Курсова - 5. Охорона праці та довкілля
Химия

Курсова — 5. Охорона праці та довкілля


Курсова - 5. Охорона праці та довкілля

Охороною праці називають систему законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров’я працездатності людини в процесі праці.
Одне з основних завдань охорони праці полягає у забезпеченні безпеки праці людини, тобто. створення таких умов праці, у яких виключається вплив працюючих небезпечних шкідливих виробничих чинників.

5.1. Заходи щодо охорони навколишнього середовища.

При спалюванні палива утворюється велика кількість окису азоту. Утворення окису азоту збільшується зі зростанням температури та надлишку повітря у топці. Окис азоту, що утворився, в конвективних газах частково окислюється до двоокису азоту (1-2%). В атмосфері розпадається на окис азоту та атмосферний кисень. Потім у результаті реагування з вуглеводнями (вихлопним газом) знову утворюється двоокис азоту. Ця сполука є не тільки токсичною, а й впливає на дихальні шляхи людини.
Кількість оксидів азоту, що утворюються при горінні залежить від рівня розподілу температур, тобто. від співвідношення швидкості горіння та швидкості відведення теплоти від факела.
Найбільший вихід оксидів азоту утворюється під час горіння висококалорійного палива у форсованих топках. У воді оксид азоту практично не розчиняється. Очищення продуктів від нього технічно складна й у більшості випадків економічно рентабельна.
Утворення оксидів азоту в процесі горіння палива значно зменшується при зниженні температури горіння, при скороченні часу перебування азоту та кисню високотемпературної частини факела, а також при зменшенні вільного кисню у факелі. Радикальним якістю зниження освіти оксидів азоту є організація двоступінчастого спалювання палива.
За цим методом у первинну зону горіння подається 50-70% необхідного для горіння повітря, 50-30% надходить у другу зону, де відбувається допалювання палива. Відведення тепла з первинної зони горіння стає досить великим, щоб завершальна стадія процесу горіння відбувалася за нижчих температур.
Одним із основних засобів зменшення забруднення атмосфери шкідливими домішками, що викидаються через димові труби, є зменшення розсіювання димових газів за допомогою збільшення кількості труб та їх висоти.
При великій висоті труб димові гази, винесені у високі шари атмосфери, продовжують поширюватися в них, внаслідок чого різко знижується концентрація шкідливих домішок у приземному повітрі. При цьому в несприятливих атмосферних умовах димовий факел може прорватися у верхні шари інверсійної зони атмосфери і таким чином виявиться ізольованим від контакту з нижніми шарами атмосфери.

Інструкція з техніки безпеки для обслуговуючого персоналу КВП та А.

Загальні положення :

На посаду слюсаря, зайнятого на експлуатації приладів КВП та А, допускаються особи, які пройшли відповідне навчання, склали іспит і мають посвідчення на право виконання робіт з експлуатації КВП та А, а також пройшли інструктаж на робочому місці за безпечними методами роботи.

Періодична перевірка знань робочих правил техніки безпеки та технічної експлуатації має проводитись щорічно. Повтор інструктажу з техніки безпеки щорічно. Проведення іспитів з перевірки знань оформляється протоколом та іншою документацією, здійснюється у суворій відповідності до правил технічною експлуатацією на виробництві.
На самостійну роботу слюсар зайнятий на експлуатації приладів може бути допущений лише після двох тижневої роботи як дублер слюсаря.

Перед початком роботи:

5.2.1. Перевірити справність засобів індивідуального захисту, комплектність та справність інструменту, пристроїв та приладів. При роботі застосовувати їх лише у справному стані.

5.2.2. Заступаючи на зміну, необхідно ознайомитися із записами начальника зміни за минулу добу.

5.2.3. Для перенесення інструменту до місця роботи використайте спеціальну сумку.

5.2.4. Перевірити, щоб освітлення робочого місця було достатнім і світло не зліпило очі. Користуватися місцевим освітленням напругою понад 36В забороняється.

5.2.5. Якщо необхідно користуватися переносною лампою у звичайних умовах, її напруга має бути не більше 36В. При виконанні газонебезпечних робіт застосовувати переносні світильники у вибухозахищеному виконанні або акумуляторні лампи.

5.2.6. Уважно оглянути місце роботи, привести його в порядок, прибрати всі сторонні предмети, що заважають роботі. Утримувати в чистоті та порядку робоче місце та закріплене за тобою обладнання та КВП.

5.2.7. Перед початком ремонтних робіт безпосередньо у виробничому цеху, де встановлені прилади, погоджувати з дозволом (зам.поч.цеху, енергетиком або начальником зміни) дозвіл робіт у цьому цеху.

5.2.8. Відключення та підключення приладів та обладнання від живлення електрострумом первинної мережі (від розподільного пункту, щита та ін.) дозволяється проводити тільки електромонтером цього цеху.

5.2.9. Для попередження випадкового включення приладів в електромережу вимагати від електромонтера цеху видалення запобіжника мережі електроживлення приладів та обладнання, а при капітальному ремонті від’єднання та ізоляції кінців дротів, що живлять це обладнання. На місці , де здійснено відключення вивісити попереджувальний плакат « НЕ ВКЛЮЧАТИ – ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ! »

5.2.10. Перед початком роботи поблизу працюючого агрегату та обладнання (котла) переконайся в безпеці та попередь майстра про своє місцезнаходження та зміст роботи.

Під час роботи:

5.2.11. Перед встановленням або зніманням приладів та обладнання необхідно перекрити імпульсні лінії за допомогою крана або вентиля. Відкриті кінці металевих трубок повинні бути заглушені пробкою, а гумові спеціальними затискачами.

5.2.12. Перед оглядом, чищенням та ремонтом приладів, що знаходяться в експлуатації, вживати заходів, що унеможливлюють попадання під напругу.

5.2.13. При виконанні роботи слід бути уважним, не відволікатися на сторонні справи та розмови, не відволікати інших.

5.2.14. Працюючи у бригаді, узгоджувати свої дії з діями інших членів бригади.

5.2.15. Розбирання приладів та обладнання проводити послідовно. Відкріплюючи вузол, деталь, стежити за тим, щоб не впали вузли і деталі, що сполучаються.

5.2.16. При роботі та ремонті вставати на випадкові предмети забороняється.

5.2.17. При ремонті на висоті користуватися тільки справними драбинами та драбинами.

5.2.18. Після кожного ремонту, ревізії, пов’язаних з газовим обладнанням, необхідно повірити всі з’єднання на щільність (на витік газу) за допомогою мильного розчину. Застосовувати при цьому вогонь забороняється.

5.2.19. Для перевірки наявності напруги користуватися справним вольтметром або спеціальною контрольною лампою, обладнаною відповідно до вимог правил електробезпеки.

5.2.20. Чищення, ремонт приладів та обладнання під напругою забороняється.

5.2.21. Щити та шафи КВП закривати на замок.

5.2.22. Систематично стежити за справністю манометрів та напоромірів; не допускати випадків їх експлуатації у несправному стані або з простроченим терміном огляду.

5.2.23. Виконувати будь-які роботи під тиском газу, пари, стисненого повітря та ін (зняття манометрів, роз’єднання імпульсів, набивання сальників та ін) забороняється.

5.2.24.При продуванні газових імпульсних ліній з’єднану з імпульсом гумову трубку вивести з приміщення. Продування імпульсів з викидом газу в приміщення забороняється.

5.2.25. При перевірці витратомірів необхідно спочатку відкрити зрівняльний вентиль, а потім закрити плюсовий та мінусовий вентилі, щоб запобігти вибиванню ртуті або пориву мембрани в датчику.

5.2.26. Проводити обхід або якісь роботи в приміщенні ГРУ тільки з дозволу майстра газової ділянки та за участю виділеного ним слюсаря. Перебувати та працювати одному в приміщенні ГРУ забороняється.

5.2.27. З метою виявлення та усунення несправності, що викликають витік газу, проводити не рідше одного разу на зміну, перевірку на щільність приладів та обладнання проводити за допомогою мильного розчину.

5.2.28. Щодня в першу зміну спільно зі слюсарем газової ділянки проводити перевірку автоматики безпеки на спрацьовування за всіма параметрами. Результати перевірки заносити до вахтового журналу.

5.2.29. Один раз на 15 днів згідно з графіком, затвердженим головним інженером заводу, у присутності начальника зміни або енергетика цеху проводити перевірку та налаштування автоматики безпеки та блокування. Результати перевірки заносити до журналу цеху, що перевіряється.

5.2.30. При роботі в загазованому середовищі повинні застосовуватися молотки та кувалди з кольорового металу, а робоча частина інструменту та пристроїв із чорного металу повинна рясно змащуватися тавотом, солідолом або іншим мастилом. Застосування електродриля та інших інструментів, що роблять іскріння, забороняється.

5.2.31. Промивання деталей гасом, бензином проводити на спеціально обладнаному для цієї мети місці з дотриманням правил пожежної безпеки.

5.2.32. Протягом зміни необхідно робити запис у вахтовому журналі про всі неполадки та виконані роботи з розписом чергового.

5.2.33. Під час зміни виконувати лише ту роботу, яка доручена адміністрацією, та за умови . що безпечні методи її виконання добре відомі. У сумнівних випадках слід звертатися до майстра за роз’ясненням.

Після закінчення роботи:

5.2.34. Зробити прибирання робочого місця, прибрати деталі, інструмент та матеріали на відведене для цього місце.

5.2.35. В аварійній ситуації ремонтний персонал КВП йде після закінчення зміни тільки після усунення несправностей, що викликали цю ситуацію.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *