Характеристика Свідомості
Реферати

Характеристика Свідомості


У структурі свідомості вітчизняні психологи, слідом за А. В. Петровським, розглядають чотири основні характеристики.

1. Свідомість — це сукупність знань про навколишній світ. Крім того, це дозволяє зробити ці знання загальними для всіх людей. Саме слово «свідомість» означає це: свідомість є спільним, сукупним знанням, тобто індивідуальна свідомість не може розвиватися окремо від суспільної свідомості та мови, що є основою абстрактного мислення — вищої форми свідомості. Таким чином, структура свідомості включає всі пізнавальні процеси — відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, уява, за допомогою яких людина безперервно поповнює свої знання про світ і про себе. Порушення будь-якого з пізнавальних процесів автоматично стає порушенням свідомості в цілому.

2. У свідомості зафіксовано чітке розмежування між суб’єктом і об’єктом, між «я» і «не я». Людина — єдина істота, яка здатна виділити себе з-поміж решти світу і протиставити себе йому. На початковому етапі свого розвитку свідомість людини спрямована назовні. Людина, наділена від народження органами чуття на основі даних аналізаторів, усвідомлює світ як щось відокремлене від нього і більше не ототожнює себе зі своїм племенем, з природними явищами тощо.

Крім того, звернути свою розумову діяльність на себе здатна лише людина. Це означає, що в структуру свідомості входять самосвідомість і самопізнання – здатність свідомо оцінювати свою поведінку, свої індивідуальні якості, свою роль і місце в суспільних відносинах. Ідентифікація себе як суб’єкта і розвиток самосвідомості відбувалися в філогенезі і відбуваються в процесі онтогенезу кожної людини.

3. Свідомість забезпечує здійснення цілепокладання діяльності людини. Після закінчення трудового процесу досягається реальний результат, який в ідеальній формі вже сформувався у свідомості до початку трудового процесу. Людина заздалегідь уявляла собі кінцеву мету і продукт своєї діяльності, формуючи тим самим мотивацію. Він планував дії відповідно до цієї ідеї, підпорядковував їй свої вольові зусилля, коригував діяльність вже на етапі її реалізації, щоб кінцевий результат максимально відповідав початковому уявленню про неї. Порушення при здійсненні цілепокладання діяльності, її координації та спрямованості є одним із видів порушень свідомості.

4. До складу свідомості входить також емоційна сфера людини. Він відповідає за формування емоційних оцінок у міжособистісних стосунках і самооцінки, емоційних реакцій на явища навколишнього світу, на внутрішні явища. Якщо емоційні оцінки та реакції людини адекватні, це сприяє регуляції її психічних процесів і поведінки, корекції взаємин з іншими людьми. При деяких психічних захворюваннях порушення свідомості виражається розладом саме у сфері почуттів і взаємин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *