Інвестиційні завдання
Тести та шпаргалки

Інвестиційні завдання


ЗАВДАННЯ 1

Формула: PV= подинк / (1 + i)п

Визначте поточну вартість грошових потоків за 4 роки:

PV1 = 120 000 / (1+0,14) = 105 263 кий

PV2 = 150 000 / (1 + 0,14)2 = 115 420 кий

PV3 = 0 / (1 + 0,14)3 = 0 кий

PV4 = 800 000 / (1 + 0,14)чотири = 473 681 кий

PV = 105 263 + 115 420 + 0 + 473 681 = 694 364 кий

Відповідь: Загальна теперішня вартість грошового потоку становить 694 364 куб

ЗАВДАННЯ 2

За визначенням, внутрішня норма прибутку проекту є розв’язком трансцендентного рівняння. Таке рівняння неможливо розв’язати аналітично, і для його розв’язання потрібні чисельні методи відбору – застосування методу послідовних ітерацій. Для цього два довільних значення коефіцієнта дисконту r1 слід вибирати таким чином, щоб відповідне значення функцій NPV(r1) і NPV(r2) мав інший знак, наприклад NPV(r1) > 0, а NPV(r2) Тоді справедлива формула:

IRR = r1 + NPV(r1)/[NPV(r1) – NPV(r2)] * (r2 — r1).

Давайте це прикидамо IRR лежить в межах (15; 20%). Потім, розрахувавши значення NPV(п’ятнадцять%):

NPV = подинк / (1 + я)пic,

де РодинР2Рк…, Пп річних грошових надходжень протягом n- років;

IC — сума інвестицій;

я — коефіцієнт порівняння.

PV = ∑подинк / (1 + i)п загальна накопичена вартість дисконтованих надходжень.

Перерахуємо грошові потоки поточних цінностей:

PVодин = 10 000 / (1 + 0,15) = 8 696 куб

PV2 = 15 000 / (1+ 0,15)2 = 11 342 куб

PV3 = 15 000 / (1+0,15)3 = 9 863 куб

PVчотири = 20 000 / (1+ 0,15)чотири = 11 435 куб

PV5 = 15 000 / (1+ 0,15)5 = 7 458 куб

PV6 = 10 000 / (1+ 0,15)6 = 4 323 куб

PV7 = 5000 / (1+ 0,15)7 = 1 880 куб

PV = 8 696 + 11 342 + 9 863 + 11 435 + 7 458 + 4 323 + 1 880 = 54 997 у.о.

NPV (п’ятнадцять%) = 54 997 — 50 000 = 4 997 куб

а потім значення NPV (20%):

PVодин = 10 000 / (1 + 0,20) = 8 333 куб

PV2 = 15 000 / (1+ 0,20)2 = 10 417 куб

PV3 = 15 000 / (1+0,20)3 = 8 681 куб

PVчотири = 20 000 / (1+ 0,20)чотири = 9 645 куб

PV5 = 15 000 / (1+ 0,20)5 = 6 028 куб

PV6 = 10 000 / (1+ 0,20)6 =3 349 куб

PV7 = 5000 / (1+ 0,20)7 = 1 395 куб

PV = 8 333 + 10 417 + 8 681 + 9 645 + 6 028 + 3 349 + 1 395 = 47 848 у.о.

NPV (п’ятнадцять%) = 47 848 — 50 000 = — 2 152 куб

Обчисліть значення критерію IRR:

IRR = 15 + (4997 /(4997 + 2152)) * (20 — 15) = 18,49%

Відповідь: внутрішня норма прибутку 18,49%.

ЗАВДАННЯ 3

Математично розрахунок чистої теперішньої вартості можна представити формулою:

NPV = подинк / (1 + я)пic,

де РодинР2Рк…, Пп річних грошових надходжень протягом n- років;

IC — сума інвестицій;

я — коефіцієнт порівняння.

PV = ∑подинк / (1 + i)п загальна накопичена вартість дисконтованих надходжень.

Перерахуємо грошові потоки поточних цінностей:

PV0 = 0 / (1 + 0,15) = 0 кий

PVодин = 0 / (1+ 0,15)2 = 0 кий

PV2 = 250 000 / (1+ 0,15)3 = 189 036кий

PV3 = тридцять0 000 / (1+ 0,15)чотири = 197 255 кий

PVчотири = 350 000 / (1+ 0,15)5 = 200 114 кий

PV5 = 400 000 / (1 + 0,15)6 = 198 871 кий

PV6 = 400 000 / (1 + 0,15)7 = 172 931 кий

PV7 = 400 000 / (1 + 0,15)вісім= 150 375 кий

PVвісім = 400 000 / (1 + 0,15)9 = 130 761 кий

PV9 = 400 000 / (1 + 0,15)десять= 113 705 кий

PVдесять = 400 000 / (1 + 0,15)десять= 98 874 кий

PV = 0 + 0 + 189036 + 197255 + 200114 + 198871 + 172931 + 150375 +130761 + 113705 + 98874 = 666645 кий

IC = 700 000 + 1 000 000 = 1 700 000 у.е.

NPV = 666 645 — 1 700 000 = — 1 033 355 куб

Відповідь: Чиста поточна вартість становить — 1 033 355 доларів США, що означає, що проект не забезпечує очікуваного рівня прибутковості. Він повинен бути відкинутий. Це означає, що прибуток від запропонованої інвестиції недостатньо високий, щоб компенсувати ризик, притаманний проекту (або, з точки зору вартості капіталу, не вистачає грошей для виплати дивідендів та відсотків за позиками) та інвестиційної пропозиції слід відхилити.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *