Комфортні умови життєдіяльності
Химия

Комфортні умови життєдіяльності


Комфортні умови життєдіяльності

Завантажити реферат: Комфортні умови життєдіяльності

Зміст реферату

1. Комфортні умови життєдіяльності.

2. Визначення категорії тяжкості праці на робочому місці

Список літератури

1. Комфортні умови життєдіяльності.

Умови, у яких працює людина, впливають результати виробництва – продуктивність праці, якість і собівартість своєї продукції. Продуктивність праці підвищується з допомогою збереження здоров’я людини, підвищення рівня використання робочого дня, продовження періоду активної праці людини.

Поліпшення умов праці та її безпеки призводить до зниження виробничого травматизму, професійних захворювань, що зберігає здоров’я трудящих і одночасно призводить до зменшення витрат на оплату пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці, на оплату наслідків такої роботи (тимчасової та постійної непрацездатності), лікування, перепідготовку працівників виробництва у зв’язку з плинністю кодрів з причин, що з умовами праці.

Однією з необхідних умов здорової та високопродуктивної праці є забезпечення чистоти повітря та нормальних метеорологічних умов у робочій зоні приміщень, тобто просторі заввишки до 2 метрів над рівнем підлоги чи майданчика, де знаходяться робочі місця.

Комфортними умовами вважаються:

Комфортні умови життєдіяльностіТемпература повітря на робочому місці, С:

У приміщенні у теплий період 18-22

У приміщенні у холодний період 20-22

На відкритому повітрі у теплий період 18-22

На відкритому повітрі у холодний період 7-10

Відносна вологість повітря, % 40-54

Швидкість руху повітря, м/с: менше 0,2

Токсичні речовини (кратність перевищення ГДК) менше 0,8

Промисловий пил (кратність перевищення ПКД) менше 0,8

Потрібний стан повітря робочої зони може бути забезпечений виконанням певних заходів, до основних з яких відносяться:

Механізація та автоматизація виробничих процесів, дистанційне керування ними.

Застосування технологічних процесів та обладнання, що виключають утворення шкідливих речовин або попадання їх у робочу зону.

Захист джерел теплових випромінювань.

Влаштування вентиляції, кондиціювання, опалення.

Очищення повітря від шкідливих речовин та промислового пилу.

Освітленість, кратність перевищення чи зменшення 1,3-1,5 норми за СНІП

Вібрація, рівень коливальної швидкості (кратність нижче ПДК перевищення ПДК)

Основними методами боротьби з вібраціями машин та обладнання є:

Зниження вібрацій впливом на джерело збудження (за допомогою зниження чи ліквідації сил, що змушують).

Відстроювання від режиму резонансу шляхом раціонального вибору маси або жорсткості системи, що коливається.

Вібродемпфування – збільшення механічного імпедансу конструктивних елементів, що коливаються, шляхом збільшення дисипативних сил при коливанні з частотами, близькими до резонансних.

Динамічне гасіння коливань – приєднання до об’єкта системи, що захищається, реакції якої зменшують розмах вібрацій об’єкта в точках приєднання системи.

Зміна конструктивних елементів машин та будівельних конструкцій.

Шум, рівень звуку дБ менше 68

Основними методами боротьби із шумом є:

Зменшення шуму у джерелі.

Зміна спрямованості випромінювання шуму.

Акустичне оброблення приміщень.

Зменшення шуму на шляху його проходження.

Величина фізичного навантаження:

Загальна, що виконується м’язами корпусу та ніг до 42000 за зміну, кгс/м

Регіональна, що виконується м’язами до 21000 плечового пояса за зміну, кгс/м

Робоча поза вільна (зміна пози «Сидячи – стоячи» на розсуд працівника), корпус та кінцівки у зручному положенні при переміщенні вантажу масою до 5 кг.

Величина нервово-психічного навантаження:

Тривалість зосередженого спостереження % до 25

від робочого часу за зміну

Число важливих об’єктів спостереження до 5

Кількість рухів за годину до 250

Напруженість зору:

Розмір об’єкта розрізнення, мм. більше 0,5

Точність зорових робіт груба

Розряд зорових робіт з СНІП VI-IX

Монотонність:

Число прийомів (елементів в операції) понад 10

Тривалість повторюваних операцій понад 100

2. Визначення категорії тяжкості праці робочому місці.

Робоче місце верстатника токаря. Є такі чинники, що формують тяжкість праці:

п/п

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Найменування об’єкта

Фактичне значення фактора

Гранично-допустиме значення фактора

Оцінка фактора у балах

Ранг фактора

1

2

3

4

5

6

7

1

Шум

Робоче місце

98 дБ

85

5

1

2

Відносна вологість повітря

Цех

80%

75

4

2

3

Температура повітря

Цех

28 С

25

3

3

4

Запиленість

Робоче місце

19,6 мг/м.куб.

6

3

4

Тривалість дії факторів – 8 годин.

Інші чинники не розглядаються, т.к. знаходяться нижче нормативних значень та оцінюються балом 1.

Комфортні умови життєдіяльності

Комфортні умови життєдіяльності Сума балів факторів:

Комфортні умови життєдіяльності Тоді за формулою:

Інтегральній бальній оцінці 51,38 відповідає IV категорія важкості праці.

Інтегральний показник резерву працездатності:

Комфортні умови життєдіяльності

де: 100 — потенційний показник максимально можливої ​​працездатності, що приймається за 100%,

Комфортні умови життєдіяльності

— Інтегральний показник втоми, у відсотках.

Заходи, що покращують умови праці за факторами, величини яких перевищують допустимі значення:

Підвищений рівень шуму пов’язаний із зношуванням токарного верстата. Необхідно провести його капітальний ремонт чи заміну.

Перевищення відносної вологості повітря пов’язане з наявністю вологого приміщення. Необхідно зробити його осушення та гідроізоляцію. Також необхідно зробити ремонт підлогового покриття.

Підвищена температура повітря пов’язана із недостатньою вентиляцією. Необхідно встановити припливно-витяжну вентиляцію.

Для боротьби з підвищеною запиленістю робочого місця необхідно встановити над верстатом пиловловлювач (циклан).

Список літератури.

1). Охорона праці машинобудуванні. За ред. Юдіна Е.Я. — М, Машинобудування 1983.

2). Денисенко Г.Ф. Охорона праці. — М.: Вищ. школа, 1985.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *