Єдина фізична картина світу
Химия

Єдина фізична картина світу


Завантажити реферат: Єдина фізична картина світу

Мета фізики полягає у відшуканні загальних законів природи та у поясненні конкретних процесів на їх основі. У міру просування цієї мети перед вченими поступово вимальовувалась велична і складна картина світу єдності природи. Світ є не сукупністю розрізнених, незалежних одна від одної подій, а різноманітні та численні прояви одного цілого.

Механічна картина світу. Багато поколінь вражала і продовжує породжувати велична і цілісна картина світу, створена з урахуванням механіки Ньютона. Згідно з Ньютоном, весь світ складається «з твердих, невагомих, непроникних, рухливих частинок». Ці «первинні частинки абсолютно тверді: вони незмірно твердіші, ніж тіла, які з них складаються, настільки тверді, що вони ніколи не зношуються і не розбиваються вщент.» Відрізняються вони один від одного переважно кількісно, ​​своїми масами. Все багатство, все якісне різноманіття світу – це результат відмінностей у русі частинок. Внутрішня сутність частинок залишається другому плані.

Підставою для такої єдиної картини світу став всеосяжний характер відкритих Ньютоном законів руху тіл. Цим законам з дивовижною точністю підпорядковуються як величезні небесні тіла, і дрібні піщинки, гнані вітром і навіть вітер — рух невидимих ​​оком частинок повітря — підпорядковується тим самим законам. Однак проста механічна картина світу виявилася не заможною. з’ясувалося, що електромагнітні процеси не підкоряються законам механіки Ньютона.

Електромагнітна картина світу Після створення електродинаміки уявлення про сили суттєво змінилися. Взаємодія між тілами здійснюється за допомогою електромагнітного поля, яке створюється цими тілами і поширюється в просторі з кінцевою швидкістю. Електромагнітні сили діють в атомному ядрі, атомі, молекулі між окремими молекулами. Дія цих сил виявляється і на космічних відстанях. Розвиток електродинаміки спричинив спроби побудувати єдину електромагнітну картину світу. Усі події у світі, згідно з цією картиною, керуються законами електромагнітних взаємодій. Однак звести всі процеси у природі до електромагнітних невдалося. Природа виявилася складнішою — ні єдиний закон руху, ні єдина сила не здатні охопити всю різноманітність процесів природи.

Єдність будови матерії. З давніх часів людину цікавило питання про будову речовини (матерії). Давні філософи розмірковували про будову матерії та перетворення. У пам’ятках стародавньої індуської філософії, що дійшли до нас, ясно виражена ідея про те, що всесвіт побудований з невеликої кількості простих речовин.

Найбільш широка і цілісна філософське погляд на природу склалося у Стародавній Греції. Тут у перші виникла думка, що основа всіх речовин єдина, що всі різноманітні речовини, з яких побудований світ, — це лише різні форми одного й того самого початку. Одні з грецьких вчених вважали, що все, що існує, сталося з води. На думку інших — основою світу є повітря, треті брали за початок всіх речей вогонь. У п’ятому столітті до нашої ери виник філософський напрямок, які намагалися пояснити будову матерії. Представниками цього напряму були Левкіпп та його учень Демокріт – найбільші матеріалісти давнини. За вченням Демокріта, всі тіла природи побудовані з найдрібніших твердих непроникних і неподільних частинок, які він називав атомами. Атоми такі малі, що їх не можна бачити. Вони можуть бути нескінченно різноманітні за формою та величиною, але всі складаються з однієї і тієї ж матерії. У світі немає нічого, крім атомів та порожнього простору між ними. Відмінність між речовинами залежить тільки від різниці в числі, формі та порядку розташування атомів, з яких вони утворені. Атоми мають здатність вічного руху. Будь-яка зміна полягає лише у поєднанні та поділі атомів. Матеріалістичне вчення Демокріта далеко випередило погляди його сучасників, але не набуло загального визнання.

Інший великий філософ древньої Греції Арістотель вважав, що матерія вічна. Вона не може виникнути з нічого і перетвориться на ніщо, її кількість у природі не змінена. Першоматерії притаманні чотири основні якості, які сприймаються нашими почуттями і по парно протилежні одна одній: тепло і холод, сухість і вологість. Різноманітність речовин залежить від поєднання та від їх якостей у різних пропорціях.

Протягом багатьох століть йшло поступове накопичення практичних знань про фізичні закони, хімічні перетворення та острономічні спостереження. Людство постійно шукало і шукає зараз у відповідь питання — як улаштований світ. Сучасні досягнення науки та техніки дозволили побудувати матеріалістичну картину світу. Світ надзвичайно різноманітний. Але як це не дивно атоми, що складають всі тіла всесвіту, абсолютно однакові. Речовина з якої складається земля, така сама як і речовина з якої складаються всі зірки всесвіту. Усі живі організми складаються з тих самих атомів, що й живі. Усі атоми мають однакову структуру та побудовані з елементарних частинок трьох сортів. У центрі атома знаходиться ядро ​​з протонів та нейтронів, навколо якого обертаються електрони. Крім цього відкрито багато інших елементарних частинок, які здатні перетворюватися одна на одну. Тепер на перший план єдиної картини світу виступила єдність у будові матерії. Різні елементарні частинки це різні конкретні форми існування матерії.

Сучасна фізична картина світу. За сучасними даними у природі є чотири типи сил: гравітаційні, електромагнітні, ядерні та слабкі взаємодії. Про явища всіх чотирьох типів сил зустрічаються по всьому всесвіту появою квантової фізики відбулася революційна зміна класичних уявлень про фізичну картину світу. Поділ матерії на речовину, що має приривну будову, та безперервне поле втратило абсолютний зміст. Всі елементарні частинки мають хвильові властивості. Принципи квантової теорії є цілком загальними, застосовними описи руху всіх частинок, взаємодій з-поміж них та його взаємно перетворень Це доводить єдність природи. Тим не менш, невідомо, чому існує так багато різних елементарних частинок, чому вони мають ті чи інші характеристики. До цього часу їх маси, заряди та інших. визначаються експериментально. Незважаючи на те, що все виразніше видно зв’язок між різними типами взаємодій, саму фізичну суть єдності світу вловити поки що не вдалося. Людству ще доведеться багато попрацювати, щоб проникнути в таємниці світобудови

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *