Курсова - Економіка США - скачати безкоштовно
Химия

Курсова — Економіка США — скачати безкоштовно


США — це передова держава, що має велику виробничу силу і величезний потенціал розвитку.

3.1. Місце США у світовому капіталістичному господарстві

США — єдина країна світу, чия економіка вийшла з другої світової війни значно зміцніла. У перші повоєнні десятиліття лідируючу позицію США у світовому господарстві було безперечно. Війна позбавила цю країну серйозних конкурентів, але не надовго. Економічний підйом Західної Європи та промисловий ривок Японії суттєво змінили це становище.

Загроза лідируючої ролі США у світовому господарстві викликала необхідність рішучих заходів: у США помітно зросли витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, прискорилися та поглибилися процеси перебудови промисловості на користь наукомістких галузей, виникли та набули розвитку нові методи стимулювання науково-технічного прогресу.

Основу експортної експансії американських монополій складають машини та обладнання (насамперед наукомістка продукція) та продукція сільського господарства.

Імпортуючи велику кількість електронних компонентів та побутової техніки, США залишаються лідером у світовому виробництві та торгівлі промисловою електронікою.

Найважливіше значення становища США у світовому господарстві має те, що з їхньої частку припадає сьогодні близько половини світового експорту зерна. Водночас у традиційних галузях — сталеливарній промисловості, суднобудуванні, виробництві верстатів, легкій промисловості та виробництві споживчих товарів тривалого користування — США програє своїм конкурентам не лише із Західної Європи та Японії, а й із «нових індустріальних країн».

Все більш важливим фактором міжнародного економічного життя стають американські транснаціональні корпорації та їхні філії за кордоном.

Приблизно початку 70-х у вивезенні капіталу із країни перше виходить експорт капіталу в позичковій формі.

Політика США залишається сьогодні джерелом не лише політичної, а й економічної напруги у світі. Стратегія масованого натиску на всіх – найважливіша та найбільш характерна Характеристика сучасної зовнішньоекономічної політики США.

3.2. Державно-монополістичне регулювання економіки

3.2.1. Економічна роль держави

Американська держава, використовуючи наявні у його розпорядженні важелі, здійснює перерозподіл матеріальних, фінансових та інших ресурсів країни, вживає заходів щодо зміцнення міжнародних економічних позицій США та розширення експансії американських монополій. Загострення протиріч економіки країни сприяло посиленню економічної ролі держави, що виявилося у розвитку системи державно-монополістичного регулювання економіки. Протягом низки десятиліть формувалися теоретичні концепції та практичні методи державного регулювання економіки США, розрісся і прийняв величезні розміри державного механізму економічної політики.

3.2.2. Бюджетно-податкове регулювання економіки

У післявоєнний період одним із широко використовуваних інструментів
державно-монополістичного регулювання економіки став у США
державний (федеральний) бюджет. Бюджетно-податкове регулювання
застосовується урядом для згладжування гостроти кризових явищ в економіці або для створення штучних стимулів щодо підтримки темпів економічного зростання, що знижуються.

3.2.3. Кредитна система

Кредитна система США є сукупність державних та приватних кредитних інститутів, її основним державно-монополістичним компонентом є Федеральна резервна система, що виконує функції центрального банку США.

3.3. Структура економіки США

Співвідношення галузей економіки США відображає сформований суспільний розподіл праці та пропорції суспільного відтворення. Ці пропорції великою мірою визначають рівень ефективності всього господарства США.

Загальна закономірність галузевих зрушень, що відбуваються, полягає в помітному зниженні в економіці питомої ваги сировинних галузей і сільського господарства, технічної модернізації промисловості з відносно нескладним виробництвом, підвищенні ефективності використання виробничого апарату капіталомістких і матеріаломістких галузей промисловості з високою часткою проміжної продукції (металургія).

На початку XX ст. нематеріальне виробництво займало незначне місце в господарстві США, а в даний час воно перетворилося на динамічно розвивається сектор господарства. Найбільш швидке зростання сфери нематеріального виробництва та послуг у США було відзначено у галузях духовного виробництва (наука та освіта), а також відновлення фізичних та творчих здібностей людини. Серед цих галузей особливо виділяються ті, пов’язані із забезпеченням відпочинку населення.

Серед галузей матеріальної сфери промисловість залишається найважливішою, вона, як і раніше, забезпечує високий рівень технічного розвитку інших сфер господарства. Саме в ній сьогодні насамперед акумулюються новітні досягнення науково-технічного прогресу.

Структурна перебудова промислового виробництва ґрунтується на швидкому та взаємопов’язаному зростанні трьох ключових галузей сучасної індустрії: машинобудування, електроенергетики та хімічної промисловості. На них припадає 55-60 відсотків усіх інвестицій у промисловості.

Протягом кількох десятиліть частка видобувної промисловості у структурі всього промислового виробництва США скорочувалася. Це було пов’язано із загальним для економіки США процесом зниження у виробництві витрат матеріалів, сировини та енергії.

3.4. Зовнішньоекономічні зв’язки

Державно-монополістичне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності США включає комплекс економічних пріоритетів і політичних заходів, вкладених у забезпечення зовнішніх умов розширеного відтворення капіталу зростання прибутків американських монополій.

Уряд США у своїй зовнішньоекономічній політиці приділяє основну увагу усуненню бар’єрів, що перешкоджають експансії американських монополій у сфері торгівлі товарами та послугами та у сфері докладання капіталів.

Протягом усього повоєнного періоду значну роль державному фінансуванні американського експорту грали програми допомоги іноземним державам. Вони сприяють зміцненню економічних позицій американських корпорацій в Азії, Африці та Латинській Америці та є ефективною зброєю у боротьбі з іноземними конкурентами.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *