Конспект уроку з техніки на тему «Потреби сім’ї»
Реферати

Конспект уроку з техніки на тему «Потреби сім’ї»


Тема уроку «Потреби сім’ї».

Автор: Юлія Купріянова

Томський державний педагогічний університет, 1 курс магістратури

Мета уроку: Поясніть школярам сутність потреб, познайомте їх з їх різноманітністю.

Цілі уроку:

-Знати, які потреби можуть мати люди, розуміти, що таке людські потреби

-Вміння аналізувати свої потреби та будувати компетентні способи їх задоволення

— Виховувати шанобливе ставлення до праці, формувати прагнення до розумних потреб

Матеріально-технічне оснащення: підручник «Технологія» 8 клас (за редакцією Симоненко В.Д.), ІКТ – презентація теми.

1. Організаційна частина

2 Актуалізація (перевірка домашнього завдання, фронтальне опитування школярів)

3 Повідомлення нового матеріалу, показ слайдів.

— потреби сім’ї

— види потреб сім’ї

— основні правила покупок

4. Закріплення викладеного матеріалу. Практична частина.

5. Підсумковий інструктаж (виставлення оцінок, пояснення домашнього завдання)

організаційна частина.

Вітаю. Перевірка готовності учнів до уроку (звертаю увагу на те, як дотримуються техніки безпеки: чи зібране волосся, чи стоять мішечки на своїх місцях, чи жують жуйку). Потім відзначаю присутніх на уроці.

Актуалізація (перевірка домашнього завдання, фронтальне опитування школярів)

Публікація нового матеріалу

Тема сьогоднішнього уроку «Потреби людини». На минулому уроці ми вже трохи торкалися цієї теми, сьогодні продовжимо. Поговоримо про потреби, про їх види. А в кінці уроку проведемо невелику самостійну роботу.

У світі живе людина. У нього все є. Його все влаштовує, він ні про що не мріє, ні до чого не прагне. Він просто живе і нічого не робить. Ця ситуація виглядає майже фантастично. Чому?

(діти відповідають на запитання)

Підсумовуючи відповіді, хлопці: Ситуація фантастична, адже людина все життя працює, щоб задовольнити свої потреби.

Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке потреби, що таке потреби, без яких потреб людина може жити, а без яких не може.

Як ви пам’ятаєте з минулого уроку, що таке потреби? (відповіді учнів)

вчитель: Давайте дізнаємося, що таке потреби.

Є така наука – психологія, яка розрізняє два поняття: «потреба» і «потреба».

Що таке потреба? Організм людини постійно потребує кисню, який через дихання надходить у кров. Але ця потреба стає потребою лише тоді, коли, коли не вистачає кисню (захворюють органи дихання), тоді людина вживає певних заходів для її усунення, радіє, коли може глибоко дихати. І тоді потреба стає потребою.

Потреба – це те, що потрібно людині, але вона про це не замислюється, а потреба – це те, що людина усвідомлює і переживає.

Потреба — потреба в чомусь, яку потрібно задовольнити

Це певна форма зв’язку живих організмів із зовнішнім світом, необхідна для існування та розвитку окремої людини, людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому.

Людські потреби не можуть бути однаковими завжди, вони змінюються з часом. Потреби залежать від умов, в яких живуть люди, від рівня розвитку економіки.

Стан потреби в чомусь викликає дискомфорт, психологічне відчуття незадоволеності. Ця напруга змушує людину бути активною. Потреби задовольняються в процесі людської діяльності при використанні будь-яких ресурсів – обладнання, технологій, фінансових ресурсів, матеріалів, людей тощо.

Ресурси — це резерви, кошти, що перебувають у власності держави, суспільства, підприємства, особи чи сім’ї.

Потрібне задоволення — процес повернення організму до стану рівноваги.

Потреба стає метою діяльності людини і спонукає її до дії. Дія спрямована на задоволення потреби.

Першим, хто зрозумів структуру потреб, визначив їх роль і значення, був американський психолог Абрахам Маслоу. Його вчення називається ієрархічна теорія потреб. А. Маслоу розташував потреби в порядку зростання, від найнижчих біологічних до вищих духовних.

Тварини також мають біологічні потреби. Чим, на вашу думку, вони відрізняються від людських потреб? (після прослуховування відповідей) Вони відрізняються тим, як ці потреби задовольняються: людина може сама виробляти продукцію для задоволення своїх потреб (займається сільським господарством, шиє одяг тощо).

Біологічні, соціальні та духовні потреби взаємопов’язані. В основному біологічні потреби у людини, на відміну від тварин, стають соціальними. Для більшості людей соціальні потреби домінують над ідеалом: потреба в знаннях часто виступає як засіб здобуття професії, зайняти гідне положення в суспільстві.

Розумні потреби — це потреби, які сприяють розвитку в людині її справді людських якостей: прагнення до істини, краси, знання, бажання нести людям добро тощо.

Задоволення помилкових потреб приносить лише шкоду. Це потреби в палінні, наркотиках, алкоголі, надмірному вживанні солодощів тощо.

Давайте подивимося на класифікацію за ознакою раціональної потреби:

· Терміново та необхідно: речі, які слід купити негайно (відсутність необхідних для життя або раптова потреба).

· Обов’язковий: речі, які забезпечують нормальне життя сім’ї та кожного її члена.

· Бажано: речі покращеної якості, підвищеного комфорту.

· Престижний: якісні та комфортні речі.

Потреби пов’язані з ціннісними орієнтаціями.

Ціннісні орієнтації — життєві орієнтири, які є особливо важливими, значущими, переважними для людини в навколишньому житті та поведінці інших людей. Ціннісні орієнтації є регулятором поведінки людини.

Якщо придбання речей особливо важливо для людини, то в ньому переважають матеріальні потреби. Якщо він вважає за краще займатися творчою діяльністю, то у нього розвиваються різні духовні потреби.

Потреби є джерелом людської діяльності. Процес задоволення потреб є цілеспрямованою діяльністю.

Закріплення викладеного матеріалу

Бесіда з класом.

Питання: У будь-який момент людина мріє. Про що може мріяти сучасна людина? Чи зможе він отримати все, про що мріє?

Потреби повинні відповідати можливостям.

вчитель: Жодна людська потреба не може бути задоволена раз і назавжди. Вона знову виникає, розвивається, змушуючи людину створювати нові об’єкти, необхідні для її задоволення, людина повинна працювати

питання: Праця – потреба чи необхідність?

Для багатьох людей робота є лише необхідністю, і вони працюють без особливого бажання. Але є й інші люди, для яких робота – це радість, спосіб розкрити свої можливості, для таких людей – потреба.

Праця дає більше можливостей для задоволення потреб.

вчитель: у людей іноді виникають помилкові потреби.

Яку шкоду вони можуть завдати людям? (відповідають хлопці).

Узагальнення відповідей учнів вчитель:

Шкідливі звички шкодять людині — шкодять її здоров’ю, силам, становищу в суспільстві. Ці та інші звички заважають розвитку особистості, зупиняють людину на півдорозі і вона може потрапити в біду..

питання: Чи впливають людські потреби на розвиток суспільства?

(відповідь хлопців):

Учитель підводить підсумки: суспільство породжує певні потреби людини, що, у свою чергу, впливає на розвиток самого суспільства.

Отже, ми з’ясували, 1) що у людини багато потреб: це потреби, без яких людина не може жити. Що? (Хлопці відповідають: повітря, вода, їжа, дах над головою)

2) Без яких потреб можна жити, але важко?

(хлопці відповідають: телевізор, комп’ютер, побутова техніка, посуд, меблі тощо)

3) Без чого може жити людина? (Хлопці відповідають: алкоголь, наркотики, куріння

Встановіть сірник.

Рівень попиту

Групова характеристика

1. Терміново і необхідно

АЛЕ. Предмети найвищої якості та комфорту.

2. Обов’язковий

Б. Речі покращеної якості підвищеного комфорту.

3. Бажано, але не обов’язково

IN. Речі купити негайно. Терміновість визначається відсутністю того, що необхідно для життя, або раптовістю потреби.

4. Престижний

Г. Речі, які забезпечують нормальне життя сім’ї та кожного її члена.

9) соціальні потреби — це …

А) потреба в їжі, житлі, одязі. Вони є основою для всіх інших потреб.

Б) потреба в любові, дружбі, спілкуванні з людьми, які мають однакові інтереси

В) потреба в культурі, спілкуванні, діяльності, мистецтві.

10 Установіть відповідність між типами потреб та їх характеристиками:

Види потреб

Характеристики

1) фізіологічний;

2) потреба в безпеці;

3) соціальний;

4) престижний;

5) духовний.

В. Потреба людини жити в колективі, у спілкуванні, дружбі, любові, повазі та взаєморозумінні.

Б. Прагнення оволодіти світом за законами краси, бачити гармонію в природі, в людях, співчувати і співчувати, глибоко відчувати музику, живопис, поезію, покращувати людські стосунки.

Б. Потреба у визнанні з боку інших людей, потреба зайняти гідне місце в житті, в суспільстві, в колективі.

одинадцять . Потреби людини, в силу її біологічної природи, включають потребу в:

а) самозбереження; б) самореалізація; в) самопізнання; г) самоосвіта.

12. Яка найважливіша соціальна потреба людини:

Обмін між людьми певними результатами їхньої розумової діяльності: засвоєною інформацією, думками, судженнями, оцінками, почуттями.

13. Матч:

Види потреб людини

Приклади

1) біологічні

2) соціальний

3) духовний

4) хибний

А) алкоголь, куріння

Б) визнання в суспільстві, спілкування

Б) їжа, одяг

Г) творчість, знання

Г) самореалізація, самоствердження

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *