Тести та шпаргалки

Концептуальна модель маркетингу медичних послуг в імітаційній моделі системи охорони здоров’я


Концептуальна модель маркетингу медичних послуг в імітаційній моделі системи охорони здоров'яКонцептуальна модель маркетингу медичних послуг в імітаційній моделі системи охорони здоров’я

Моделювання системи охорони здоров’я, дослідження оптимальних моделей діяльності профілактично-профілактичного сну (ППО) системи обов’язкового медичного страхування (ОМС) є прикладом завдання, яке важко формалізувати, з погляду математики. .

Проте, розв’язання таких задач починає успішно розроблятися на основі методів моделювання для сучасних систем штучного інтелекту — нечіткої логіки, нейромережевих технологій, методів імітаційного моделювання.

Проведення досліджень з догляду за лікувально-профілактичними засадами, що функціонують у системі ринкових інвестицій, особливо в свідомості нестабільних фінансів, потребує постійного аналізу різноманітних варіантів можливих управлінських рішень.

Мінімізація витрат, перехід на нові фінансові інструменти, оптимізація матеріально-технічної та кадрової бази залежно від параметрів, що характеризують якість надання медичної допомоги (КМП) – із далеко не останнього переліку невідкладних завдань, які розроблено ОЗ. урочистий склад закладу охорони здоров’я в рамках реформи охорони здоров’я.

Уми сучасності широко використовуються в освітньо-профілактичних основах інформаційних технологій відповідних наукових досягнень, які розкривають роль і етапи формалізації управлінської та медичної діяльності та можливості її моделювання.

Програми ситуаційного моделювання, в принципі, дозволяють динамічно та швидко програмувати різноманітні сценарії розвитку підрозділів, перевіряти рівні оптимізації системи надання допомоги та з високою частотою прогнозувати результат тих чи інших видів діяльності.

Зрозуміти сутність перенесення розумно-профілактичного сну з адміністративно-управлінської системи в систему з елементами ринкових відносин, в рамках основ моделювання системи маркетингу медичних послуг розроблено іншу концептуальну структурно-логічну модель система охорони здоров’я представлена ​​дитині.

Рис.1. Модель системи маркетингу медичної діяльності

Концептуальна модель кінцевого об’єкта характеризується як модель абстрактного, описового типу, у такій парадигмі та викладі розповіді про сутність форми, зміну та зокрему, процеси функціонування кінцевого. об’єкт, на кордонах, з поставленими цілями.

Концептуальна модель представлена ​​як суто словесний опис системи охорони здоров’я та ринкових показників з однаковим рівнем формалізації. Бажання досягти високого рівня представленої моделі, назвати її математичною, але в той же час розумний і достатній рівень формалізації дозволяє дати чітке математичне формулювання при постановці та розв’язанні приватних задач.

Наукові дослідження дозволили розробити системну логістичну модель, засновану на характеристиках структурно-логічних зв’язків у елементах системи маркетингу, які подумки називаються тріадами. [1]. Розкрито і наведене спільність для розуміння сумнозвісного маркетингу та маркетингу медичних послуг [2]. Розбиті та представлені методи формалізації інших видів медичної діяльності [3,4]як один із методів, переможних у впровадженні систем імітаційного моделювання в охороні здоров’я.

Від моделі системи логічно перейти, як здається, до маркетингу медичних послуг і формалізації формалізації до методу структурного моделювання.

Систематично подано сімейство блок-схем і модулів (агрегатів), які послідовно розкривають логіку та функціональне значення зв’язку та взаємодії елементів, що характеризують медичну діяльність у ринкових відносинах. [5].

Приклад одного з цих агрегатів уявлень для дитини 2, де SPO — випадок медичної допомоги, ПК — пацієнт, депутат — медична процедура Вартість МП – різноманітні медичні процедури.

Рис.2. Питний блок для медичної процедури

Концептуальна модель системи та маркетингу медичних послуг дозволяє сформулювати різноманітні приватні завдання та можливість класу можливих ситуаційних моделей для вирішення в системах структурного імітаційного моделювання.

Відставання Етапу – це видатні концептуальні маркетингові системи, як парадигми ситуації в полюванні здорових, Замілі Залєдов, математичні моделі науково-яблукового детектива ілкітаських грязей губи-в- і-воші хворі з одним, двома діагнозами декількома. Проаналізовано обґрунтованість деяких психічних параметрів з точки зору якості роботи лікаря у вигляді способів оплати занять йогою. [6].

З розробок системи структурного моделювання iThink Analyst v4.0.2 від High Performance Systems, Inc., на базі Володимирського державного університету за спільної підтримки Володимирського обласного фонду охорони здоров’я та імітаційного моделювання Володимирського обласного управління охорони здоров’я для лікування фінансових потоків на рівні лікувально-профілактичного засипання.

Література

  1. Тогунов І.А. Концептуально на основі методу системного підходу до оцінки якості медичної допомоги. // Я. Проблеми соціальної гігієни та історії медицини — No3.- 1998р.

  2. Тогунов І.А. Співвідність у адекватності розуміння моделі системи маркетингу та категорій системи охорони здоров’я, яка функціонує у свідомості ринку. // Ж. Економіка охорони здоров’я — No7 — 1998р.

  3. Тогунов І. А. Модель маркетингової системи як парадигма ситуаційного моделювання в охороні здоров’я. // Сб. Фізика та радіоелектроніка в медицині та біотехнології: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції ФРЕМБ’98. Володимир, -1998

  4. Тогунов І. А. Медична служба та методика експертизи (до формалізації медичної допомоги) // Й. Проблеми соціальної гігієни та історії медицини – No 4. – 1996.

  5. Тогунов І. А. Ситуаційне моделювання як перспективний метод прогнозування якості медичної допомоги. // Вісник НДІ СГЕ та УЗ ім. НА. Семашко. – 1998. – Вип. 3.

  6. Тогунов І.А., Демидов К.В. Імітаційне моделювання способів оплати медичних послуг як метод прогнозування якості медичної допомоги. // Сб. Дослідження застосування автоматизованої технології її експертизи якості медії її підтримки окремих регіонів Російської Федерації

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *