Курсова - Управління - скачати безкоштовно
Химия

Курсова — Управління — скачати безкоштовно


Завантажити курсову: Управління

План курсової роботи

Вступ

1 Стохастичне управління

2 Математичний опис систем

3 Нелінійні динамічні системи

4 Динамічні системи, що спостерігаються на тлі шумів

5 Оптимальне керування дискретними динамічними системами

6 Управління нелінійними динамічними системами за допомогою негативного зворотного зв’язку

7 Стійкість стохастичних систем

Вступ

Управління відноситься до математичної теорії управління рухом технічної системи.

Необхідно написати алгоритм, яким деяка система управляється з допомогою енергетичного впливу, наприклад : літальний апарат управляється з допомогою рульової машини. Виявляється, створити управління це не дуже складно і це можна зробити інтуїтивно. Однак створити оптимальне керування надзвичайно складно.

Теорія оптимізації — це наука про найкращі алгоритми (управління) створені за деяким критерієм якості

Критерій якості — Створення (абстрактне) деякої функції ризику, яка повинна бути в процесі оптимізації мінімізована (екстремальне завдання).

Управління буває оптимальним та квазіоптимальним.

Оптимальне — на папері, Квазіоптимальне — реальне, прагне ідеального.

Управління буває :

1) Програмне

  1. За допомогою негативного зворотного зв’язку

Програмне керування — Потрібно створити програму, яка дає оптимальну траєкторію (закладена в ЕОМ) руху деякої системи.

Приклад 1 : Переклад літального апарату з точки А до точки В.
Критерій – мінімізувати витрати пального.

Для реалізації такого завдання створено дві системи – Novstar (США) та Глонасс (Росія), вартість їх дуже висока.

Приклад 2 : Треба створити таку траєкторію, щоб кулька скотилася з точки ‘А’ в точку ‘В’ за мінімальний час.

Курсова - Управління - скачати безкоштовно

Управління за допомогою негативного зворотного зв’язку

Негативним зворотним зв’язком — називається передача енергії з виходу на вхід деякою керованою системою

Курсова - Управління - скачати безкоштовно

Буває два види зворотного зв’язку: Позитивна ОС та негативна ОС.

Негативна ОС зменшує вхідний вплив на систему пропорційно до вихідного відгуку (демпфує систему в цілому).

Автоматика — наука вивчає теорію аналізу та синтезу систем управління (коригування руху, оптимізація перехідних процесів) та створення оптимального управління.

Радіоавтоматика — Наука, що вивчає питання управління рухом радіотехнічних систем.

Структурна схема системи радіокерування:

Курсова - Управління - скачати безкоштовно

Радіоприймальний пристрій — Виділення сигналу по деякому радіоканалу.

Особливість виділення сигналу у тому, що сигнал виділяється і натомість внутрішніх шумів і перешкод.

Внутрішні шуми — теплові шуми, які завжди мають місце у радіоприймальному пристрої.

Таким чином, у радіоавтоматиці випадкові процеси вивчаються особливо (шум, перешкода, сама траєкторія руху).

Пристрій керування — Як правило — обчислювальна система з приводом та енергетичною установкою.

Привід — перетворювач механічних коливань на електричні.

Об’єкт управління — Деяка динамічна система.

Динамічна система — система, що описується лінійними та нелінійними диференціальними рівняннями високого порядку.

Датчик — пристрій, що вимірює положення літального апарату у просторі.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *