Курсова – 6. Соціальні проблеми США
Химия

Курсова – 6. Соціальні проблеми США


Наявність у США низки соціальних проблем служить джерелом постійної соціальної напруги. Використовуючи механізм державно-монополістичного регулювання у сфері, правлячі кола США вживають різні заходи пом’якшення цих проблем.

6.1. Види соціальних проблем у США

6.1.1. Безробіття в США

Однією з найгостріших соціальних проблем США є безробіття. Нині рівень безробіття країни близько 7 відсотків (17 млн. людина).

Підвищений приплив на ринок праці економічно активного населення, структурні зрушення в американській економіці, еволюція кваліфікаційної, професійної структури ринку праці США, прискорене впровадження у виробництво робототехніки та автоматики, інтенсивна мілітаризація американської економіки — ось далеко не повний перелік найважливіших причин того, що сьогодні безробіття в Великих масштабах стала існувати поруч із значним розширенням зайнятості.

6.1.2. Проблема бідності у США

Бідними у США офіційно є особи, чий щорічний дохід не перевищує «риси бідності». Вона визначається виходячи з вартості товарів та послуг, необхідних для задоволення найменших життєвих потреб.

Доходи понад третину бідняків США становлять менше 50 відсотків суми, яка визначається як «риса бідності».

Основну частину найбіднішого населення США нині становлять жінки та діти.

6.1.3. Расова проблема у США

Однією з найгостріших внутрішньополітичних проблем США, своїм корінням що йде в глибоке минуле країни, є расова проблема. Незважаючи на проголошене конституцією США рівноправність американських громадян, Сполучені Штати продовжують залишатися країною расової нерівності та дискримінації.

Про дискримінацію під час найму на роботу і звільнення свідчить розрив між білими і кольоровими американцями, що не скорочується.

Расово-етнічні групи піддаються систематичній дискримінації в оплаті праці, у сфері освіти, перед іспано-мовними американцями, індіанцями та представниками інших груп, що зберегли рідну мову як основний засіб спілкування в сім’ї та в рамках своєї етнічної групи, гостро стоїть проблема мовної дискримінації. Широкі маси кольорових американців практично не мають доступу до якісного медичного обслуговування.

Результатом боротьби расово-этнических груп за свої права, що розгорнулася з другої половини 60-х років, стало значне розширення їх політичного представництва.

6.1.4. Проблема злочинності у США

В останні десятиліття злочинність у США набуває все більш відкритих, масових і жорстоких форм. Відбувається посилення темпів зростання злочинності та все більше залучення до неї молоді, концентрація злочинності у містах та промислових центрах.

Існує прямий зв’язок між зростанням наркоманії та злочинності. Третина ув’язнених в’язниць перебували під впливом наркотику на момент скоєння злочину.

6.1.5. Проблема алкоголізму у США

Пияцтво та алкоголізм у США — гостра соціальна проблема, яка торкається, по суті, всі сторони життя американського суспільства — соціально-політичну, економічну, моральну. За поширеністю серед захворювань алкоголізм стоїть на четвертому місці після серцево-судинних захворювань, раку та психічних хвороб.

6.1.6. Житлова проблема у США

Характеризуючи житлову проблему в СШАСлід зазначити, що з низки історичних, соціальних та економічних умов розвитку країни рівень забезпеченості американців житлом — одне із найвищих у світі. Гострота житлової проблеми в країні полягає не в нестачі житла, хоча і вона має місце, а в його дорожнечі та відсутності гарантій у забезпеченості житлом.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *