Криміналістична реєстрація при розслідуванні діяльності злочинних структур
Химия

Криміналістична реєстрація при розслідуванні діяльності злочинних структур


Завантажити реферат: Криміналістична реєстрація під час розслідування діяльності злочинних структур

План реферату

Програмний матеріал

1. Поняття, зміст та правові основи криміналістичної реєстрації.

2. Використання криміналістичних обліків під час розслідування діяльності злочинних структур.

Програмний матеріал

Поняття криміналістичної реєстрації, її правові, наукові та організаційні засади. Види криміналістичних обліків органів внутрішніх справ. Значення криміналістичних обліків у розкритті та розслідуванні діяльності злочинних структур. Використання засобів обчислювальної техніки для формування та використання даних криміналістичної реєстрації. Поняття банків даних та банків знань при використанні автоматизованих криміналістичних обліків.

Централізовані та місцеві криміналістичні обліки.

Використання криміналістичної реєстрації у створенні міжрегіональних та міжнародних банків даних. Зміст банку даних Інтерполу та інших поліцейських організацій.

Регламентація криміналістичної реєстрації у нормативних актах МВС Росії. Співвідношення понять криміналістичних та оперативно-розшукових обліків. Обліки експертно-криміналістичних підрозділів. Облік інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ. Обліки слідчих підрозділів.

Обліки дактилоскопічної інформації. Сучасні автоматизовані обліки дактилоскопічної інформації та можливості їх використання під час розслідування діяльності злочинних структур.

Облік членів злочинних структур за способом скоєння злочину. Алфавітно-довідковий облік органів внутрішніх справ. Врахування членів злочинних структур за ознаками зовнішності. Врахування викрадених предметів, цінностей, автотранспорту. Облік зброї, боєприпасів, вибухових речовин та слідів їх застосування. Врахування злочинних зв’язків членів злочинних структур. Врахування злочинів на транспорті.

Проблема інтеграції криміналістичних обліків.

Облік підроблених документів та фальшивих коштів. Облік підроблених банківських документів.

Методи інтегрованого пошуку інформації про діяльність злочинних структур із систем обліків.

Зміст вступного слова.

Цією темою завершується вивчення розділу криміналістичної техніки. Під час вивчення попередніх тем ви ознайомилися з основними положеннями криміналістичної техніки. Значення теми, до вивчення якої ми розпочинаємо сьогодні, у тому, що теорія криміналістичної реєстрації багато в чому інтегрує дані інших структурних елементів криміналістичної техніки. Положення та методи трасології, балістики, судової фотографії та інших інститутів криміналістичної техніки багато в чому знаходять свою реалізацію у криміналістичних обліках. Тому щодо цієї теми нам доведеться багато в чому повертатися до вже вивченого матеріалу.

Хочеться особливо зупинитися на значенні вивчення цієї теми під час підготовки оперативних працівників для апаратів РУОП-УОП. Дані апарати спрямовані на боротьбу з розгалуженими злочинними угрупованнями, що включають значну кількість членів, які вчиняють значну кількість злочинів, часом, протягом значного проміжку часу. Саме тому ключовими вміннями та навичками професіоналом при боротьбі з організованою злочинністю є вміння та навички роботи з інформацією. Це значною мірою підвищує ефективність їхньої діяльності. Однак, як показує спілкування з працівниками РУОП-УОП, багато з них мають найнеясніші уявлення про систему криміналістичної реєстрації та використання її можливостей при розслідуванні діяльності злочинних структур. Засвоєння матеріалів цієї теми — найважливіший чинник оволодіння професією працівника підрозділів з організованої злочинності.

Крім лекції, на цю тему належить 4-х годинне практичне заняття, де передбачається детальніше відпрацювати практичні питання використання криміналістичної реєстрації у боротьбі з організованою злочинністю. Зміст практичного заняття описано у навчальній книжці.

У процесі підготовки до практичного заняття вам необхідно вивчити літературу за списком у навчальних книжках.

На кафедрі також є фондові лекції, підготовлені В.А.Жбанковим та О.Р.Россінською. Текст цієї лекції також буде розміщений у фонді кабінету.

Однак основне при підготовці до практичного заняття і до заліку на цю тему-це вивчення наказів МВС Росії за номерами 400 і 261-1993. Хоча останній наказ і відсутній у спеціальній бібліотеці, до практичного заняття на його основі будуть підготовлені та розмножені матеріали, з якими можна буде ознайомитись у методичному кабінеті. Наказ 400 є також на магнітних носіях ЕОМ.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *