Курсова - Розрахунок парового казана
Химия

Курсова — Розрахунок парового казана


Курсова - Розрахунок парового казана

Завантажити курсову: Розрахунок парового казана

План курсової роботи

Вступ

1. Технологічна частина.

1.1.Опис технологічного процесу.
1.2.Опис конструкції об’єкта

1.3.Обгрунтування необхідності контролю, регулювання та сигналізації технологічних параметрів.

2. Автоматизація об’єкту

2.1.Вибір засобів автоматизації.
2.2.Описання схеми автоматизації об’єкта.

2.3.Опис щита КВП.
2.4.Опис схеми зовнішніх з’єднань
2.5.Описание схеми принципової.

2.6.Опис монтажу та налагодження системи автоматичного регулювання.
2.7.Замовна специфікація на обладнання

2.8.Специфікація на монтажні вироби та матеріали.

3. Розрахункова частина

4. Економічна частина

4.1.Кошторис вартості засобів автоматизації
4.2.Розрахунок амортизаційних відрахувань
4.3.Розрахунок чисельності робочих та.

4.4.Розрахунок річного фондів заробітної плати спеціалістів.
4.5.Розрахунок заробітної плати.
4.6.Кошторис експлуатаційних витрат.
4.7.Розрахунок економічної ефективності САР

5. Техніка безпеки, охорона праці та навколишнього середовища

5.1.Опис заходів з охорони праці та навколишнього середовища.

5.2.Інструкція ПТБ обслуговуючого персоналу цеху КВП

Завантажити реферат

Вступ

Автоматизація — це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без безпосередньої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів призводить до збільшення випуску, зниження собівартості та поліпшення якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність та довговічність машин, дає економію матеріалів, покращує умови праці та техніки безпеки.
Автоматизація звільняє людину необхідність безпосереднього управління механізмами. У автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налагодження, регулювання, обслуговування засобів автоматизації та спостереження за їх дією. Якщо автоматизація полегшує фізичну працю людини, то автоматизація має на меті полегшити так само і розумову працю. Експлуатація засобів автоматизації вимагає від персоналу високої техніки кваліфікації.
За рівнем автоматизації теплоенергетика посідає одне з провідних місць серед інших галузей промисловості. Теплоенергетичні установки характеризуються безперервністю які у них процесів. При цьому вироблення теплової та електричної енергії у будь-який момент часу має відповідати споживанню (навантаженню). Майже всі операції на теплоенергетичних установках механізовані, а перехідні процеси в них розвиваються порівняно швидко. Цим пояснюється високий розвиток автоматизації у тепловій енергетиці.
Автоматизація параметрів дає значні переваги:

  1. забезпечує зменшення чисельності робітника, тобто. підвищення продуктивності його праці,
  2. призводить до зміни характеру праці обслуговуючого персоналу,
  3. збільшує точність підтримки параметрів пари, що виробляється,
  4. підвищує безпеку праці та надійність роботи обладнання,
  5. збільшує економічність роботи парогенератора.

Автоматизація парогенераторів включає автоматичне регулювання, дистанційне управління, технологічний захист, теплотехнічний контроль, технологічні блокування і сигналізацію.
Автоматичне регулювання забезпечує перебіг безперервно протікаючих процесів у парогенераторі (живлення водою, горіння, перегрів пари та ін.)
Дистанційне керування дозволяє черговому персоналу пускати і зупиняти парогенераторну установку, а також перемикати та регулювати її механізми на відстані, з пульта, де зосереджені пристрої керування.
Теплотехнічний контроль за роботою парогенератора та обладнання здійснюється за допомогою показувальних та самописних приладів, що діють автоматично. Прилади ведуть безперервний контроль процесів, що протікають у парогенераторній установці, або підключаються до об’єкта вимірювання обслуговуючим персоналом або інформаційно-обчислювальною машиною. Прилади теплотехнічного контролю розміщують на панелях, щитах управління якомога зручніше для спостереження та обслуговування.
Технологічні блокування виконують у заданій послідовності ряд операцій при пусках та зупинках механізмів парогенраторної установки, а також у випадках спрацьовування технологічного захисту. Блокування виключають неправильні операції при обслуговуванні парогенераторної установки, забезпечують відключення необхідної послідовності обладнання при виникненні аварії.
Пристрої технологічної сигналізації інформують черговий персонал про стан обладнання (у роботі, зупинено тощо), попереджають про наближення параметра до небезпечного значення, повідомляють про виникнення аварійного стану парогенератора та його обладнання. Застосовуються звукова та світлова сигналізація.
Експлуатація котлів повинна забезпечувати надійне та ефективне вироблення пари необхідних параметрів та безпечні умови праці персоналу. Для виконання цих вимог експлуатація повинна вестися у точній відповідності до законоположень, правил, норм та керівних вказівок, зокрема, відповідно до “Правил пристрою та безпечної експлуатації парових котлів”Держміськтехнагляду, ”Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж”, ”Правил технічної експлуатації тепловикористовувальних установок та теплових мереж” та ін.
На основі зазначених матеріалів для кожної котельної установки повинні бути складені посадові та технологічні інструкції з обслуговування обладнання, ремонту, техніки безпеки, запобігання та ліквідації аварій тощо. Повинні бути складені технічні паспорти обладнання, виконавчі, оперативні і технологічні схеми трубопроводів різного призначення. Знання інструкцій, режимних карт роботи котла та зазначених матеріалів є обов’язковим для персоналу. Знання обслуговуючого персоналу мають систематично перевірятись.
Експлуатація котлів проводиться за виробничими завданнями, що складаються за планами та графіками виробітку пари, витрати палива, витрати електроенергії на власні потреби, обов’язково ведеться оперативний журнал, до якого заносяться розпорядження керівника та записи чергового персоналу про роботу обладнання, а також ремонтну книгу, в яку записують відомості про помічені дефекти та заходи щодо їх усунення.
Повинні вестись первинна звітність, що складається з добових відомостей щодо роботи агрегатів та записів реєструючих приладів та вторинна звітність, що включає узагальнені дані по котлах за певний період. Кожному котлу надається свій номер, всі комунікації забарвлюються у певний умовний колір, встановлений ГОСТом. Встановлення котлів у приміщенні має відповідати правилам Держгіртехнагляду, вимогам техніки безпеки, санітарно-технічним нормам, вимогам пожежної безпеки.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *