Інформаційні технології у професійній діяльності
Химия

Інформаційні технології у професійній діяльності


ГАОУ СПО РБ Білебеївський медичний коледж

Інформаційні технології у професійній діяльності

Оформлення рефератів, повідомлень та курсових робіт

Белебей-2014

Вимоги до оформлення практичної роботи.

Виконання практичної роботи включає вибір теми, підбір і вивчення літератури, складання плану, написання тексту. Обсяг роботи 10-15 сторінок машинопису. У текстовому редакторі Word робота виконується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5. Обов’язкове дотримання червоного рядка: відступ – 1 см. Поля: праве – 2 см, ліве – 2 см, верхнє – 3 см, нижнє – 2 см. Нумерація сторінок обов’язково внизу, у центрі. При оформленні роботи використовуйте книжкову і альбомну орієнтацію сторінок в одному документі.

clip_image001

На титульному листі вказують наступне: «Реферат», у наступному рядку «з дисципліни Інформаційні технології у професійній діяльності», тема реферату, прізвище та ініціали студента, група.

Обов’язково наявність автозбирання змісту, нумерації, колонтитулів, ілюстрацій, схем тощо. Наприкінці реферату наводиться Список використаної літератури та/або список інтернет-ресурсів

На титульній сторінці номер сторінки не встановлюється. Нумерація сторінок починається зі сторінки із змістом.

Як верхній колонтитул введіть Ваше прізвище, ім’я, по батькові, назву установи, в якій Ви навчаєтесь. Колонтитули документа для парних та непарних сторінок – різні. На одному – ПІБ студента, який виконав роботу, на іншому – назва освітньої установи.

clip_image003
Необхідно правильно оформляти таблиці та малюнки. Таблиці повинні мати порядкові номери та заголовки. Таблиця розміщується безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. Таблиця повинна мати заголовок, що відображає її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею ліворуч без абзацного відступу в один рядок із її номером через тире. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами.

Решта ілюстрації, крім таблиць (схеми, графіки, діаграми), позначають словом «Малюнок». Вони повинні мати порядкові номери та заголовки. Нумерація малюнків здійснюється арабськими цифрами, наприклад: Рисунок 1. Номер та заголовок малюнка вказуються під ілюстрацією по центру сторінки.

Таблиці та малюнки нумеруються автоматично (Посилання-Вставити назву). Наприкінці роботи наводиться список ілюстрацій та таблиць.

Використовуйте виноски[1] (Посилання-Вставити виноску) для того, щоб пояснити чи доповнити малознайомі терміни, поняття, історичні факти.

2. Вибір теми реферату (за першою літерою прізвища студента.)

Перша буква прізвища студента

№ теми

Перша буква прізвища студента

№ теми

А, Б

1

Т, У

10

В, Г

2

Ф, Х

11

Д, Е

3

Ц

12

Е, Ж

4

Ч

13

З, І

5

Ш

14

К, Л

6

Щ

15

М, Н

7

Е

16

О, П

8

Ю

17

Р, С

9

Я

18

3. Перелік тем для виконання контрольної роботи

1. Інформація: сутність, способи її кодування та зберігання.

2. Обробка інформації та алгоритми.

3. Захист інформації та її види

4. Комп’ютер як універсальна система обробки інформації

5. Клавіатура: історія, види, структура

6. Програмне забезпечення комп’ютера: види програм та їх
характеристика

7. Комп’ютер: складові та їх характеристика

8. Текстовий процесор Microsoft Word: ціль, функції та завдання.

9. Табличний редактор Microsoft Ехсеl: ціль, функції, завдання.

10. Поняття двійкової системи числення. Концепція біта, байта.
Кілобайт, Мегабайт, Гігабайт.

11. Поняття ОС. Перерахуйте основні завдання, які розв’язує ОС.

12. Архівування інформації. Програми-архіватори.

13. Поняття комп’ютерної мережі: види, характеристика.

14. Безпека інформації. Комп’ютерні віруси Антивірусні
програми.

15.World Wide Web – всесвітнє павутиння.

16. Архітектура персонального комп’ютера.

17. Структури даних: дерева, сітки, графи, таблиці.

18. Сучасні види зовнішніх пристроїв


[1] Виноска — примітка внизу смуги (посторінкова виноска) або в кінці тексту (кінцева виноска). Текст виноски пов’язаний з основним текстом за допомогою знаку виноски.

Виноски зазвичай набирають шрифтом зниженого кеглю в порівнянні з основним текстом і відокремлюють від нього пробілом або лінійкою.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *