IV - Реферат РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ
Химия

IV — Реферат РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ


Таблиці — основні будівельні блоки системи Paradox: всі дії, які виробляються в Paradox, пов’язані з таблицями.

Нижче будуть розглянуті питання, пов’язані з розробкою та зміною структури Paradox- та dBASE-таблиць.

1. РОЗРОБКА ТАБЛИЦЬ

Першим кроком розробки таблиці є продумування її структури. Користувач вирішує, яку інформацію міститиме таблиця і в якому порядку вона повинна розташовуватися. Під час розробки таблиць слід :

— уникати повторення полів. Це забезпечує більш гнучке зберігання даних та простий доступ до них. У цьому полягає відмінність розробки таблиць бази даних від організації даних у системах електронних таблиць.

— бути вичерпним. У таблицю слід включати поля для необхідної інформації, але не забивати таблицю непотрібними даними. Додаткове поле можна
легко за необхідності ввести таблицю.

— Використовувати невеликі бази даних. Якщо потрібно організувати базу даних під великий обсяг інформації, то зазвичай краще розмістити її в кілька невеликих взаємопов’язаних таблиць, ніж в одну всеосяжну.

— Визначати необхідний тип таблиць.

2. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦ

Для створення нової таблиці потрібно вибрати пункт меню Fi le | New | Table або клацнути правою клавішею миші кнопку Open Table, що знаходиться на SpeedBar. Paradox виведе діалогове вікно Table Type на екран.

Paradox підтримує такі формати файлів:

   - Paradox for Windows;
- Paradox;
- dBASE IV;
- dBASE III+.

Будь-який із цих форматів можна вибрати, вказавши на нього мишею.

При відкритті таблиці типу Paradox на тлі діалогового вікна Create Table з’явиться така структура:

 ---T--------Field Name-------TType-T-Syze-TKey¬
1¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Діалогове вікно Create Table служить для:

— Введення імен полів таблиці;
— Визначення типу та розміру поля.

Крім цього, можна:

— Визначити ключові поля;
— призначити перевірку значень у кожному полі;
— Визначити вторинний індекс таблиці;
— призначити для цієї таблиці таблицю-довідник;
— Визначити систему посилань до інших таблиць
— призначити пароль доступу до таблиці або її окремих полів.

приклад. Створення Paradox-таблиці

Для створення Paradox-таблиці потрібно:

— ввести ім’я першого поля у колонці Field Name переліку полів;
— Вказати тип поля, перемістившись за допомогою клавіатури або мишею в колонку Type;
— переміститься в колонку Size та ввести бажаний розмір поля (якщо це необхідно);
— переміститься на другий рядок переліку полів та повторити виконані операції для інших полів;
— Натиснути мишею кнопку Save As для збереження таблиці та вибору її імені.

Перелік полів служить визначення полів нової таблиці. При переміщенні колонками Paradox показує список значень, допустимих для введення в кожну поточну позицію.

Імена полів вводяться в колонку Field Name списку по лей. Вимоги до імен полів:

— максимальна довжина імені поля становить 25 символів;
— Ім’я не повинно починатися з символу пропуску;
— кожне поле у ​​таблиці повинно мати унікальне ім’я.

Не можна зробити ім’я унікальним:

— Додаванням прогалин в кінці імені;
— Зміною верхнього і нижнього регістрів букв;
— Ім’я поля не повинно містити такі символи:
— {}, [ ], ( );
— Комбінацію ->;
— Один символ #.

3. ОПЕРАЦІЇ НАД ТАБЛИЦЯМИ

3.1. ЗАГАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

Функції меню Paradox дозволяють користувачеві здійснювати широкий комплекс операцій та різних дій над таблицями. Вони всебічно охоплюють всі етапи створення та використання таблиць, надають можливість реалізувати всі зауваження, що виникли в процесі їх використання, як у вмісті таблиці, так і її структурі.

Операції, пов’язані з таблицями:

— Вставка, видалення полів;
— Операції з ключовими полями;
— запозичення готової структури таблиці;
— Редагування імені поля;
— Зміна порядку прямування полів;
— Контроль коректності даних;
— Завдання таблиці-довідника;
— Визначення вторинних індексів;
— Визначення системи посилань між таблицями;
— встановлення пароля доступу до даних;
— Вибір драйвера національної мови.

Деякі операції описані нижче.

3.2. КЛЮЧОВІ ПОЛЯ

Ключові поля визначають первинний індекс та порядок сортування записів у таблиці. Ключове поле передбачає також, що значення, що знаходиться в ньому, повинно бути унікальним.

Ключові поля необхідні для зв’язування таблиць та організації системи посилань між таблицями.

3.2.1. Визначення ключових полів

При визначенні ключових полів слід враховувати такі обмеження:

— таблиця може мати лише один ключ, що складається з одного або кількох полів;

— ключові поля таблиці мають бути першими в переліку полів;

— при визначенні кількох полів як ключових, задається складовий ключ. Набір значень у цих полях має бути унікальним для кожного запису в таблиці. Складовий ключ повинен починатися з першого поля списку полів.

Щоб визначити поле як ключове (або зняти ключ з поля), треба переміститися в колонку Key переліку полів і провести подвійне клацання мишею або натиснути будь-яку клавішу.

3.3. ЗАЙОМСТВО ГОТОВОЇ СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ

Іноді буває необхідно створити таблицю зі структурою або ідентичною вже наявної таблиці. Можна також скористатися структурою готової таблиці, щоб змінити її за необхідності. Paradox надає таку можливість.

Крім самої структури таблиці можна запозичувати її первинний та вторинний індекси. контроль за допустимістю значення полів, таблиці-довідники, систему посилань та інші таблиці.

3.4. КОНТРОЛЬ КОРЕКТНОСТІ ДАНИХ

Контроль значень — це умови, яким повинні задовольняти дані, що вводяться в поля.

  --------------T---------------------------------------¬
¦ Тип контроля¦ Значение ¦
+-------------+---------------------------------------+
¦ Required ¦ Это поле каждой записи таблицы должно¦
¦ field ¦ содержать не пустое значение ¦
+-------------+---------------------------------------+
¦ Minimum ¦ Значения, вводимые в данное поле,¦
¦ ¦ должны быть не меньше указанной вели-¦
¦ ¦ чины ¦ +-------------+---------------------------------------+
¦ Maximun ¦ Значения, вводимые в данное поле,¦
¦ ¦ должны быть не больше указанной вели-¦
¦ ¦ чины ¦ +-------------+---------------------------------------+
¦ Default ¦ Указываемая величина автоматически за-¦
¦ ¦ носится в поле. ¦ +-------------+---------------------------------------+
¦ Picture ¦ Пользователь определяет строку симво-¦
¦ ¦ лов, которая работает как шаблон для¦
¦ ¦ вводимых данных ¦
L-------------+----------------------------------------

3.5. ЗАВДАННЯ ТАБЛИЦІ-ДОВІДНИКА

Завдання таблиці-довідника означає, що користувач зобов’язаний вводити у свою таблицю лише ті дані, які вже містяться в іншій таблиці — таблиці-довіднику. «Приєднання» таблиці-довідника до якогось поля призводить до наступного:

— Примушує вводити ті значення6 які вже існують у першому полі таблиці-довідника;

— дозволяє знайти та автоматично скопіювати дані з таблиці-довідника.

Таблиці-довідники використовуються в основному при введенні даних. На відміну від системи посилань, цей режим не відстежує та не контролює зміни, які вносяться до таблиці-довідника. Використання довідника забезпечує безпомилкове копіювання з однієї таблиці до іншої, тоді як система посилань зберігає нерозривність зв’язків між даними у різних таблицях.

3.6. ВИЗНАЧЕННЯ ВТОРИННИХ ІНДЕКСІВ

Користувач має можливість присвоїти полю або групі полів вторинний індекс для:

— проводити швидкий пошук значень у певних полях;

— мати можливість іншого порядку перегляду таблиці;

— Пов’язувати таблиці.

Щоб переглянути записи в таблиці, що має ключ, в іншому порядку необхідно використовувати вторинний індекс.

Тільки таким чином можна тимчасово приховати фізичний порядок записів, заданий ключем таблиці.

Прикладом використання вторинного індексу може бути завдання зв’язування таблиць «Клієнт» та «Замовлення» таким чином, щоб було видно замовлення кожного клієнта. Таблиця «Замовлення» має вторинний індекс, пов’язаний із полем «Номер клієнта».

Це означає, що Paradox може швидко знайти всі записи з цим номером клієнта. Коли таблиці зв’язуються, Paradox для кожного значення «Номер клієнта» в таблиці «Клієнт» знаходить і показує всі збігаються значення «Але мір клієнта» в таблиці «Замовлення». Використовуючи такий зв’язок, можна створити форму, що містить усі замовлення, зроблені кожним клієнтом.

Таблиця може мати кілька вторинних індексів. Можна створювати складові вторинні індекси, поєднуючи два і більше полів. Кількість складних вторинних індексів може досягати 16, а максимальна кількість простих вторинних індексів дорівнює кількості полів у таблиці.

3.7. ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОСИЛАНЬ МІЖ ТАБЛІЦАМІЇ

Система посилань має на увазі відповідність поля або групи полів однієї таблиці («дочірньої») до ключа іншої таблиці («материнської»). Для визначення полів дочірньої таблиці Paradox вважає правильними ті значення, які у ключових полях материнської таблиці.

 -----------------T------T-------¬
 ¦ Номер клиента ¦ Имя ¦ Город ¦   Клиент
 L----------------+------+--------

 -------------T-------------T-------¬
 ¦Номер заказа¦Номер клиента¦ Имя  ¦  Заказы
 L------------+-------------+--------

Paradox забороняє вводити значення поля «Номер клієнта» у таблиці «Замовлення», яке не відповідає будь-якому існуючому значенню цього поля у таблиці «Клієнт».

Можливість задати систему посилань існує лише між однотипними полями. Також, система посилань може бути встановлена ​​лише між таблицями одного каталогу. Якщо система посилань визначена для таблиці, яка вже містить дані, то всі дані з дочірньої таблиці, які не відповідають даним у материнській, будуть поміщені в тимчасову таблицю Keyviol.

Paradox пропонує два способи поновлення таблиць, що використовують систему посилань. При визначенні системи посилань має бути заданий один із них:

— Cascade: Усі зміни значень ключа материнської таблиці автоматично відбуваються у дочірній таблиці. Цей спосіб визначено за умовчанням. При цьому Pa radox блокує як материнську, так і всі її дочірні записи. Якщо блокування відкидається (вже заблоковане іншим користувачем), Paradox не в змозі провести оновлення;

— Prohibit: Цей спосіб не дозволяє змінити значення ключа материнської таблиці, якщо в дочірній таблиці є записи, що відповідають цьому значенню. Наприклад, якщо в полі «Номер клієнта» таблиці «Замовлення» є значення 350, Paradox заборонить змінювати це значення у таблиці «Клієнт». А якщо в жодному записі дочірньої таблиці це значення не зустрічається, Paradox дозволяє зміни в материнській таблиці.

Paradox for Windows — перша Paradox, що повністю використовує можливості системи посилань. Але Paradox має опції, які дозволяють контролювати роботу ранніх версій Paradox із таблицями, для яких визначено систему посилань.

Також Paradox надає можливість створити систему посилань для таблиці так, що одне поле посилатиметься на полі ключа цієї таблиці. Наприклад, є таблиця зі списком службовців. Ключове поле для неї – «Ідентифікатор службовця». Є також поле «Керівники». Оскільки керівники — теж службовці, можна створити таку систему посилань, щоб дані, що вводяться в полі «Керівники», записувалися і в полі «Ідентифікатор службовця». Але при цьому не можна задавати систему посилань з полем, яке посилається саме на себе.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *