Класифікація людей в рекламі
Тести та шпаргалки

Класифікація людей в рекламі


Анотація на тему:

Класифікація покупців (покупців) у рекламній інформації

Як нагадування про прогрес, досягнутий у залах комунікації, здійснений зарубіжною та вітчизняною наукою, на різних групах людей, рекламні потоки протікають по-різному. У результаті в економічно розвинених країнах вони більше не орієнтуються на жодного середньостатистичного індивіда. Відразу весь рекламний процес спрямовується на конкретну людину, щоб увійти в співочу групу схожих на неї людей.

Реклама вже не задовольняє людей таким глобальним бажаном, не породжує лакричних мрій про саспенс в ньому «білих кадилаків». Сьогоднішня реклама пропагує той самий спосіб (стиль) життя, якого вартує в даний момент певна група прихильників, або будувати країну в цілому. Таким чином, реклама спонукає покупця до спрійняти рекламну кампанію і свідомого придбання.

Люди купують товари залежно від різних мотивів і різних факторів (демографічних, соціальних тощо). Щоб посилити контроль за потребами інших осіб і груп, нам потрібно відсортувати покупців за різними ознаками, щоб сегментувати Ринок. Чим конкретніше застраховані специфічні особливості цього розуму, тим ефективнішою буде маркетингова програма і тим менші витрати на неї. Оптимізація асортименту продукції з удосконаленням цільових груп людей також може призвести до значного зниження витрат на рекламу. Взагалі правильна сегментація ринку дає можливість фірмам з невеликими ресурсами ефективно конкурувати з визнанням лідерів ринку.

Споживач – головна людина в маркетингу. Вся політика маркетингу — це тикати, вешти-решати, направляти прямо в кінець рядка. Широкий спектр рекламних переваг створюється одним методом — найефективнішим способом отримати кінцового споживати і максимально задовольнити напій з йоги. Усі інні об’єкти рекламної ін’єкції (наприклад, торгівлі) є лише додатковими, а занурення в них діє лише для посилення тиску на споживача.

Покупці класифікуються таким чином:

1. Покупці фірм.

2. Покупці фірми-конкурента.

3. Потенційні покупки (смерди можуть зробити покупку, але поки не можуть зробити інших причин).

4. Абсолютно неспокійні (сморід не можуть собі дозволити купити, або їм потрібні складні меблі).

Важливу роль відіграють розподіли товаришів, а також самі по собі впливі на споживач, відіграють торгові посередники і так звані працівники.

Торгові посередники — ми вже не раз призначали дистриб’юторів, оптових і роздрібних торговців, дилерів, брокерів, брокерів, які приймають товари від збирачів і передають їх на замовлення покупців через канали збуту.

Радники — це особи, які завдяки власної влади, соціального статусу, професії можуть відзначати вірішальні плювки на товари (послуги) іншими особами.

Зарубіжні спеціалісти мають групу радінів зараховують:

1. Прихильники, тобто осіб, які безпосередньо пропонують вибір конкретних товарів і послуг (викладачі, лікарі, архітектори, інженери). Сморід, як правило, нав’язує іншим власний вибір.

2. Vlasne radnikov, якщо вони не нав’язують свій вибір, але й рекомендації, як професіонали та експерти, щоб зробити значний вплив на інших. Такі працівники також можуть бути торговими посередниками.

3. Лідери, які успадковуються або через соціальний статус (особи, «зірки»), або для тих, хто хоче досягти цієї соціальної групи, «модель», як сморід.

4. Приплив інституційних суб’єктів (органи суверенітету та виконавчої влади, об’єднання благодійників). Частіше дають «негативні заяви», щоб вони були більш схвильовані покупкою, щоб менше дратувати.

За характером економіки закупівлі поділяють на дві категорії: закупівлі товарів широкого асортименту та закупівлі товарів промислового визнання. Оскілки будуть пити на товари промислового визнання може на 90% відноситися до пити на товари найрізноманітніших товарів, основним об’єктом рекламного бізнесу є придбання товарів найрізноманітніших товарів.

Давайте розглянемо цю групу покупців у звіті. На процес прийняття рішення що купівлі товарів впливає на цілій ряд факторів, зокрема:

соціальні (референтна група, сім’я, роль і статус);

особистісний (коли це етап життєвого циклу сім’ї, право зайняти, економічне становище, спосіб життя, тип особистості, що її усвідомлює про себе);

культурні (культура, субкультура, соціальний статус);

психологічні (мотивація, сприйняття, опанування, переконання та установка).

До них вливаються ті самі фактори, як людина отримує дражниння і реагує на них. «Чорний екран» інформації про покупку – це також процес прийняття рішення, що включає відповідну реакцію (виберіть, що не вибирати, купуйте те, що не купувати потім).

У економічно розвинених країнах процес наукового обґрунтування життя живої людини проходить три етапи.

На першому етапі були дотримані основні соціально-демографічні, географічні критерії та критерії матеріальної забезпеченості та рівного життя. Людей групували за такими ознаками: становити, століття, соціальний та професійний статус, місце проживання, район, кількість членів сім’ї, кількість дітей, забезпеченість окремих видів товарів, прожитковий мінімум товарів спеціального призначення. вид .

В основу класифікації поклали ознаки класу. Важливо було те, що клас шкіри перевершує кращі види (марки) товарів і послуг. Тому реклама на цьому етапі зосередила свої зусилля на одному або кількох (насамперед для догляду за шкірою) підкласах цих потреб.

На іншому етапі за основу були взяті психографічні критерії, такі як мотивація покупки (економія, престиж, спільність користування), використання ворон (велике, середнє, низьке), характер спокійної людини (неспокійний, життєрадісний, панський). тонка).

Сучасні соціологи та психологи беруть за основу спосіб життя окремого індивіда з усією його потребами, досягненнями, звичками, вигоном і цілий комплекс різноманітних сторонніх напливів, які шльопали водбіток по його спеціальності. Психологи і соціологи намагаються з’ясувати, як шкіра індивідуум включена в даний момент і в даний контекст в суспільство, зважаючи на безперервні зміни в економічних, технологічних, культурних і політичних колах. Ці досідники роблять спробо «значне споживача в ситуації космічно-годинної акультурації». Через різні способи життя, які проявляються як символи, особливості, думки та установки, можлива адаптація індивідів до інших соціальних і культурних тенденцій.

Відмова від загальної понецічної «перцевої» людини, «представник» чиіншої класу зоб язує поважати спеціальність з її індивідуальної поведінкой, стиль життя, щоб пріосувати товар і навіть комерційну рекламу не тодідних груп, Спокійно водночас подумки розділитись на групи з однаковою ментальністю: раціональні, безконфліктні, стрункі до прогресу, стрункі до швидких змін. Вказується на життєвому шляху індивіда, сморід породжує мікрокультури чотірі, ніби їх одна за одною виділяє система цінностей, моє, інструкції, мотиви та поведінка.

Раціональний менталітет характеризується стандартним зміщенням, прагненням до економії, до позитивного співвідношення якіст-ціна, поваги до основних атрибутів продукту, ксенофобського індивідуалізму, прихильності до традиційних і пасивної повогою до чинних суспільних структур.

Безконфліктна ментальність віддає перевагу особливому житті, прагматична ревнощі в особливих і соціальних ресурсах, природний порядок у матеріальних і соціальних аспектах життя. Будучи більш чутливим до пропонування послуг та інформації, такий менталітет, проте, мало відкритий для будь-яких інновацій та «дикого», або спонтанного, прогресу.

Ментальність, струнка до прогресу аборигенного бізнесу, мислити категоріями мінливості та спонтанності, характеризується зарозумілістю до дорожчих інновацій, духом підприємництва.

Ментальність, схільна до швидких змін, характеризується банальною задоволеністю життям, готовністю до непередаваних витратів за негайну бажану досягнень. Людям такої вдачі довелося б все забрати. Сморід — жити з вігаданом, ірраціональним світом. Недарма наші улюблені читачі і комікси, і фантасти.

Варто сказати, що перший етап наукового обґрунтування був витрачений не на значення минулого року. Критерії Його навіть ширші за завісу простоти і спрощення. Їх використовують для вивчення як ринку, тому і аудиторії забів масової інформації реклами.

На первинному рівні покупців, як правило, класифікують за типом покупця (табл. 2.1.) та за рейтингом до нових товарів (табл. 2.2). Ця категорія є основною, зумовлюють процес прийняття рішення що півлі є загальновідомими.

Таблиця 2.1 Характеристика типів клієнтів та процес прийняття ними рішення

Тип клієнта

Об’єкт закупівлі

Носій рішення про покупку

Процес прийняття рішення про покупку

Товари

широке визнання

1. Широкий асортимент товарів

2.Споживчі товари одноразового користування

3.Послуги

1. Індивідуальний

2. Група (сім’я)

1. Звічайне, звичайна баня

живі товари

2. Імпульсивна, невлаштована покупка

новий продукт

Споживачі товари промислового визнання

1. Будівлі, земельні ділянки

2. Подбайте про заварювання

3. Сіровіна, напівфабрикати

4. Додаткові матеріали

Структура після прийняття на роботу

Комплексні рішення (цехи, відділи, відділи) залежать від цілей і завдань

Посередники

1. Широкий асортимент товарів

2. Товари та послуги, необхідні для ведення комерційного бізнесу

1. Особи

2. Закупівельно-оптова структура

Комплексне рішення логових вод для цілей та управління спорудами

Суверени встановлюють,

бюджетні організації

  1. Основи виробницва

  2. Товар широкого вжитку

  3. Споживчі товари одноразового користування

послуги

Структура закупівель або після прийняття на роботу

Процес колективного прийняття рішення про вдосконалення бюджету своїх видатків за цією статтею

Таблиця 2.2. Характеристика категорій авансів до нових продуктів

Замовлення покупців перед новими продуктами

Характеристики покупця

досягти

Суперінноватори

Схільни ризикувати і експериментувати

Високий дохід, високий соціальний статус

Новатори

Менше соромтеся ризикованих, більше охоронців у ваших жилах

Високий дохід, високий соціальний статус

Значні (трансферні) покупки

Статичний, намагайтеся не ризикувати

Більшість російських меш-канців

консерваторії

Чудово, вони не хвалять новаторства, з великим бажанням успадковують селян

Люди слабкого віку, люди з низькими доходами, трохи престижної роботи

суперконсерваторія

Принципово проти будь-яких змін, прихильні до звучання вашої молодості

Трапляються до будь-якої категорії людей, з будь-якими доходами

До порядку покупців товарів промислового визнання додаються такі фактори:

1. Навколишнє золота середина (коефіцієнт основного доходу, економічні перспективи, мінливість покращення становища, підвищення матеріально-технічного забезпечення, темпи науково-технічного прогресу, політичні події та тенденції регулювання виробничої діяльності, діяльності).

2. Особливості організації (кількість організацій, політичні установки, глибинні життєві методи роботи, організаційна структура, внутрішньоорганізаційні системи).

3. Міжособистісні відносини (ремонт, статус, розумно поставити себе на місце іншого, розумно змінитися).

4. Індивідуальні особливості конкретного спеціаліста (вік, заробітна плата, освіта, табір обслуговування, тип спеціальності, масштабованість до ризику).

Якщо покупців вважають основні економічні фактори, то вони орієнтуються на мінімальну ціну, або на невідповідний товар за таку ціну, або на комплексне обслуговування.

Наче опікуни вважують основними факторами, що змінюють рівень ризику, сморід орієнтований на імідж компанії, образ людини, як прихильника товарів за послугу, на тихих постпрацівників, шо роблять. ) тільки для покупки.

Психологічні основи поведінки покупців і класифікація покупців за ознакою розглянуті більш детально при конкретному розподілі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *