КТП 11 клас технології |  Doc4web.ru
Реферати

КТП 11 клас технології | Doc4web.ru


Календарно-тематичне планування 11 клас. (34 години)

Ні.

п/п

Назва розділу.

Тема уроку.

Кількість годин

Тип уроку

Елементи вмісту

Тип контролю

метрів

Планований результат засвоєння матеріалу

Домашнє завдання

дата

P/F

один

2

3

4

п’ять

6

7

8

дев’ять

Організація виробництва 8 год

Структура сучасного виробництва (4 год.)

один

Сфера матеріального виробництва та невиробнича сфера.

один

ЦЕ

Представництво організації виробництва: сфери виробництва, галузі, об’єднання, комплекси та підприємства

Опитування

Знати організацію виробництва.

Зрозуміти вплив технологій на суспільний розвиток

Складання схеми галузей народного господарства.

2

Типи підприємств та їх об’єднань. Правовий статус сучасних підприємств відповідно до форм власності на засоби виробництва

один

ЦЕ

Типи підприємств та їх об’єднань.

Цілі та функції виробничих підприємств і підприємств обслуговування.

Опитування

Знай Типи підприємств та їх об’єднань.

Цілі та функції виробничих підприємств.

Робота з текстом підручника

3

Поняття про поділ і спеціалізацію праці. Форми поділу праці.

один

ЦЕ

Горизонтальний поділ праці відповідно до структури технологічного процесу. Вертикальний поділ праці відповідно до структури управління.

Опитування

Розкрити поняття: поділ праці, спеціалізація праці.

Робота з текстом підручника

4

Аналіз вимог до рівня освіти та кваліфікації працівників

один

Т. Д

Аналіз вимог до рівня освіти та кваліфікації працівників.

Оцінка результатів роботи.

Знати кваліфікаційні вимоги

Зрозумійте важливість кваліфікації процесу

Нормування та оплата (2) год.)

п’ять

Основні напрями нормування праці

Методика встановлення та перегляду норм.

один

ЦЕ

Норма праці, норма часу, норма виробництва, норма часу обслуговування, норма населення, норма керованості, технічно обґрунтована норма. Методологія встановлення та перегляду стандартів

Опитування

Знай основні напрями нормування праці

Робота з контуром

6

Залежність форми оплати праці від типу підприємства та форми власності на засоби виробництва.

один

ЦЕ

Почасова оплата праці на державних підприємствах відповідно до кваліфікації та шкали оплати праці. Відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-преміальна форми оплати праці. Контрактні форми найму та оплати праці.

Опитування

Знати основні форми оплати праці.

Робота з контуром

Наукова організація праці (2) год.)

7

Фактори, що впливають на ефективність діяльності організації.

один

ЦЕ

Менеджмент в діяльності організації. Складові культури праці: наукова організація праці, трудова і технологічна дисципліна, безпека праці та засоби її забезпечення, естетика праці. Форми творчості в роботі.

Опитування

Знай фактори, що впливають на ефективність діяльності організації.

Ознайомлення з сучасними технологіями

8

Проектування студентського робочого місця, сучасного робочого місця

один

Т. Д

Проектування робочого місця учня, сучасного робочого місця.

Оцінка результатів роботи.

Знати, як спроектувати робоче місце

Технологія проектування та створення матеріальних об’єктів або послуг (12) год.)

Функціональний аналіз витрат (2) години)

дев’ять

Цілі та завдання функціонально-вартісного аналізу

Основні етапи

один

ЦЕ

Основні етапи FSA: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідницький, консультативний та впровадження

Опитування

Знати етапи функціонального аналізу витрат.

Робота з контуром

10

Застосування елементів функціонального аналізу витрат для пошуку різноманітних варіантів проектів, які виконуються школярами.

один

Т. Д

Застосування елементів функціонального аналізу витрат для пошуку різноманітних варіантів проектів, які виконуються школярами.

Опитування

Вмійте виконувати аналіз, щоб знайти варіанти.

Основні закономірності розвитку штучних систем (4 год.)

одинадцять

Поняття штучної системи. Основні закономірності розвитку штучних систем.

один

ЦЕ

Розвиток як безперервне виникнення і вирішення суперечностей. Основні закономірності розвитку штучних систем.

Опитування

Знати основні закономірності розвитку штучних систем.

Підготуйте повідомлення

12

Історія розвитку техніки з точки зору закономірностей розвитку технічних систем

один

ЦЕ

Історія розвитку техніки з точки зору закономірностей розвитку технічних систем (на конкретних прикладах).

Опитування

Знати історію розвитку технічних систем

Робота з контуром

13

Видатні відкриття та винаходи та їх автори. Перспективи розвитку науки і техніки.

один

ЦЕ

Вирішення основних науково-технічних проблем у сучасному світі. Видатні відкриття та винаходи та їх автори. Перспективи розвитку науки і техніки.

Опитування

Знати видатні відкриття, перспективи розвитку

Підготуйте повідомлення.

чотирнадцять

Вправи на пошук прикладів проявів закономірностей у розвитку штучних систем (товарів і послуг) та визначення напрямів їх удосконалення.

один

Т. Д

Пошук прикладів прояву закономірностей у розвитку штучних систем (товарів і послуг) та визначення напрямів їх удосконалення.

Оцінка результатів роботи.

Знати алгоритм компіляції.

Захист інтелектуальної власності (4 години)

15

Поняття інтелектуальної власності. Способи захисту авторських прав.

один

ЦЕ

Науково-технічні звіти. Публікації. Депозит рукопису.

Опитування

Знати правила.

Робота з контуром

16

пропозиція раціоналізації. Сутність патентної охорони розробок

один

Т. Д

пропозиція раціоналізації.

Сутність патентної охорони розробок: відкриття і винахід, промисловий зразок і корисна модель.

Оцінка результатів роботи.

Знати правила.

Вміти це враховувати при подачі заявок на винаходи та патенти

17

Правила реєстрації товарних знаків та знаків обслуговування.

один

ЦЕ

Правила реєстрації товарних знаків та знаків обслуговування.

Опитування

Знати правила.

Вміти це враховувати при подачі заявок на винаходи та патенти

Робота з контуром

вісімнадцять

Розробка різноманітних форм захисту проектних пропозицій

один

Т. Д

Розробка різноманітних форм захисту проектних пропозицій (тези, короткі повідомлення, заявки на корисну модель чи промисловий зразок).

Оцінка результатів роботи.

Знати правила захисту проектних розробок.

Заповніть таблицю.

Презентація результатів проектної діяльності (2 год.)

19

Визначення мети презентації. Вибір формату презентації.

один

ЦЕ

Особливості сприйняття словесної та наочної інформації. Використання технічних засобів у процесі презентації. Організація взаємодії учасників презентації.

Опитування

Знати особливості сприйняття словесної та наочної інформації. Використання технічних засобів у процесі презентації.

Робота з контуром

двадцять

Підготовка різноманітних форм презентації

один

Т. Д

Підготовка різноманітних форм презентації результатів власної проектної діяльності. комп’ютерна презентація.

Оцінка результатів роботи.

Знати, як робити презентацію.

Професійне самовизначення та кар’єра (6) год.)

Вивчення ринку праці, професій та професійно-технічної освіти (2) год.)

21

Шляхи вивчення ринку праці та професій. Види та форми здобуття професійної освіти

один

ЦЕ

Кон’юнктура ринку праці та професій, попит і пропозиція роботодавців на різні види професійної праці, засоби отримання інформації про ринок праці та шляхи професійної освіти.

Опитування

Знати, як вивчати ринок праці.

Робота з контуром

22

Вивчення регіонального ринку праці та професій та професійно-технічної освіти. Ознайомлення з центрами професійної консультації.

один

Т. Д

Вивчення ринку праці р. Татарстан та Олексіївський район, професії та професійно-технічна освіта. Ознайомлення з центрами професійної консультації.

Оцінка результатів роботи.

Знати особливості регіонального ринку праці

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

Підготуйте повідомлення.

Планування кар’єри (4 години)

23

Шляхи здобуття освіти, професійного та службового зростання. Види та рівні професійної освіти

один

ЦЕ

Шляхи здобуття освіти, професійного та службового зростання. Можливості для підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання. Види та рівні професійної освіти та професійної мобільності.

Опитування

Знати види та рівні професійного зростання

Робота з контуром

24

Зіставлення професійних планів із станом здоров’я, освітнім потенціалом, особистісними характеристиками.

один

Т. Д

Форми самопрезентації. Зміст резюме.

Підготовка резюме та форм самопрезентації.

Оцінка результатів роботи.

Знати алгоритм виконання роботи.

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

25

Професійний розвиток особистості

один

ЦЕ

Професійна майстерність та креативність. Професійна майстерність.

Опитування

Зрозумійте, що таке професійні навички та творчість.

Робота з контуром

26

Професійна кар’єра

один

ЦЕ

Фактори, що впливають на професійну кар’єру

Опитування

Знати фактори, що впливають на професійну кар’єру

Робота з контуром

Творча проектна діяльність (9 год.)

Творчий проект «Мої життєві плани та професійна кар’єра». (9 год)

27

Обговорення ідей та дослідження.

один

ЦЕ

Обґрунтування, вибір теми проекту

Опитування

Вмійте виконувати аналіз, щоб знайти варіанти.

Самостійна робота з доопрацювання проекту.

28

Оцінка можливостей, необхідних для завершення проекту.

один

КУ

Оцінка можливостей, необхідних для виконання проекту

Оцінка результатів роботи.

Вмійте виконувати аналіз, щоб знайти варіанти.

Самостійна робота з доопрацювання проекту.

29

Збір та обробка необхідної інформації.

один

КУ

Відвідування профспілкового центру: виявлення інтересів, здібностей, професійно важливих якостей.

Оцінка результатів роботи.

Знати джерела збору інформації.

Вміти визначати цілі дизайну.

Самостійна робота з доопрацювання проекту.

30-31

Практична діяльність з реалізації проекту.

Консультації щодо виконання практичної частини проекту. Коригування активності.

2

Т. Д

Обґрунтування вибору навчального закладу. факультети. Тип навчального закладу. Спеціальність. Розгляд варіантів неотримання.

Оцінка результатів роботи.

Знати правила реалізації творчого проекту.

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

Самостійна робота з доопрацювання проекту.

32-33

Дизайн упаковки

Документація. Оцінка якості виконаної роботи. Підготовка до захисту та захисту проекту

2

Т. Д

Дизайн упаковки

Документація. Оцінка якості виконаної роботи. Підготовка до захисту та захисту проекту.

Підготовка презентації.

Оцінка результатів роботи.

Знати правила оформлення документів.

Знати, як робити презентацію.

Самостійна робота з доопрацювання проекту.

34

Захист творчого проекту.

один

Презентація результатів проектування.

Вмійте презентувати результати своєї роботи

Всього:

34

KU- комбінований урок

ЩО-теоретичний урок

ETC- практична робота

приймає рішення лабораторні та практичні роботи

ТРЗ – творче розв’язування задач

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *