Криміналістична характеристика посадових злочинів
Химия

Криміналістична характеристика посадових злочинів


Завантажити реферат: Криміналістична характеристика посадових злочинів

Істотна шкода чіткої організації та діяльності державного апарату будь-якої держави завдається злочинним та корумпованим ставленням посадової особи до виконання своїх службових обов’язків. Будучи наділені колишніми правами і розпоряджаючись нерідко значними матеріальними цінностями, такі особи своїми зловживаннями завдають не лише великої матеріальної, а й моральної шкоди дискредитують державний апарат. Склади цього виду злочинів передбачені у главі Кримінального кодексу. Це: зловживання владою чи службовим становищем, перевищення влади чи службових повноважень, недбалість, хабарництво, посадове підроблення.

У посадових злочинів є єдиний родовий об’єкт – нормальна діяльність державного апарату та охоронювані законом правничий та інтереси громадян. Вони можуть бути скоєні лише спеціальним суб’єктом – посадовою особою (за винятком дачі хабара та посередництва у хабарництві, які можуть відбуватися і неслужбовими особами).

Сутність аналізованих злочинів полягає у скоєнні посадовою особою, всупереч інтересам служби, протиправних дій (бездіяльності) з використанням свого службового становища, що завдають істотної шкоди державним або громадським інтересам або правом та інтересам громадян, що охороняються законом.

Криміналістичну характеристику посадових злочинів утворюють такі елементи, як засоби та мотиви їх скоєння, обставини, що сприяють їм, а також зв’язок посадових злочинів з іншими злочинними діяннями.

Способи скоєння посадових злочинів різноманітні. Практика показує, що у випадках, коли злочин вчиняється шляхом активних свідомо протиправних дій, що порушують обов’язкові для виконання правила, інструкції, положення, використовуються різні способи. До них можна віднести такі:

— внесення свідомо неправильних записів до офіційних документів;

— видання незаконних наказів та розпоряджень;

— приховування незаконної діяльності інших осіб шляхом самовправних дій;

— тимчасове запозичення та використання державних чи громадських коштів на особисті потреби;

— Витрата коштів не за призначенням;

— Видача безтоварних накладних;

— підчистка, травлення та інші зміни тексту документів;

— незаконне застосування зброї представником влади;

— Нанесення побоїв підлеглим по службі.

При бездіяльності доожественные злочини виражаються головним чином злочинно-недбалому ставленні до довіреному майну, до виконання службових обов’язків і виконання посадових інструкцій, у недбалому ставленні до прийому і відпустки товарно-матеріальних цінностей, у безконтрольності тощо. Внаслідок неправомірних дій (бездіяльності) посадової особи по службі настають матеріальні наслідки, залишаються сліди, що відображаються в письмових документах, накладних, рахунках на оплату, наказах про виплату незаконних премій тощо. Виявлення цих слідів допомагає скласти правильне уявлення про характер допущених порушень, встановити час, місце та спосіб скоєння злочину, виявити свідків, які можуть повідомити важливі відомості у справі.

Як показує криміналістичний аналіз, мотивами злочинів найчастіше виступають користь та інша особиста зацікавленість, заздрість, помста, бажання створити видимість добре поставленої роботи, хибно зрозуміла «службова необхідність» тощо.

Практика показує, що різного роду зловживання – це результат багатьох обставин, між якими є тісний зв’язок. Типовими обставинами, що сприяють скоєнню посадових злочинів, є: порушення принципів підбору та розстановки кадрів; недоліки в організаційно-господарській діяльності підприємств, установ, організацій (безгосподарність, порушення дисципліни, неналежний облік та незадовільні умови зберігання та транспортування товарно-матеріальних цінностей (і т.д.), відсутність контролю за діяльністю посадових осіб з боку вищих організацій та контрольно- ревізійних установ, недоліки у діяльності правоохоронних органів Важливою обставиною, що сприяє вчиненню даного виду злочинів та корумпованості державного апарату, в сучасних умовах є недостатній рівень матеріальної забезпеченості посадових осіб, перебої з виплатою заробітної плати та інші економічні причини.

Важливим елементом криміналістичної характеристики посадових злочинів є сукупність даних про їх типові зв’язки з іншими злочинами. Невиконання посадовою особою покладених нею службових обов’язків нерідко створює сприятливий ґрунт для скоєння інших злочинів: розкрадання державного та колективного майна, спекуляції, приписок, випуску недоброякісної продукції, корумпованих дій державних службовців. На зв’язок посадових злочинів із розкраданнями можуть вказувати: необумовлені виправлення у приймально-здавальних матеріалах; актах на знищення продукції, що прийшла в непридатність і морально застаріла; підробки у документах; пересортиця; невчасне оприбуткування матеріальних цінностей; безтоварні операції із майном; велика кількість товарів, що прийшли в непридатність; несвоєчасне подання звітів про рух товарно-матеріальних цінностей та неналежне їх оформлення; порушення технологічних умов при виробленні виробів; факти звернення винним на користь державного чи колективного майна.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *