ІНФОРМАТИКА Контрольна робота #1 Варіант #17
Химия

ІНФОРМАТИКА Контрольна робота #1 Варіант #17


МОСКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кіровська філія

Кафедра інформатики та математики

ІНФОРМАТИКА

Контрольна робота #1

Варіант #17

Виконав:

студент заочної форми навчання

набір 2014 року

Група ЕЗС-2

clip_image002С.А.Іванов

Перевірив:

clip_image003(Посада)

clip_image004Т.В.Топорова

Завдання 1. Поняття інформації, види та властивості інформації, вимірювання кількості інформації.

Інформація — це усвідомлені відомості про навколишній світ, які є об’єктом зберігання, перетворення, передачі та використання.

Дані — це знання, виражені в сигналах, повідомленнях, повідомленнях, повідомленнях і т. д. Кожну людину у світі оточує море інформації різних видів. Незважаючи на те, що єдиного суворого визначення інформації не існує, є можливість описати цей термін через характерні властивості: дуалізм (двоїстість), достовірність, повнота, адекватність, доступність та актуальність.

Інформація міститься скрізь. Дерево містить власну генетичну інформацію, і лише завдяки цій інформації відсічення берези зростає лише берези. Для дерев джерелом інформації є повітря, саме за рівнем стану повітря дерево може визначити час розпускання бруньок. Перелітні птахи знають свій маршрут перельоту, і кожна зграя йде лише своїм заданим у генах маршрутом.

Прагнення зафіксувати, зберегти надовго своє сприйняття інформації завжди було властиве людині. Мозок людини зберігає безліч інформації та використовує для зберігання її свої способи, основа яких — двійковий код, як і комп’ютери. Людина завжди прагнула мати можливість поділитися своєю інформацією з іншими людьми та знайти надійні засоби для її передачі та довготривалого зберігання. Для цього в даний час винайдено безліч способів зберігання інформації на зовнішніх (щодо мозку людини) носіях та її передачі на великі відстані.

Основні види інформації за її формою подання, способами її кодування та зберігання, що має найбільше значення для інформатики, це:

· графічна чи образотворча — Перший вид, для якого був реалізований спосіб зберігання інформації про навколишній світ у вигляді наскальних малюнків, а пізніше у вигляді картин, фотографій, схем, креслень на папері, полотні, мармурі та ін матеріалах, що зображають картини реального світу;

· звукова (акустична) — світ навколо нас сповнений звуків і завдання їх зберігання та тиражування було вирішено з винаходом звукозаписних пристроїв у 1877 р. (див., наприклад, історію звукозапису на сайті — http://radiomuseum.ur.ru/index9.html); її різновидом є музична інформація — для цього виду був винайдений спосіб кодування з використанням спеціальних символів, що уможливлює зберігання її аналогічно графічної інформації;

· текстова — спосіб кодування мови людини спеціальними символами — літерами, причому різні народи мають різні мови та використовують різні набори букв для відображення мови; особливо велике значення цей спосіб набув після винаходу паперу та друкарства;

· числова — кількісна міра об’єктів та їх властивостей в навколишньому світі; особливо великого значення набула з розвитком торгівлі, економіки та грошового обміну; аналогічно текстової інформації для її відображення використовується метод кодування спеціальними символами — цифрами, причому системи кодування можуть бути різними;

· відеоінформація — Спосіб збереження «живих» картин навколишнього світу, що з’явився з винаходом кіно.

Як і будь-який об’єкт, інформація має властивості. Характерною відмінною особливістю інформації з інших об’єктів природи та суспільства є дуалізм: на властивості інформації впливають як властивості вихідних даних, що становлять її змістовну частину, так і властивості методів, що фіксують цю інформацію.

З погляду інформатики, найважливішими є такі загальні якісні властивості: об’єктивність, достовірність, повнота, точність, актуальність, корисність, цінність, своєчасність, зрозумілість, доступність, стислість та ін.

1. Об’єктивність інформації. Об’єктивний — існуючий поза і незалежно від людської свідомості. Інформація — це відображення зовнішнього об’єктивного світу. Інформація об’єктивна, якщо вона залежить від методів її фіксації, чийогось думки, судження.
приклад. Повідомлення «На вулиці тепло» несе суб’єктивну інформацію, а повідомлення «На вулиці 22°С» — об’єктивну, але з точністю, яка залежить від похибки засобу вимірювання.
Об’єктивну інформацію можна отримати за допомогою справних датчиків вимірювальних приладів. Відбиваючись у свідомості людини, інформація може спотворюватися (здебільшого) залежно від думки, судження, досвіду, знань конкретного суб’єкта, і, таким чином, перестати бути об’єктивною.

2. Достовірність інформації. Інформація є достовірною, якщо вона відображає справжній стан справ. Об’єктивна інформація завжди є достовірною, але достовірна інформація може бути як об’єктивною, так і суб’єктивною. Достовірна інформація допомагає нам прийняти правильне рішення. Недостовірна інформація може бути з наступних причин:

· навмисне спотворення (дезінформація) або ненавмисне спотворення суб’єктивної якості;

· Спотворення в результаті впливу перешкод («зіпсований телефон») і недостатньо точних засобів її фіксації.

3. Повнота інформації. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння та прийняття рішень. Неповна інформація може призвести до помилкового висновку або рішення.

4. Точність інформації визначається ступенем її близькості до реального стану об’єкта, процесу, явища тощо.

5. Актуальність інформації — важливість для сьогодення, злободенність, нагальність. Тільки вчасно отримана інформація може бути корисною.

6. Корисність (цінність) інформації. Корисність може бути оцінена стосовно потреб конкретних її споживачів і оцінюється за тими завданнями, які можна вирішити з її допомогою.

Кількість інформації – це міра зменшення невизначеності.

1 БІТ – така кількість інформації, що містить повідомлення, що зменшує невизначеність знань у два рази. БІТ- це найменша одиниця виміру інформації

Одиниці виміру інформації:

1байт = 8 біт

1Кб (кілобайт) = 210 байт = 1024 байт

1Мб (мегабайт) = 210 Кб = 1024 Кб

1Гб (гігабайт) = 210 Мб = 1024 Мб

Формула Шеннонаclip_image005

I – кількість інформації

N – кількість можливих подій

pi — Імовірності окремих подій

Завдання 2. Знайомство з операційною системою WINDOWS

1)Здійснити пошук текстових документів, що містять задане слово (прізвище – прізвище слухача, який виконує роботу). Закрити вікно пошуку.

На панелі керування Відкриваємо меню «Пуск» та наводимо курсором миші на полі ЗНАЙТИ ПРОГРАМИ І ФАЙЛИ.Клацаємо лівою кнопкою миші на цей рядок і вводимо слово (прізвище – прізвище слухача, який виконує роботу). Натиснувши на хрестик в кінці пошукового рядка, можна очистити введену раніше інформацію та умови фільтрів, які використовувалися для пошуку, і рядок стане порожнім.

2)Розгорнути вікно папки Мій комп’ютер і скопіювати документ Мій файл (перебуває в папці Ім’я, розміщеній у папці ПРИКЛАД1, що міститься в папці ПРИКЛАДИ, створеній на робочому столі) на гнучкий диск. На робочому столі створити ярлик папки ПРИКЛАДИ.

Щоб скопіювати документ на диск, існує два способи:

1 спосіб.

· Щоб розгорнути вікно папки мій комп’ютер виконуємо наступну команду: ПУСК/КОМП’ЮТЕР АБО МІЙ КОМП’ЮТЕР

· У діалоговому вікні, що з’явилося, вибираємо РОБОЧИЙ СТІЛ, далі вибираємо папку ПРИКЛАДИ; в папці ПРИКЛАД1знаходимо папку ІМ’Я (ТЕТЯНА), а потім знаходимо текстовий документ МІЙ ФАЙЛ.

· КОПІРУЄМО ДОКУМЕНТ:

ü Натискаємо ПРАВУ кнопку миші.( Курсор при цьому повинен знаходитися на документі МІЙ ФАЙЛ)

ü Праву кнопку миші відпускаємо та ведемо курсор до пункту меню КОПІРОВАТИ

ü Цей файл потрапляє до буфера обміну.

Поняття буфера обміну. Буфер обміну спеціальний ділянку пам’яті, куди потрапляє вирізана чи скопійована інформація та зберігається там до того часу, поки буфер не буде поміщена наступна порція інформації.

· .далі переходимо МІЙ КОМП’ЮТЕР / ЖОРСТКИЙ ДИСК

· Клацаємо правою кнопкою миші та вибираємо ВСТАВИТИ.

2 спосіб

Правою кнопкою миші клацаємо на файл, який нам потрібно скопіювати, виконуємо наступні команди ВІДПРАВИТИ/ ГНУЧКИЙ ДИСК.

ЩОБ СТВОРИТИ ЯРЛИК ПОТРІБНО:

clip_image001 Вибрати папку (або файл)

clip_image001[1] Клацнути по ній правою кнопкою миші

clip_image001[2] Вибрати у меню меню Створити ярлик.

Завдання 3. Знайомство з текстовим процесором Word

1)Послідовно виділити довільний символ, слово, рядок абзац, а також весь документ.

Існують різні правила виділення фрагментів. Розглянемо один із способів виділення. Для виділення:

· символу слід встановити курсор ліворуч від символу та клацнути двічі лівою кнопкою миші;

· одного слова слід встановити курсор цього слова і клацнути двічі лівою кнопкою миші;

· рядки слід встановити курсор ліворуч від рядка (у лівому полі) та клацнути лівою кнопкою миші;

· абзацу встановити курсор ліворуч від абзацу та клацнути двічі лівою кнопкою миші

· тексту всього документа виконати команду ПРАВКА/ВИДІЛИТИ ВСЕ.

2) Створити та вставити в документ малюнок: намалювати прямокутник, трикутник та коло.

ü Для малювання у Ворді необхідно перейти на вкладку «Вставка», де нас цікавить область «Ілюстрація». Там знаходиться необхідний пункт «Фігури», натиснувши на який можна вибрати необхідний об’єкт для малювання. Після вибору будь-який курсор замінюється чорним хрестиком. Необхідно натиснути лівою кнопкою миші на аркуші і не відпускаючи її пересувати мишку, доки обрана фігура не стане необхідного розміру.

ü Також при малюванні можна створити спеціальне полотно для малювання, вибравши в фігурах пункт «Нове полотно». При цьому створюється якась область, в якій можна складати малюнок із різних об’єктів, при цьому завдяки цій області малюнок буде вважатися одним цілим автоматично без необхідності угруповання фігур.

Завдання 4. Знайомство з табличним процесором Excel

1)Додати шостий стовпець — Зміна, в якому обчислити різницю між відповідними даними стовпців Нова сума та Сума податку, а також підсумкову суму в цьому стовпці.

Додати до вихідної таблиці додатковий шостий стовпець –Зміна. Вміст осередків цього стовпця обчислюється за таким правилом.
Для того, щоб обчислити різницю двох чисел, клацніть на комірку, в якій хочемо побачити результат, і вводимо знак рівності. Далі курсором вибираємо комірку зі стовпця Нова сума ,ставимо знак віднімання, а далі вибираємо комірку зі стовпця Сума податку. Потім натисніть Enter, і в осередку з’явиться різниця двох введених чисел.

Для того, щоб порахувати підсумкову суму в цьому стовпці, ми виділяємо всі необхідні цифри в стовпці і натискаємо на знак “сума”

2) Побудувати графік для стовпця Зміна. Відформатувати таблицю та діаграму.

1. Виділяємо таблицю.

2. На вкладці «Вставка» є ціла панель діаграм. Натискаєте кнопку «Графік».

3. Вийде відразу кілька видів графіка. Серед них можна вибрати той, що найбільше підходить для наших цілей.

Щоб відформатувати таблицю, вибираємо наступні команди ФОРМАТ/АВТОФОРМАТ .

Щоб відформатувати діаграму, клацаємо правою мишею за діаграмою і вибираємо ФОРМАТ ОБЛАСТІ ПОБУДУВАННЯ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *