Класифікація прес-служб
История,  Математика

Класифікація прес-служб


Існують три основні типи організаційних структур сучасної прес-служби.

 1. Прес-служба як частина процесу управління. Штат прес-служби досить великий, а керівник служби підпорядковується першій особі організації і наділений широкими повноваженнями. Він може обіймати посаду заступника керівника організації. Прес-служба впливає на процес розвитку організації.
 2. Прес-служба як «посередник» між організацією та ЗМІ. Штат невеликий, а керівник прес-служби може підпорядковуватися заступникам від першої особи. Як правило, така прес-служба сприймається як ретранслятор офіційної точки зору організації. Передана інформація не викликає особливого інтересу у ЗМІ, а ступінь недовіри до неї високий, оскільки вважається неповною.
 3. Аутсорсинг прес-служби. Нині велика кількість PR-агенцій пропонують послугу «робота в режимі прес-служби». В агентство, яке надає цю послугу, працюють копірайтери та аналітики. Організація не має власної прес-служби. Помічником процесу виступає прес-секретар. Аналітична функція, функція формування корпоративної культури покладена на інші підрозділи.

Нині найбільш характерним є розвиток прес-служб першого та другого типів.

Структуру прес-служби можна побудувати, виходячи з завдань інформаційного менеджменту. У цьому випадку персонал прес-служби має бути досить чисельним.

сектор

Функції

Електронний

ЗМІ


 1. Підготовка матеріалів для телебачення та радіо.
 2. Моніторинг телерадіопрограм (оцінка дій опонентів та ефективності власної інформаційної кампанії).
 3. Медіапланування.
 4. Робота з теле- та радіожурналістами

Друковані ЗМІ

 1. Підготовка друкованої продукції для газет і журналів.
 2. Підготовка інформаційних довідників.
 3. Складання брошур та буклетів.
 4. Щоденний моніторинг преси (оцінка дій опонентів, визначення ключових векторів розвитку, оцінка ефективності власної інформаційної кампанії).
 5. Робота з журналістами

Інтернет

 1. Розробка та впровадження власного сайту як джерела інформації.
 2. Підготовка матеріалів для інтернет-видань.
 3. Проведення моніторингу існуючих інтернет-джерел (оцінка дій опонентів, ефективності власної інформаційної кампанії)

Брифінги та прес-конференції

 1. Підготовка брифінгів та прес-конференцій.
 2. Підготовка буклетів, брошур, флаєрів, прес-китів, інформаційних бюлетенів тощо.
 3. Робота зі ЗМІ до, під час та після брифінгу та прес-конференцій.
 4. Вирішення організаційних питань.
 5. Підготовка роз’яснювальних матеріалів для журналістів.
 6. Коментар після брифінгу або прес-конференції

Аналітичний

 1. Аналіз інформаційного поля.
 2. Аналіз інформаційної ситуації та основних інформаційних напрямків діяльності організації.
 3. Прогнозування.
 4. Розробка програми управління інформацією.
 5. Аналіз виконання програми управління інформацією.
 6. Розробка стратегії та тактики реалізації програми управління інформацією

Таким чином, при організації прес-служби необхідно враховувати той факт, що ефективність інформаційної кампанії безпосередньо залежить від побудови ефективної системи взаємодії із ЗМІ. М. Паренті у своїй праці «Демократія для небагатьох» зазначав: «ЗМІ відбирають більшість інформації та дезінформації, які ми використовуємо для оцінки суспільно-політичної реальності. Наше ставлення до проблем і явищ багато в чому зумовлено тими, хто контролює світ комунікацій.

Побудова ефективної системи взаємодії прес-служби та ЗМІ зводиться до кількох напрямків.

 1. Роз’яснювальна робота. Дуже часто журналісти лише поверхово знають проблему, про яку пишуть. Завданням прес-служби є організація серії прес-турів та презентацій, які б допомогли журналістам побачити процеси, що відбуваються в організації зсередини.
 2. Своєчасне забезпечення журналістів повною інформацією. Така інформація повинна містити факти та аргументи, які дають відповіді на можливі запитання опонентів.
 3. Організація зустрічей з менеджером для отримання інформації з перших рук. При проведенні інформаційної кампанії прес-секретар або керівник прес-служби повинні пам’ятати, що світ побудований на стереотипах. Його завдання — фіксувати параметри стереотипності цільової аудиторії. У роботі «Сучасна соціальна психологія» соціолог П. Н. Шихарєв наголошує: «Стереотипність мислення людини зумовлена ​​притаманним людському мисленню принципом економії, його здатністю переходити від окремих конкретних випадків до їх узагальнення і назад до цього факту, який є вже зрозуміло в рамках загального правила. Цей процес викликаний необхідністю впорядкування, класифікації, категоризації навколишньої дійсності.

Таким чином, організаційна структура прес-служби повинна базуватися на чотирьох принципах:

 • доцільність (орієнтація на цілі та завдання організації);
 • нестандартність (здатність приймати «нестандартні» рішення виходячи з конкретної ситуації);
 • ефективність (здатність діяти на випередження);
 • послідовність (щоб інформаційна кампанія була ефективною, необхідно дотримуватися чіткого плану послідовних кроків).

Структура прес-служби, побудована на перерахованих вище принципах, дозволяє уникнути хаотичності, а отже, підвищує ефективність інформаційної роботи. Структура прес-служби визначається положенням про прес-службу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *