Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Інформаційні системи управління |


Інформаційні системи управління |

Завантажити реферат: Інформаційні системи управління

Працюючи в інвестиційної компанії, що є активним учасником ринку, необхідно використовувати комп’ютерні інформаційні технології.

Ця необхідність обумовлюється тим, що у організації існує величезний документообіг, та її підрозділи найчастіше навіть у межах міста. Використання інтерактивного режиму, робота з базами даних, безпаперове оброблення документів, а також колективне оброблення документації та поповнення баз даних — необхідні складові роботи великої сучасної організації, що прагне зайняти своє місце на ринку і робить максимальні зусилля для підтримки зайнятих позицій.

Для ефективної роботі підрозділів використовуються різні види техніки та технологій, про деякі з них та їх конкретне застосування я маю намір більш докладно розповісти в даній роботі.

Фактично на кожному робочому місці в Компанії встановлено комп’ютер, його потужність та можливості визначаються колом виконуваних конкретним працівником завдань.

На кожному комп’ютері Компанії встановлено стандартні елементи програмного забезпечення, такі як:

Операційні системи MS-DOS, Windows, на багатьох встановлені OS/2.

Середа користувача Norton Commander.

Також стандартний набір необхідних програм: антивірус AIDStest із настойкою на обов’язкову автоматичну перевірку жорстких дисків щодня.

Файли запуску мережевих програм (Гарант, Консультант Плюс, AK&M Abacus і т.д.).

Для оптимізації роботи та мінімізації ризику зараження комп’ютерів вірусами під час використання дискет передачі інформації в Компанії встановлено локальну мережу.

Кожен із працівників Компанії має своє ім’я в мережі та пароль для входу в мережу, гостю Компанії, якому необхідно отримати будь-яку загальнодоступну мережеву інформацію, потрібно ввести ім’я Guest і йому будуть доступні спільні програми, що знаходять на мережі, наприклад, довідково-правові системи Гарант та Консультант Плюс, карта Москви Mсity, система електронних котирувань AK&M, а також внутрішня електронна пошта Компанії, через яку можна надіслати повідомлення будь-якому зі співробітників, знаючи його мережеве ім’я. Також буде доступний загальний каталог документів TMP, де зберігаються обмінні файли.

Кожен із співробітників має на мережі свій каталог, доступний тільки йому та supervisior, а також доступ до каталогу TMP, за яким відбувається обмін файлами з іншими користувачами мережі. Також він має доступ до всіх загальнодоступних файлів та каталогів.

При необхідності для збереження конфіденційності інформації, що передається, можна створити каталог, доступний, наприклад двом або декільком користувачам, щоб уникнути використання ними каталогу TMP. Така потреба існує під час роботи керівника зі своїм секретарем, юристів між собою, а також при відпрацюванні кількома людьми або підрозділами спільних проектів.

Взагалі, локальна мережа вирішує багато проблем. За її наявності не потрібно перевантажувати локальні диски комп’ютерів безліччю стандартних програм, т.к. вони перебувають у мережі, але в локальних дисках перебувають лише файли з їхньої запуску, тобто. залишається більше місця для роботи специфічних програм. Немає необхідності використовувати дискети для передачі інформації від користувача до користувача, таким чином не лише знижується ризик зараження комп’ютерів різними вірусами, а й значно збільшується швидкість передачі інформації, створюється можливість спільної роботи над документом. Великим плюсом є можливість використання однієї мережевої програми багатьма користувачами із зміною інформації у режимі on-line. Нарешті, немає потреби у великій кількості принтерів, достатньо підключення одного або кількох принтерів до мережі.

Різні підрозділи використовують у роботі різні технології.

Відділ машинописних робіт користується текстовими редакторами, переважно Word 6.0. для Windows та графічними редакторами типу Chartist, які дозволяють їм виконувати свої функції: друкування текстових документів, таблиць та схем із вже заданими параметрами. Їм не потрібно використовувати Excel або Quattro Pro, т.к. всі дані вже розраховані і залишається тільки технічна робота з введення їх у комп’ютер, оформлення матеріалу та виведення його на друк.

Канцелярія використовує електронну систему обліку документації, розроблену нашими програмістами спеціально з огляду на особливості роботи інвестиційної групи.

Телефоністи: за допомогою телефонної мережі Компанії можливе перемикання будь-яких зовнішніх дзвінків на потрібний внутрішній номер.

Факс і модем використовуються для передачі інформації по мережах нашим контрагентам, для отримання від них необхідної інформації, а також для поповнення баз даних, що використовуються в Компанії.

Управління торгових операцій використовує спеціальний вид програмного забезпечення — систему електронних торгів “Російська торгова система ПОРТАЛ”. Вона дозволяє виставляти свої котирування на корпоративні папери, повністю володіти інформацією про котирування всіх учасників ринку та здійснювати угоди в режимі on line, набираючи параметри угоди та контрагента на комп’ютері. Ця інформація передається за допомогою модему в центр РТС і також транслюється інших учасників ринку в лічені секунди. Ця програма справила революцію над ринком цінних паперів 1995 року. Зараз її користувачами є всі найбільші інвестиційні компанії та банки не тільки РФ, але й Заходу, що працюють на нашому ринку корпоративних бмаг, її котируваннями користуються західні інвестори при роботі з цінними паперами російських емітентів.

Також використовується система Російський фондовий ринок AKMnet, вона працює в режимі on line. Інформація в ній оновлюється за допомогою щоденного підкачування даних, але її даними користуються офіційні органи для інформації про котирування, її інформація є достатнім виправданням під час роботи з податковою інспекцією. Також ця система дає докладну інформацію про емітента із зазначенням максимально повної інформації не тільки про сам емітент, а й про утримувача реєстру акціонерів, та іншу специфічну інформацію, що становить інтерес для учасників ринку.

Відділ забезпечення обліку угод (наше законодавство не передбачає тільки електронну форму вчинення угоди, йому необхідні договірні відносини між її учасниками) власності на папери.

Юридичне управління використовує у своїй роботі довідково-правові системи Гарант, Консультант Плюс та Еталон. За допомогою них ми завжди в курсі останніх змін законодавчої бази, завжди можна знайти будь-який законодавчий документ та всі його взаємозв’язки. Можливо також вибрати інформацію з питання або поняття, що вас цікавить. Це значно полегшує роботу юристів під час аудиту фінансових схем.

Бухгалтерія використовує програму електронного бухгалтерського обліку Abacus, спеціально адаптовану розробниками до обліку цінних паперів (для них передбачені законодавством особливі умови). Наша інвестиційна група веде активну діяльність на своєму ринку, обсяги інформації, що переробляється, величезні, тим часом кожен фінансовий документ повинен знайти своє відображення в бухгалтерському обліку. При паперовому веденні бухгалтерського обліку це було б неможливо, а за допомогою Abacus кілька бухгалтерів можуть одночасно змінювати інформацію кожен за своїм напрямом і давати головному бухгалтеру інформацію про стан Компанії в режимі on line, що необхідно при прийнятті будь-яких управлінських рішень.

Відділ інвестиційного та фінансового планування використовує у своїй роботі переважно Excel із програмуванням у ньому Visual Basic, т.к. основне завдання відділу у тому, щоб вести розробку фінансових схем з усіма розрахунками. Частина цих схем стандартизована, тобто. можливе написання програм на Visual Basic для введення в них конкретних параметрів для кожної розрахункової схеми, деякі з них унікальні і вимагають індивідуального підбору формул для їх розрахунку. Також використається текстовий редактор Word для Windows 6.0. для документарного оформлення вказаних схем. Тісна співпраця з юридичним управлінням, що проводить внутрішній аудит схем, обумовлює використання локальної мережі з каталогом обміну між двома управліннями, що дозволяє дотримуватися режиму конфіденційності.

Кадрове управління — електронна система обліку кадрів, що дозволяє відстежувати рух кадрів Компанії відповідно до вимог законодавства.

Відділ роботи з акціонерами – електронний реєстр акціонерів емітентів, розроблений відповідно до законодавства наших програмістів. Він дозволяє в режимі реального часу проводити перереєстрацію прав власності на цінні папери, що враховуються реєстром, давати інформацію про наявність паперів у кожного конкретного акціонера на задану дату, проводити розрахунок дивідендів, а також виконувати безліч службових функцій, необхідних для обліку прав на цінні папери та видачі інформації емітенту відповідно до законодавства РФ. Ця програма є однією з найкращих у Росії на сьогоднішній день і дозволяє успішно вести реєстр акціонерів такого гіганта як ВАТ «Нафтова компанія ЛУКойл», а також ще кількох підприємств.

Як мені здається, максимальне використання передових технологій добре підготовленими співробітниками, чия кваліфікація дозволяє їм використовувати надані їм кошти в повному обсязі, дає можливість Компанії працювати в умовах ринку цінних паперів, що розвивається, не тільки не залишаючи від партнерів і конкурентів, а й випереджаючи їх.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *