Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Курсова — 1. Об’єкти дослідження для аналізу виробничо-фінансової діяльності


Курсова - 1. Об'єкти дослідження для аналізу виробничо-фінансової діяльності

Економічний аналіз господарську діяльність, у сенсі, охоплює всю структуру сільського господарства, всі його ланки. У вузькому значенні – лише діяльність окремих ланок, окремих сільськогосподарських підприємств. _Об’єктами. економічного аналізу сільськогосподарських підприємств, їх виробничих підрозділів є окремі сторони та процеси їх діяльності щодо постачання виробництва необхідними ресурсами, здійснення безпосереднього виробництва, переробки, зберігання та реалізації готової продукції, фінансові результати роботи.

Господарську діяльність сільськогосподарських підприємств слід розглядати як систему, у функціонуванні якої взаємодіють: а) ресурси (земля, засоби виробництва та предмети праці, трудові та фінансові ресурси); б) виробничий процес, у якому використовуються матеріально-речові, земельні, трудові, фінансові ресурси й у результаті створюється готова продукція; в) готова продукція, її розподіл та реалізація.

Отже, об’єктом аналізу є різнобічна діяльність сільськогосподарських підприємств (постачальна, виробнича, збутова, фінансова та інші види діяльності, відображені у системі економічної інформації).

Таким чином, основними об’єктами економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств є:

I. Рівень виробництва основних видів сільськогосподарської продукції.

П. Розміри сільськогосподарського виробництва.

Ш. Виробничий напрямок сільськогосподарського підприємства.

IY. Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва.

Y. Ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

YI. Розмір та структура сільськогосподарських угідь.

YП. Інтенсивність використання земельних ресурсів.

YШ. Ефективність використання земельних ресурсів.

IX. Розмір та структура основних виробничих фондів сільськогосподарського підприємства.

X. Стан та рух основних фондів.

XI. Оснащеність, забезпеченість та озброєність основними виробничими фондами сільськогосподарського призначення.

XП. Ефективність використання основних виробничих фондів.

XШ. Склад та структура трудових ресурсів.

XIY. Рівень забезпеченості трудовими ресурсами.

XY. Використання трудових ресурсів.

XYI. Продуктивність праці сільськогосподарських підприємствах.

XYП. Собівартість продукції сільського господарства.

XYШ. Основні (результативні) показники діяльності сільськогосподарських підприємств.

ХІХ. Виробничий потенціал сільськогосподарського підприємства.

XX. Ефективність використання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства.

ХХІ. Інвестиційні програми у сільськогосподарське виробництво.

XXП. Майновий стан підприємства.

XXШ. Ліквідність сільськогосподарського підприємства.

ХХІІ. Прогнозування показників платоспроможності підприємства.

XXY. Фінансова стабільність сільськогосподарського підприємства.

XXYI. Ділова активність підприємства.

XXYП. Рентабельність підприємства.

XXYШ. Положення підприємства над ринком цінних паперів.

Правильний вибір об’єктів дослідження має значення проведення цілеспрямованого економічного аналізу, який, зрештою, необхідний оцінки результатів діяльності окремих сільськогосподарських підприємств. І особливо, в сучасних умовах економічний аналіз має сприяти прискоренню розвитку АПК, удосконаленню управління, забезпечувати можливість навмисного, усвідомленого покращення економічного механізму господарювання та всіх наданих можливостей для підвищення фінансових результатів та зміцнення економіки агропромислового комплексу.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *