Курсова – Лазерна система для вимірювання статистичних характеристик
Химия

Курсова – Лазерна система для вимірювання статистичних характеристик


Курсова – Лазерна система для вимірювання статистичних характеристик

Завантажити курсову: Лазерна система для вимірювання статистичних характеристик

План курсової роботи

Вступ

1. Методи та засоби геометричного контролю періодичних просторових структур

1.1. Контроль за допомогою мікроскопів

1.2. Контроль за допомогою проекторів

1.3. Вимірювальний автомат “Bugs” для контролю періодичності спіралей ламп хвилі, що біжить.

1.4. Фотоелектричні скануючі мікроскопи

1.5. Лазерні дифракційні вимірювачі лінійних розмірів малих об’єктів

2. Огляд схем побудови лазерних дифрактометрів

3. Математична модель квазіперіодичної структури НВЧ ліній уповільнення

4. Завдання параметрів елементів вимірювальної системи

5. Математична модель вимірювальної системи

6. Розрахункова частина

6.1. Габаритний розрахунок

6.2. Енергетичний розрахунок

7. Опис конструкції

Список використаної літератури

Завантажити реферат

Вступ

В останні роки спостерігається інтенсивний розвиток аерокосмічної та ракетної техніки, що в свою чергу ставить перед промисловістю завдання створення точних та надійних систем зв’язку, орієнтації та виявлення рухомих об’єктів у просторі. Найчастіше дані завдання вирішуються із застосуванням радіолокаційних НВЧ систем. Однією з важливих ланок цих систем є генератор НВЧ електромагнітних хвиль, якість якого забезпечує надійність та тактико-технічні характеристики НВЧ систем у цілому.
Виробництво НВЧ приладів є економічно дорогим і технологічно трудомістким через використання дорогих матеріалів, що важко обробляються. Найбільш трудомістким процесом є виготовлення та контроль якості ліній уповільнення (ЛЗ) до магнетронних та клістроних генераторів.
ЛЗ є просторові періодичні структури типу оптичних дифракційних решіток, точністю яких визначаються радіотехнічні параметри НВЧ генератора. При цьому завдання метрологічного контролю геометричних розмірів ЛЗ за своєю трудомісткістю та витратами можна порівняти з часом та трудомісткістю її виготовлення.
Традиційні методи контролю геометричних параметрів ЛЗ за допомогою візуальних оптичних приладів є не продуктивними і трудомісткими, автоматизація яких складна і непереспективна. Тому дуже важливою для метрологічного забезпечення виробництва НВЧ систем стає створення високопродуктивних методів та засобів контролю геометричних розмірів ЛЗ, і насамперед – статистичних розмірів елементів її просторової переодичної структури. Це завдання є актуальним і диктується реальними потребами виробництва.
Завдяки прогресу, що збільшився в галузі обчислювальної техніки та інформатики, стає можливим і навіть необхідним застосування можливостей, що відкриваються перед розробником. Я маю на увазі створення автоматизованих вимірювальних систем контролю якості. Ці системи використовуючи обчислювальну міць сучасної техніки дозволять продуктивно перерозподілити трудові ресурси та істотно підвищити продуктивність праці з одночасним зниженням собівартості виконуваних робіт. Для такої системи не потрібна висока кваліфікація та не важливий досвід роботи. Вимірювальна система бере на себе всі рутинні операції вимірювання та обчислення, а оператор лише керує процесом вимірювання. У результаті така система виявляється економічно виправданою, тому що персонал може бути навчений протягом двох днів – одного тижня, залежно від здібностей.
У цій роботі проводиться проектування та розробка автоматизованої вимірювальної системи контролю якості виготовлення ЛЗ на базі ПЗЗ-приймача та із застосуванням ЕОМ. За допомогою сучасної ЕОМ можливо не лише обробити інформацію та отримати статистичні характеристики, але й відобразити їх на екрані монітора у зручній для розуміння формі. Будуть поставлені: математична модель вимірювальної системи, проведено габаритний та енергетичний розрахунки, функціональна схема системи.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *