КТП 10 клас технології |  Doc4web.ru
Реферати

КТП 10 клас технології | Doc4web.ru


Календарно-тематичне планування 10 клас.

Ні.

п/п

Назва розділу.

Тема уроку.

Кількість годин

Тип уроку

Елементи вмісту

Тип контролю

метрів

Планований результат засвоєння матеріалу

Домашнє завдання

дата

P/F

один

2

3

4

п’ять

6

7

8

дев’ять

Виробництво, праця, технологія 35 год

Техніка і праця як частини людської культури 10 год

один

Організація виробництва.

один

КУ

Технологія як частина людської культури. Вплив технологій на суспільний розвиток. Компоненти сучасного виробництва.

Опитування

Знати організацію виробництва.

Зрозуміти вплив технологій на суспільний розвиток

Складання схеми галузей народного господарства.

2

Технологічна культура і культура праці

один

ЦЕ

Технологічна культура. Основні складові культури праці працівника. НІ. Естетика роботи

Опитування

Знати основні складові культури праці працівника

Робота з текстом підручника

3/4

Технологічна культура, її сутність та структура

2

ЦЕ

Сутність поняття «культура». Основні види культури. Взаємозв’язок матеріальної та духовної культури. Поняття «технологія». Перетворювальна діяльність людини. Визначення технологічної культури. Основні види технологій. Основні складові технологічної культури.

Опитування

Розкрити сутність поняття «культура».

Основні види технологій. Знати основні складові технологічної культури

Робота з текстом підручника

п’ять

Технологічне середовище діяльності людини

один

КУ

Планетна система Землі. Визначення поняття «техносфера». Складові техносфери. Основні риси сучасного технологічного світу, їх наслідки та проблеми.

Опитування

Знати визначення та складові поняття «техносфера»

Зрозуміти, який вплив вона має на природу та саму людину.

Характеристика методів перетворювальної діяльності

6

Технологічний процес.

один

ЦЕ

Характеристика рівнів перетворювальної діяльності. Шляхи перетворювальної діяльності. Характеристика методів перетворювальної діяльності. Структурні складові технологічного процесу. Необхідність технологічної документації.

Опитування

Знати способи перетворювальної діяльності. Структурні складові технологічного процесу.

7/8

Технології доіндустріального та промислового виробництва

2

ЦЕ

Основні види архаїчних технологій, їх характеристика. Основні галузі сільського господарства. Історичний розвиток сільського господарства. Особливість ремісничих технологій. Основні складові технології кустарного виробництва. Сутність технологій промислового виробництва.

Робота з текстом підручника

Опитування

Знати основні види доіндустріальних та промислових технологій та їх характеристику.

Опис технологічних процесів

дев’ять/

10

Сучасні технології виробництва матеріалів

2

ЦЕ

Технології AIC. Сфери агропромислового комплексу. Універсальні перспективні технології. Мистецькі технології.

Опитування

Знати сучасні технології. Перспективи розвитку технології виробництва

Ознайомлення з сучасними технологіями

Технології проектування та створення матеріальних об’єктів чи послуг 16 год

11/12

Дизайн у професійній діяльності

Значення інноваційної діяльності підприємства в конкурентному середовищі.

4

2

ЦЕ

Інноваційні продукти та технології. Основні етапи проектування технічних об’єктів: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча документація.

Опитування

Знати основні етапи проектування технічних об’єктів.

13/14

Визначення можливих напрямів інноваційної діяльності в школі

2

Т. Д

Роль експериментальних досліджень у проектуванні.

приймає рішення

Вміти визначати перспективні напрямки діяльності.

15

Інформаційне забезпечення процесу проектування. Визначення споживчих якостей предмета праці

Джерела інформації для розробки проекту.

4

один

ЦЕ

Методи збору та систематизації інформації. Визначення мети проектування.

Опитування

Знати джерела збору інформації.

Вміти визначати цілі дизайну.

16

Джерела науково-технічної інформації. Оцінка достовірності інформації.

один

ЦЕ

Експериментуйте як спосіб отримати нову інформацію. Способи зберігання інформації. Проблеми зберігання інформації на електронних носіях.

Опитування

Знати, як отримувати інформацію та як зберігати її на електронних носіях.

17

Проведення опитувань та опитувань.

один

Т. Д

Використання опитувань для визначення споживчих якостей інноваційної продукції.

Пр/р

Вміти проводити опитування та аналізувати інформацію.

вісімнадцять

Моделювання об’єктів. Визначення вимог та обмежень до об’єкта проектування.

один

Т. Д

Бізнес-план як спосіб економічного обґрунтування проекту.

Пр/р

Знати алгоритм складання бізнес-плану.

19

Нормативні документи та їх роль у проектуванні. Проектна документація.

Види нормативної документації, що використовуються при проектуванні.

3

один

ЦЕ

Уніфікація та стандартизація як засіб зниження вартості проектування та виробництва. Облік вимог безпеки при проектуванні.

Опитування

Знати правила.

Вмійте це враховувати при проектуванні.

20/21

Визначення нормативними документами обмежень, що накладаються на запропоноване рішення.

2

Т. Д

Склад проектної документації. Узгодження проектної документації (на прикладі перепланування квартири).

Пр/р

Знати правила.

Вмійте це враховувати при проектуванні.

22

Введення в психологію творчої діяльності.

Поняття психології творчої діяльності.

один

ЦЕ

Роль підсвідомості. «Психолого-когнітивний бар’єр». Шляхи подолання психолого-пізнавального бар’єру. Емансипація мислення.

Опитування

Знати психологічні бар’єри у творчому мисленні та як їх подолати.

23

Інтуїтивно зрозумілі та алгоритмічні методи пошуку рішень.

Шляхи підвищення творчої активності особистості. Подолання стереотипів.

один

КУ

Вибір цілей у пошуковій діяльності. Значення етапу постановки завдання. Методика «Кучка проблем».

Опитування

Знати психологічні бар’єри у творчому мисленні та як їх подолати.

24

Використання інтуїтивно зрозумілих та алгоритмічних методів пошуку рішень для пошуку різноманітних варіантів проектів, що виконуються школярами.

один

Т. Д

Асоціативне мислення. Цілі та правила мозкового штурму (атаки). Евристичні методи розв’язування практичних задач. Метод фокальних об’єктів. Алгоритмічні методи пошуку розв’язків. Морфологічний аналіз.

приймає рішення

Знати алгоритми розв’язування винахідницьких задач.

Знайте, як ними користуватися.

25

Аналіз результатів проектної діяльності

Методи оцінки якості матеріального об’єкта чи послуги, технологічного процесу та результатів проектної діяльності.

2

один

РТЗ

Експертний огляд. Тестування моделі чи об’єкта.

приймає рішення

Знати методи оцінки процесу та результатів проектної діяльності.

Вмійте аналізувати.

26

Підготовка плану аналізу для власної проектної діяльності.

один

Т. Д

Оцінка достовірності отриманих результатів.

Пр/р

Знати методи оцінки процесу та результатів проектної діяльності.

Вмійте аналізувати.

Творча, проектна діяльність 9 год.

27/28

Реалізація творчого проекту «Мої життєві плани та професійна кар’єра».

2

Т. Д

Обговорення ідей та дослідження. Оцінка можливостей, необхідних для завершення проекту.

Пр/р

Знати алгоритм виконання творчої роботи.

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

29/30

2

Т. Д

Збір та обробка необхідної інформації. Планування роботи.

Пр/р

Знати алгоритм виконання творчої роботи.

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

31/32

2

Т. Д

Практична діяльність з реалізації проекту.

Консультації щодо виконання практичної частини проекту. Коригування активності.

Пр/р

Знати алгоритм виконання творчої роботи.

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

33

один

Т. Д

Підготовка пакету документів.

Пр/р

Знати алгоритм виконання творчої роботи.

Вміти застосовувати отримані знання на практиці

34

Підготовка до захисту та захисту проекту.

один

Т. Д

Оцінка виконаної роботи. Захист проекту. Критерії оцінки проекту. Брошура продукту. Еколого-економічна оцінка. Презентація проекту

Пр/р

Вміти готувати різноманітні форми презентації, складання конспекту та проведення самопрезентації.

35

Підсумковий урок

один

Остаточне тестування

Всього:

35

KU- комбінований урок

ЩО-теоретичний урок

ETC- практична робота

приймає рішення лабораторні та практичні роботи

ТРЗ – творче розв’язування задач

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *