Краї Середньої Азії
Тести та шпаргалки

Краї Середньої Азії


Міністерство освіти і науки України

КОЛОМІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Реферат по темі:

2001 рік

До складу складу входять самостійні землі: Казахстан, Узбекистан, Киргизька Республіка, Туркменістан, Таджикистан.

У них є спільна історична частка, та особливість господарювання. Водночас підйом соціально-економічного розвитку, особливості внутрішньополітичної ситуації, важливі політичні та економічні орієнтири, темпи та спрямованість процесів реорганізації спричинили появу достатку води в кордонах с. регіон.

Середня Азія — значна територія від Західно-Сибірської низовини до Памірських гір, від Алтаю до Каспійського моря. Між собою та сусідніми країнами — Росією, Китаєм, Афганістаном, Іраном, регіон отримав залізницю та ланцюг автомобільних доріг, які співаючим світом нагадують старий Шовковий шлях, який З’єднув Схід. Поїздка на Каспійське море забезпечує зв’язок між регіоном і землями Закавказзя.

Територія Середньої Азії засаджена в зоні степів, як пустеля і пустельний пояс поясу миру. Великі гірські масиви (Памір, Тянь-Шань, Копетдаг, Гісарський кряж) займають понад 1/3 території області. Поява великих рівноправних хліборобів у середині різко континентального клімату та нестачі ресурсів дозволили розвинути тут спокійне для традиційних занять населення кочове скотарство. В оазисах північної частини області, що залягає до районів багаторічного розвитку, розвивається сільське господарство. Тут, на Шовковому шляху, називалися торгові місця — Бухара, Хіва, Самарканд.

У регіоні можуть бути значні запаси бурих копалін. Тут зустрічаються роди газу, нафти, кам’яної вати, руд кольорових металів, особливо міді і поліметалів, ртуті, сурмі, золота. Унікальне значення можуть мати запаси мінеральних солей притоки Кара-Богаз-Гол.

Густота річкової мережі, водність і режим річки в регіоні розташовані в прямих перелогах у вигляді атмосферних опадів і рельєфу. Більшість річок забирають воду лише для падіння вогню, тому сморід розгортається влітку і дуже солодкий взимку.

Oskіlki sіlske gospodarstvoorzvaєєєєєєєєєєєєє лише важливіший для земель Zroshuvannyh, а для розвитку металургійного та хімічного галузі потрібно багато води, для всього регіону Gostroy є проблема водопостачання. Цю проблему називають екологічною проблемою Аральського моря. Інтенсивно забиралася вода двох головних водних артерій області Амударь і Сирдар. Аральське море охопило Аральське море, влаштувалося, створивши велику площу суші, унікальну морську фауну і флору.

У воєнний час почала інтенсивно розвиватися степова зона краю. Аж до перемоги пана, так сяяли титули всієї землі. Далека забудова Акмоли, Павлодара, Семипалатинська.

Основна частина населення зосереджена на півдні та оазисах. Тут щільність йоги перевищує 200 чол. за 1 км2. В оазисах розташовані і найбільші місця, в середині з них — Алмати, Ташкент, Бішкек, Душанбе, Ашхабад. Пустелі та високогір’я заселені досить слабо.

Територія області має інший тип розширення. Загалом більшість населення області – сільське, лише в Казахстані більшість населення. Зростання нових промислових центрів (Навої, Нурек). У країнах області надто багато робочої сили, що завжди викликало проблеми зайнятості трудових ресурсів, підготовки та перепідготовки кадрів.

Більшість населення, як і жителі регіону (казахи, узбеки, киргизи, каракалпаки, туркмени) належить до тюркської групи алтайської мовної сім’ї, таджики входять до іранської групи індоєвропейської сім’ї. Національний склад населення області – не один. У сільській місцевості у великих місцях найбільше значення мають представники корінних народностей, росіян та інших європейських народів поселень.

Закрема в середні віки на території Монголії була створена одна з найбільших імперій за всю історію людства. За спадщиною Чингісхана монгольські воїни розграбували великі території, починаючи від Центральної Європи і закінчуючи Далеким узвозом.

Казахстан є найпотужнішим і найрізноманітнішим економічним потенціалом регіону. Це індустріально-аграрна країна з оцинкованою дубильною та обробною промисловістю, багатим галузевим сельським сподським виробництвом. Це — атомна держава з розвиненим військово-промисловим комплексом. Рештайський край може нагадувати структуру економіки з надважливістю агропромислового виробництва, в основі якого лежить монокультура підберезників, розвинена промисловість і первинна переробка продукції.

Поза соціально-економічним розвитком регіону країну можна виділити в такому порядку: Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизька Республіка, Таджикистан. Але в 90-х роках для всього краю характерний спад економіки, особливо промисловості.

Особливості природних умов, значні запаси паливно-енергетичних рудних ресурсів, хімічної сировини в сполученні зі значними резервами друдових ресурсів мають вирішальне значення для формування в регіонах таких міжгалузевих комплексів, як паливно-енергетичний, виробництво конструкційних матеріалів з металургійною спеціалізацією, аграрно-індустріальною бути місцем Центральної Азії в територіальному підрозділі практики.

Важливе місце в області посідає аграрно-промисловий комплекс, який опинився на підйомі аграрної держави. У межах комплексу чітко простежуються дві безпосередні спеціалізації: а) степовий, де вирощують зернову державу та молочно-м’ясне скотарство, розширено в північній частині; б) оазис, що розвивається на монокультурі бавовника в західній частині області. Видповідно спеціалізується на переробних підприємствах агропромислового комплексу: боросномельно-крупоподібні, цукрові, м’ясо на пиво, плодоовочеве консервування, виноградарство — на пиво. Відповідну спеціалізацію може також галузі, що забезпечують агропромисловий комплекс за допомогою виробництв; на півночі розвинути сельськогосподарське манінобудування — виробництво тракторів під Павлодаром, виробництво зернових комбайнів під Акмолою; на півдні — збирання бавовнозбиральних комбайнів під Ташкентом.

Довгий час бавовник культивували на багатих землях Узбекистану, в багатих районах Таджикистану, на півдні Казахстану та Киргизької Республіки, а в інших гірських породах культура набула поширення в Туркменістані. З вірощуванням, що перевтомлювався бавоновник пояснення: олійна, машинобудівна й легкий вексель. В оазисах вирощують овочі, фрукти, виноград, каштани, в Чуйській долині Киргизької Республіки — буряк, а на кордонах — тютюн. Творіння представлено зоолюбством і вівчаством відгінно-пасовіщного типу. На високогір’ї Паміру розводять яків, на Алтаї — оленів. Майже скрізь — верблюди. Вовна, що каракул є галусі вироби.

Легка майстерність заснована на силі сировіну. Основний — текстильний галуз: бавовнян, шовкова, вовнян. Спеціальна конструкція набула-ланка первинної обробки сировіну. Центри легкої промисловості: Ташкент, Фергана, Маргелан, Бухара.

Область має значні паливно-енергетичні запасиii. Нафту та природний газ видобувають Туркменістан, Казахстан та Узбекистан. Велика частина нафти переробляється на заводах Туркменбаші, Фергані, Чарджова, Актау. Найпотужніші лежать вугілля має Казахстан (Карагандинський басейн). Йогу також отримують в Узбекистані та Киргизькій Республіці. Найбільше електроенергії виробляють ТЕС, хоча регіон ще перспективніший за гідроенергетичними ресурсами, особливо гірські річки (Вахш, Пяндж, Нарін).

Найкраще розвинена чорна металургія в Казахстані на основі руд кустанайських родів і вугілля Карагандинського вугільного басейну. Значні й різноманітні родовища кольорових металів прискорили розвиток мідної, свинцево-цинкової промисловості (Казахстан, Узбекистан), сурмьно-ртутної промисловості (Киргизька Республіка), вольфрам-молібденової промисловості (Таджикистан, Узбекистан), алюмінієвої промисловості (Таджикистан). Родичі золота знаходяться в Кизилкумах. На основі розвитку галереї виноградника місцевості Зарафшан.

Однією з провідних галер в області є хімічна промисловість, розвинені камбузи основної опалювальної хімії, які базуються на запасах Кара-Богаз-Голу (йод, бром, тощо), виробництво мінеральних добавок.

Машинобудування орієнтоване на камбузи, що означає спеціалізацію в регіональній галузі практики. Мета коригування – для вугільної, нафтової, бужової промисловості та агропромислового комплексу. Отже, споживання сільського державності та легкості багатослівності вистачає для підприємств, що вирощують зернові (Акмола), і дозбиральних комбайнів та установки для очищення зерна (Ташкент). В Ашхабаді розробляються нормативні документи для нафтової промисловості. Ми розвинули середню і, точніше, машинну промисловість, особливо електротехнічну, що дає нам можливість працювати в плавному циклі надлишку робочої сили.

Відмінності в спеціалізації, що рівномірний соціально-економічний розвиток окремого краю зумовлені відомими відмінністю в природних умах, історія становлення держави шкірного регіону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *