Конспект уроку на тему "Роль дерев у житті людей. Виготовлення аплікацій з тирси"
Реферати

Конспект уроку на тему «Роль дерев у житті людей. Виготовлення аплікацій з тирси»


Тема. Номер 3.

Роль дерев у житті людей.

Виготовлення аплікацій з тирси. (інтегрований)

Викладач: Назіна Ірина Сергіївна

Предмети: математика, навколишнє середовище, технології

1в клас

Обладнання: проектор, діапозитиви, картки, картинки, ящики для тирси, клей, картон, пензлик, трафарети.

Ціль: закріпити утворення числа 3, його складу, систематизувати прийоми дій;

Завдання:

Освітні:

 • Актуалізація знань учнів про освіту та склад числа 3, про рівності та нерівності.

 • Формувати навички роботи із завданнями вивчених видів.

 • Актуалізація знань про групи дерев, про роль дерев у житті людей, вміння розпізнавати дерева за листям.

 • Познайомити з новим типом матеріалу для рукоділля та навчити робити аплікацію;

Розробка:

Розвивати логічне мислення учнів, а саме аналіз, синтез, порівняння, класифікацію та узагальнення.

Розвивати в учнів комунікативні вміння та навички.

Розвивати розумові процеси, а саме увагу, математичне мовлення.

Розробити нормативну структуру діяльності (включаючи цілепокладання, прогнозування, планування, контроль, корекцію та оцінку дій і результатів виконання відповідно до мети).

Освітні:

Виховувати інтерес до предмета, повагу до свого здоров’я (профілактика втоми), естетичний смак учнів.

 • Виховання дитини як члена суспільства, по-перше, поділу загальнолюдських цінностей добра, свободи, поваги до людини, до її праці, принципів моралі та гуманізму, по-друге, прагнення та готовності до співпраці з іншими людьми, надають допомогу та підтримку, толерантний у спілкуванні.

 • Виховання в дитини почуття прекрасного, розвиток її естетичних почуттів, смаку, прагнення до творчої самореалізації.

Виховувати культуру поведінки у фронтальній та парній роботі.

Заплановані результати:

Тема:

Знайдіть значення виразів на основі зв’язку між компонентами додавання і віднімання.

Розв’язуйте прості задачі, що розкривають значення додавання і віднімання.

Використовуйте графічні моделі для розв’язування математичних виразів.

Виготовляти площинні та об’ємні вироби за зразками, простими кресленнями, ескізами, схемами, кресленнями за заданими умовами;

 • Упізнати цілісність навколишнього світу, оволодіти основами екологічної грамотності, елементарними правилами моральної поведінки у світі природи та людей, нормами здоров’язбережувальної поведінки в природному та соціальному середовищі.

Особисті:

 • Розвиток навички співпраці з дорослими та однолітками в різних соціальних ситуаціях, вміння не створювати конфліктів і знаходити шляхи виходу із суперечливих ситуацій.

 • Формування ставлення до безпечного, здорового способу життя, наявність мотивації до творчої праці, праці на результат, поваги до матеріальних і духовних цінностей.

 • Формування адекватної самооцінки, оцінка своїх досягнень, прояв особистої зацікавленості в набутті та розширенні знань і способів дій.

 • Формування естетичних потреб, цінностей і почуттів.

когнітивні:

Вибудовуйте індивідуальний спосіб роботи з математичним змістом, що вимагає іншого рівня логічного мислення.

 • Навчіться визначати мету своєї діяльності, виділяти етапи роботи в ній під керівництвом учителя.

 • Оволодіння логічними діями порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації за родовими ознаками, встановлення аналогій та причинно-наслідкових зв’язків, побудова міркування, звернення до відомих понять.

Проаналізуйте запропоновану інформацію (зразки продукції), порівняйте, охарактеризуйте та оцініть можливість її використання у власній діяльності.

Створити мисленнєвий образ споруди з метою вирішення певної проектної задачі чи передачі певної художньо-естетичної інформації; втілити цей образ у матеріалі.

Комунікабельний:

Бажання враховувати та узгоджувати різні думки.

Вчити висловлювати судження, використовуючи математичні терміни та поняття.

Вчити висловлювати докази правильності чи неправильності виконаної дії, обґрунтовувати етапи розв’язування навчальної задачі.

Формулюйте власні думки та ідеї, аргументуйте їх.

Прислухатися до думок та ідей товаришів, враховувати їх при організації власної діяльності та спільної роботи;

Сформулювати свою думку в усному мовленні, висловити свою точку зору, сформулювати висловлювання.

Нормативні:

 • Прийняття та розуміння навчального завдання уроку, виконання та контроль своїх дій за заданою моделлю, вирішення навчального завдання.

 • Вчити висловлювати своє припущення (варіант) на основі роботи з ілюстрацією підручника.

 • Навчитися визначати та формулювати навчальну проблему разом з учителем (під час аналізу запропонованих завдань, зразків продукції).

 • Працювати за планом, складеним з учителем, використовуючи необхідні дидактичні засоби, контролювати точність виконання операцій.

 • Визначте успішність свого завдання в діалозі з учителем.

Під час занять.

 1. Організація часу.

— Якщо у вас гарний настрій, посміхніться. Якщо ви доброзичливі, візьміться за руки і подаруйте своєму другові своє тепло. Сідайте.

Сподіваюся, з вами буде цікаво працювати, адже наш урок буде незвичайним.

 1. Оновлення знань.

— Пропоную розминку.

Порахуйте по ланцюжку від 1 до 10 і назад.

Давайте порахуємо від 4 до 7, від 8 до 4, від 3 до 8, від 9 до 5

Назвіть сусідів числа 3, числа 5, числа 8, числа 6.

 1. Теми та цілі повідомлень.

— Подивіться на ряд чисел 1 2 3 4 5

Кожна цифра відповідає літері. Якщо ви правильно відповісте на мої запитання, ви отримаєте слово, яке розповість вам, про що піде мова на уроці.

Яке число знаходиться між 4 і 6? п’ять

Яке число стоїть першим у підрахунку? один

Яке число є попереднім числом 5? 4

Яке число стоїть перед 2? один

— Яке число стоїть за цифрою 1? 2

Яке число стоїть після 2? 3

п’ять

один

4

один

2

3

d

e

Р

e

в

про

— Про що ми сьогодні будемо говорити? (про дерева). Як ви думаєте, це зазвичай на уроці математики? (ні, чому? Саме знання з математики знадобляться вам сьогодні на незвичайному уроці. Готові? Я вірю, що ви зможете.

Фізмінутка «Вітер»

Готуємо зошити. Позначте настрій, з яким ви прийшли на урок (зелений, червоний кружок)

 1. Закріплення знань про склад числа 3, рівності, нерівності.

На які групи можна поділити всі дерева? (листяні та хвойні) Які види листяних дерев ви знаєте? Хвойні? Чим вони відрізняються?

Вправа 1. Біля школи 2 дуби та 1 сосна.

Які дерева посадили більше? Як записати математичний вираз? ( 2>1) Як називається такий вираз? (нерівність) Яку ще нерівність можна скласти? (один

На скільки дубів більше, ніж сосен?

А якби я хотів написати рівність, що потрібно було б змінити в даних?

— На Землі багато різноманітних дерев. І деякі з них дуже дивовижні.

Слайди No 1,2,3,4,5 (комп.)

Завдання 2. У парку висаджено 1 липу та 2 тополі. Скільки дерев посадили?

— Як це записати у виразі? 1+2=3

— Пригадайте, як ще можна отримати число 3? (2+1, 1+1+1)

Робота за підручником (с. 61 приклади на коробці)

— Хто виконав приклади — встає. Експертиза.

Фізмінутка «На галявині»

— Як ви думаєте, чи має значення, які дерева садити в містах? Чому? Вчені виявили, що деякі дерева особливо добре очищають повітря і виділяють більше кисню в атмосферу, ніж інші.

Завдання 3. На галявині стояло 3 ялинки. Одного зрізав браконьєр. Скільки дерев залишилось? 3-1=2

– Так, хлопці, часто люди не замислюються над своїми вчинками і бездумно вирубують ліси. Багато дерев уже на межі зникнення. Але вони мають так багато переваг. Як ви думаєте, з чого він складається?

 • Очищайте повітря

 • Радує око листям і створює гарний настрій

 • Забезпечте тінь у спекотний день

 • Вони мають лікувальні властивості – знімають втому, забезпечують міцний сон

 • Використовується в будівництві та виробництві

 1. Виготовлення аплікації «Листя».

При розпилюванні дерев утворюється дрібна тріска – тирса. У вас вони на ваших столах. На згадку про урок ми з вами зробимо вироби. У вас є трафарети листя. Покажи мені, у кого є кленовий лист? Дуба? берези? тополі?

План роботи:

 • На аркуші кольорового картону обведіть трафарет аркуша.

 • Форму листа змащуємо клеєм.

 • Змащене місце присипте тирсою, притисніть аркушем паперу і дайте висохнути.

 • Струсіть тирсу, що залишилася на листі.

 1. Відображення.

-Що ти сьогодні навчився? Чого ти навчився?

— Які математичні знання були корисними?

Покажіть свою роботу гостям.

-На партах лежать листочки з драбинкою. Намалюйте собі, як високо ви піднялися сьогодні

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *