Інтернет-економіка
Химия

Інтернет-економіка


2.

Глава 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА.

1.1 Генеза моделі інформаційного суспільства. 3

1.2 Інтернет-економіка та її доданки. 3

Глава 2. ІНТЕРНЕТ – СИСТЕМООБРАЗУЮЧЕ ЯДРО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.

2.1. Інтернет як інфраструктура інформаційного суспільства. 4

2.2 Історія появи та розвитку комп’ютерів у XX ст. 4

Глава 3. ОПТИМАЛЬНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ.

Глава 4. СПИСКИ І ТАБЛИЦІ.

ВИСНОВОК. 8

ЛІТЕРАТУРА.. 9

Вступ

Інтернет-еконіміка — це самостійна, нова економіка, що веде до перегляду основних економічних постулатів. Технології формують нову Інтернет-економіку, яка ґрунтується на знаннях, а не на розширюваному споживанні невідтворюваних ресурсів.

Глава 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

1.1 Генезис моделі інформаційного суспільства

Великий внесок у вивчення проблем формування інформаційного суспільства в умовах науково-технічного розвитку, що прискорюється, вніс американський дослідник Ф. Махлуп. Він виявив роль промисловості знань у формуванні людського капіталу та прискорення соціально-економічного розвитку суспільства. Ф. Махлуп показав, що «у 60 – 70-х роках виробництво та поширення інформації стали провідною галуззю національного господарства розвинутих країн, яка визначала перспективи розвитку економіки»[1]

1.2 Інтернет-економіка та її доданки

Інформаційна економіка як індустріальне ядро ​​– комплекс базових галузей. В індустріальній економіці до них належать:

þ машинобудування;

þ хімія;

þ металургія;

þ паливно-енергетичний комплекс, а в інформаційній – галузі Інтернет-економіки.

Глава 2. ІНТЕРНЕТ – СИСТЕМООБРАЗУЮЧЕ ЯДРО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

2.1 Інтернет як інфраструктура інформаційного суспільства

Технічно існування Інтернету стало можливим з 1993 року, коли з’явився перший браузер.

2.2 Історія появи розвитку комп’ютерів у XX в.

Таблиця 2. Число очікуваних поломок вузлів та деталей ПК у 90-х роках

Назва компонента

Число очікуваних поломок (з розрахунку 1000 ПК на рік)

Материнська плата

204

Жорсткий диск

181

Клавіатура

80

Дисковод

43

clip_image002clip_image003

Продуктивність працівників у 4-му кварталі:

Іванов І.І.

Петров П.П.

Сидоров С.С.

Максимальна продуктивність протягом місяця

Жовтень

50

45

58

58

Листопад

55

40

60

60

грудень

51

42

45

51

Глава 3. ОПТИМАЛЬНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ

Необхідною та достатньою умовою розв’язності задачі є умова балансу:

clip_image005

Глава 4. СПИСКИ І ТАБЛИЦІ

1 Працівники

1.2 Семенов І.

1.3 Петров У.

i. Директор

ii. Заступник

iii. Бухгалтер

Q Англія

Q Амстердам

Q Одеса

Час

99-2

99-3

99-4

99-5

1.

900-1020

Інф.

3.3

Інф.

3.2

2.

1040-1200

ІнМов.

4.7

ІнМов.

3.10

3.

1230-1350

Вища математика 2.7

4.

1355-1515

ВИСНОВОК

Реальність життя людства стало сходження в нову фазу розвитку, яка прогнозувалася вже кілька десятиліть тому та отримала назву «інформаційне суспільство». У цьому вся суспільстві відбувається формування Інтернет-економіки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Белл Д. Третя Технологічна революція та її можливості соціоекономічні наслідки. М., 1990

2. Говорун М. Інтернет – зона свободи// Світ Internet. 2000. №5.

3. Махлуп Ф. Виробництво та поширення знань у США/Пер. з англ. М., 1983

4. Сергєєв А. Інтернет: які межі зростання?// Світ Internet. 2000. №9.


[1] Махлуп Ф. Виробництво та поширення знань у США/Пер. з англ. М., 1983

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *