курсова – VIII. Ультрафіолетове випромінювання


Курсова – VIII. Ультрафіолетове випромінювання

l = 1 — 400 нм.

Особливості :

За способом генерації відносяться до тепла. випроміню., і з хар-ру впливу на в-ва до іонізуючих випромінювань.
Діапазон розбивається на 3 області:

 • УФ — А (400 — 315 нм)
 • УФ — В (315 — 280 нм)
 • УФ — С (280 — 200 нм)

УФ — А призводить до флюаресценції.
УФ — викликає зміни у складі крові, шкіри, впливає на нервову систему.
УФ — З діє на клітини. Виклик. коагуляцію білків.

Діючи на слизову оболонку очей, призводить до електроофтамії. Може викликати помутніший за кришталик.

Джерела УФ випромінювання:

 • лазерні установки;
 • лампи газорозрядні, ртутні;
 • ртутні випрямлячі.

1. Нормування УФ випромінювання

З урахуванням оптико-фізіологічних св-в ока, а також областей УФ випромінювань (хвильові) встановлені: допустима щільність потоку ен., Якою забезпечують захист пов-тей шкіри та органів зору. УФ-А трохи більше 10; УФ-В трохи більше 0,005; УФ-С трохи більше 0,001 [Вт/м2]

2. Заходи захисту

 • Екранування джерела УФД.
 • Екранування робітників.
 • Спеціальне фарбування приміщень (сірий, жовтий,…)
 • Раціональне розташування роб. місць.

3. Засоби індивідуального захисту

 • тканини: бавовна, льон
 • спеціальні мазі для захисту шкіри
 • окуляри із вмістом свинцю

Прилади контролю: радіометри, дозиметри.

Лазерне випромінювання

Лазерне випромінювання: l = 0,2 – 1000 мкм.

Осн. джерело – оптичний квантовий генератор (лазер).

Особливості лазерного випромінювання – монохроматичність; гостра спрямованість пучка; когкрентність.

Властивості лазерного випромінювання: висока щільність енергії: 1010-1012 Дж/см2, висока щільність потужності: 1020-1022 Вт/см2.
По виду випромінювання лазерне випромінювання подразд-ся:

— Пряме випромінювання; розсіяне; дзеркально-відбите; дифузне.

За ступенем небезпеки:

 • клас. Небезпечні для людини
 • Небезпечні

Біологічні дії лазерного випромінювання залежить від довжини хвилі та інтенсивності випромінювання, тому весь діапазон довжин хвиль ділиться на області:

 • ультрафіолетова 0.2-0.4 мкм
 • видима 0.4-0.75 мкм
 • інфрачервона:
 • ближня 0.75-1
 • далека понад 1.0

4. Небезпечні та шкідливі фактори при експлуатації лазерів.

ОПФ та ВПФ

клас небезпеки

Лазерне випромінювання
прямі+++
диф. відбиті++
2Підвищена напруженість ел.-(+)+++
3Підвищена запиленість, загазованість повітря робочої зони-(+)+
4Підвищений рівень ультрафіолетової радіації-(+)+
5Підвищена яскравість світла-(+)+
6Підвищений рівень шуму та вібрацій-(+)+
7Підвищений рівень іонізуючих випромінювань+
8Підвищений рівень елевтромагнітного випромінювання
НВЧ та ВЧ діапазонів-(+)
9Підвищений рівень інфрачервоної радіації-(+)+
10Підвищена температура поверхні обладнання-(+)+

5. Шкідливі дії лазерного випромінювання.

 • термічні дії
 • енергетичні дії (+ потужність)
 • фотохімічні дії
 • механічна дія (коливання типу ультразвукових в опроміненому організмі)
 • електростри (деформація молекул у полі лазерного випромінювання)
 • утворення в межах клітин мікрохвильового електромагнітного поля

Шкідливі впливає на органи зору, а також мають місце біологічні ефекти при опроміненні шкіри.

6. Нормування лазерного випромінювання.

CH 23-92-81

Нормований пораметр — гранично — допустимий рівень (ПДУ) лазерного випромінювання при l=0.2-20 мкм і крім цього регламентується ПДУ на рогівці, сітчастці, шкірі.

ПДК — Відношення енергії випромінювання, що падає на певні ділянки поверхні до площі цієї ділянки [Дж/см2]
ПДУ залежить від:

 • довжини хвилі лазерного випромінювання [мкм]
 • тривалості імпульсу [cек]
 • частоти повторення імпульсу [Гц]
 • тривалості впливу [сек]

7. Заходи захисту від дії лазерного випромінювання

Організаційні
Технічнізниження щільності. потоку
Планувальніна робочих місцях
Санітарно-гігієнічні

Найбільш поширеним з технічних заходів є:

 • екранування (робоче місце, лазерне випромінювання)
 • блокування, за допомогою яких, лазер приводиться в робоче положення, якщо екран на місці.

Апаратура контролю: лазерні дозиметри.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *