Інвестиційний аналіз
Тести та шпаргалки

Інвестиційний аналіз


План

  1. Концепція інвестицій

  1. Трансферти прив’язані від іноземних інвестицій.

3. Пріоритетність спрямування іноземних інвестицій.

  1. Поняття інвестицій.

Терміни «інвестиції», «інвестиції», «інвестиційний процес», «інвестиційна діяльність», «інвестиційна політика» почали звикнути до нашої країни зовсім недавно. Тому значення цих термінів у нашій економіці трактується по-іншому. Так, наприклад, поняття «інвестиції» відрізняють від капітальних вкладень, «інвестиційна діяльність» — від інвестицій. Я хочу зрозуміти для свого sutti є неоднозначне.

Термін «інвестиція» подібний до латинського слова «інвестиції«, що означає вкладення грошей. У ширшому розумінні інвестиції — це вкладення капіталу з методом подальшої вигоди. Інвестиції можуть фінансово та економічно

Для фінансових цілей інвестиції — всі види активів (витрат), які інвестуються в державний уряд за методом вирахування доходу. Економічне позначення інвестицій можна сформулювати в такому порядку: вкладення інвестицій на відкриття, розширення, реконструкцію, технічну реорганізацію основного капіталу, а також для`пояснi з цмiн змiнi оборотного капiталу, осiлкi змiнi в товарно-матерiальних запасах здебiльшої лежать у поривi вiдaткiв на основний капiтал.

Інвестиції в`Єкти підприємницької діяльності здіюються в різних формах, зміту форму, аналіз та планування інвестиції класифікують у різних ознаках.

1. Для приблизно`Внески розглядаються як реальні та фінансові інвестиції.

Під реальними інвестиціями необхідно додати гроші до реальних активів, як матеріальних, так і нематеріальних (інноваційні інвестиції). Під фінансовими інвестиціями інвестиції здійснюються з різних фінансових активів, серед яких найзначнішим є внесок ціни на папір.

2. За характером участі в інвестиції розрізняють прямі та непрямі інвестиції. Під прямими інвестиціями розуміють без посередницького вкладення коштів інвестором в`єкти іінвестування. Під непрямими інвестиціями розуміють інвестиції, опосередковані іншими особами (інвестиціями або фінансовими посередниками).

3. За періодом інвестування поділяють короткострокові та довгострокові інвестиції. Під короткостроковими інвестиціями доцільно інвестувати капітал на термін не більше одного року (наприклад, короткострокові депозити, придбання короткострокових зберігати лише сертифікати). Під передінсультними інвестиціями можна інвестувати капітал на термін більше одного року.

4. За формами влади інвесторів інвестиції поділяються на приватні (акціонери), державні, іноземні та спільні.

5. За регіональною ознакою інвестицій видно в центрі країни і за кордоном. Під внутрішніми інвестиціями інвестування коштів на ст`єкти іінвестування, розміщені в межах цієї країни. Під інвестиціями за кордон (внутрішні інвестиції) збільшуються вкладення грошей на`єкти іінвестування, розміщені за межами цієї країни.

  1. Трансферти прив’язані від іноземних інвестицій.

Україна потенційно може стати однією з провідних країн за рівнем надходження іноземних інвестицій, як прямих, так і портфельних. Для цього великий внутрішній ринок, однаково кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоча ще не розвинутої.

Припливу іноземного та приватного національного капіталу в інвестиційну сферу гальмують політична нестабільність, відсутність законодавчої влади, відсутність життєздатності та соціальної інфраструктури, недостатня інформаційна безпека та ще один важливий фактор. Через корупцію та бюрократію світ негативно думає про нашу державу, висуваючи нашу систему субсидій на перший план, і в результаті Україна потрапила до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком.

Сьогодні іноземні інвестори все ще наважуються вкладати гроші в нашу економіку із законодавчими гарантіями, великі корпорації та інвестиційні компанії вимагають юридичних гарантій та гарантій. Проте механізм реалізації правових гарантій поки недостатній. До цього часу буде достатньо судових розглядів для забезпечення законних прав інвесторів та врегулювання спорів. Погодьтеся, для іноземних інвесторів такий екземпляр більше підходить для появи суперечок, оскільки він не залежить від розпорядження країни-лорда. зв`Велике значення має надія на приєднання України до багатосторонньої конвенції про врегулювання інвестиційних спорів між владою та фізичними та юридичними особами інших країн.

Важлива інформація, необхідна для депозитів приватного капіталу (як іноземного, так і внутрішнього), — це постійний і глобальний набір норм і правил, сформульованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли зрозуміти, що ці правила будуть застосовані на повну силу. Ну а в Україні, ніби виживши в таборі безперервної реформи влади, правовий режим нестабільний.

Надалі на різних рівних, влада встановлювати правила, які часто замінюють один на один. Додатковим джерелом нестабільності є надання законів і вказівок сили розвороту. Така практика серйозно турбулентна для іноземних інвесторів, особливо якщо законодавство починається вже з капітальних вкладень.

3. Пріоритетність спрямування іноземних інвестицій.

Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у цих сферах економіки, активізація якого допоможе вивести вас із кризи, зняти зростаючу соціальну напругу в економіці. Ми шукаємо різноманітні продукти харчування, товари широкого спектру послуг та послуг, предмети розкоші та інші важливі товари.

У реконструкції та модернізації, за участю іноземного капіталу, мені знадобиться практично весь агропромисловий стан України, — від перших виробничих процесів в аграрній державі до випуску кінцевого продукту і доведення його до кінця. Тут дуже необхідно підвищити продуктивність і зменшити відходи, забезпечити більш глибоку і комплексну переробку первинного сировіну зі значним збільшенням виходу пізніх продуктів і сприяння її споживчих якості. Мільйони тонн м`yasa, приблизно половина білка молока не викорується, зникає 40% овочі та фрукти. На величних кілкостах вирощують або нераціонально викорюють зернові продукти.

Зниження втрат сільськогосподарської сировини та поглиблення її переробки в тій сфері, де за участю іноземного капіталу можна в короткі строки підтримувати значний економічний ефект великих, зокрема створення невеликих підприємств, що не потребують вкладень і забезпечують швидку окупність початкових витрат при невисокій ступені ризику для іноземних інвесторів . Бажана – це доля іноземного капіталу та переведення агропромислового виробництва на сучасну технологічну базу, у тому числі зусиллями науково-технічного та виробничого потенціалу оборонних галузі, що підвищують конверсію.

Масштабні іноземні інвестиції відразу усвідомлюють гостру потребу в гарячих енергетичних камбузах, які в майбутньому несуть велику перспективу не тільки для енергопостачання в соціальній сфері, але й для безпеки експорту. Успішне інвестування завдяки кордону в Цю Галузі було б більш коричневим, коли б`для ряду вузлових подачі. Серед них:

— активізація розвитку основного потенціалу з видобутку та переробки енергетичних ресурсів, видобутку нафти і газу, походження яких знаходиться в українській частині шельфу Чорного моря та в Карпатах. Зрозуміло, що британську транснаціональну компанію телефонують чорноморські родичіШЕЛКА«той російський «ГАЗПРОМ». І в цьому продовольча влада сама винна, що бере на себе роль посередника і вибирає найкращий із запропонованих варіантів.

Також держава може постачати продукти харчування від закриття частин вугільних шахт та реконструкції;

— різке зниження споживання домашніх тварин та енергії народної держави на основі переходу на енергозберігаючі технології;

-комплексна модернізація життєздатних і створення нових виробничих потужностей і процесів на основі сучасних технологій і прогресивних технологій, що забезпечить неухильне підвищення ефективності та бази виробництва, а також збільшення свідомості робочої сили;

-зменшення негативного впливу металургійного та нафтохімічного комплексів на основі стагнації екологічно чистих технологічних процесів у обробній промисловості, транспортуванні та скороченні енергоресурсів.

Додаток 3. Основні законодавчі та інші нормативні акти України, що регулюють інвестиційну діяльність.

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 грудня 1991 року, який визначає загальну правову, економічну та соціальну розвідку та інвестиційну діяльність на території України.

2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 25 квітня 1996 р., який визначає особливості іноземного інвестування в Україні.

3. Закон України «Про Державну програму зацікавленості в іноземних інвестиціях в Україні» від 17 грудня 1994 року.

4. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р., який визначає правові, економічні та соціальні складові підприємницької діяльності (у тому числі інвестиційної сфери) громадян та юридичних осіб в Україні.

5. “Порядок визначення відповідності інвестиційних проектів із залученням іноземних інвесторів вимогам та критеріям, викладеним у Державній програмі заохочення іноземних інвестицій в Україні для надання їм пільг”, затверджений наказом Агентства міжнародної співпраці та інвестицій №22 від 3 червня 1994р.

6. Закон України «Про приватизацію провулку державних підприємств» від 4 березня 1992 р. Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації дочірніх підприємств суверенної та комунальної влади.

7. «Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», затверджене Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94.

8. Закон України «Про владу» від 7 лютого 1991 р. та ін.

Література.

1.F Рут, А. Філіпенко «Міжнародна торгівля та інвестиції», К., 1998.

2. Р. Бланк «Інвестиційний менеджмент» К., 1995;

  1. Гойко А. Ф. “Організація вринок фінансового капіталу та інвестицій в Україні«. К., Будивельник.. 1995;

  2. Шевчук В., Рогожин П. «Основи інвестиційної діяльності» 1997;

  3. Україна в цифрах. 1996. К., 1997.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *