Громадянство.  Поняття та принципи громадянства.
Химия

Громадянство. Поняття та принципи громадянства.


2. Підстави набуття громадянства.

3. Припинення громадянства.

4. Державні органи, які відають справи про громадянство.

5. Правовий статус іноземців, апатридів, осіб із подвійним громадянством.

6. Інститут політичного притулку.

clip_image001

Запитання для самоконтролю

clip_image003

1. Що таке інститут громадянства?

2. Які нормативно-правові акти регулюють питання громадянства?

3. Які документи підтверджують громадянство РФ?

4. Чи може бути позбавлений громадянства російський громадянин?

5. Назвіть методи набуття громадянства РФ.

6. Які вимоги пред’являються прийому російське громадянство?

7. Що означає прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку?

8. З якого моменту російське громадянство вважається набутим?

9. За яких умов можливе відновлення у громадянстві РФ?

10. У зв’язку з чим, клопотання про прийом у громадянство та про відновлення у громадянстві може бути відхилено?

11. Чи потрібна згода дитини на зміну її громадянства?

12. Назвіть методи втрати громадянства РФ.

13. З якого моменту російське громадянство вважається припиненим?

14. З яких підстав не допускається вихід із громадянства РФ?

15. Які питання громадянства відносяться до ведення Президента РФ?

16. У які терміни виносяться рішення про прийняття до російського громадянства?

17. На яких підставах громадянин РФ може отримати громадянство іноземної держави?

18. Які обмеження у правах встановлені для осіб із подвійним громадянством?

19. Які обмеження у правах поширюються на іноземних громадян та осіб без громадянства?

20. Назвіть підстави надання політичного притулку до.

21. Яким є порядок надання політичного притулку?

clip_image005

clip_image006

1. Конституція Російської Федерації. — М.: Ексмо, 2010. — 31 с. – (Закони та кодекси)

2. Федеральний закон від 31.05.2002 № 62-ФЗ «Про громадянство Російської Федерації» (остання редакція)

3. Указ Президента РФ від 21.07.1997 № 746 «Про затвердження Положення про порядок надання Російською Федерацією політичного притулку» (остання редакція)

4. Кашаніна Т. В., Кашанін А. В. Російське право: підручник. — М.: Норма, 2009. — 783 с.

5. Марченко М. Н., Дерябіна Є. М. Основи права: підручник. — М.: Проспект, 2009. — 336 с.

6. Правознавство: підручник/За ред. В. І. Авдійського. — М.: Юрайт, 2011. — 402 с.

7. Правознавство: підручник для бакалаврів / За ред. С. І. Некрасова. — М.: Юрайт, 2012. — 693 с.

8. Перевалов В. Д. Теорія держави та права: підручник для бакалаврів. — М.: Юрайт, 2012. — 415 с.

9. Юридичний словник/За ред. А. Н. Азріліяна. — М.: Інститут нової економіки, 2009. — 1152 с.

Інтернет ресурси:

10. Інформаційно-правовий портал «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru//

11. Інформаційно-правовий портал «Гарант»: http://www.garant.ru/

clip_image007

Запитання для самоконтролю

clip_image009

Громадянство стійкий правовий зв’язок людини з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов’язків та відповідальності, заснована на визнанні та повазі гідності, основних права і свободи людини.

У Російській Федерації питання громадянства регулюються відповідними конституційними нормами та Законом РФ «Про громадянство Російської Федерації» від 28 листопада 1991 р. Вони встановлюють принципи громадянства. Найважливіші їх такі:

• Принцип єдиного громадянства. Він означає, що громадяни РФ, які постійно проживають біля республіки у її складі, є одночасно громадянами цієї республіки.

• Принцип рівного громадянства. Громадянство є рівним незалежно від підстав його придбання.

• Громадянин РФ може бути позбавлений громадянства чи права змінити його, висланий межі країни чи виданий іншій державі.

• Російська Федерація гарантує своїм громадянам захист та заступництво та за її межами.

• Допускається подвійне громадянство. Наявність у громадянина РФ громадянства іноземної держави (подвійне громадянство) не применшує його права і свободи і не звільняє з обов’язків, які з російського громадянства.

• Збереження громадянства РФ особами, котрі живуть поза Російської Федерації.

• Збереження громадянства РФ під час укладання чи розірвання шлюбу, зміні громадянства іншим подружжям.

Громадянство підтверджується такими документами: паспортом, посвідченням особи, а до їх отримання свідоцтвом про народження.

Громадянство РФ можливо придбано за низкою підстав: а) внаслідок визнання громадянства РФ; б) за народженням; в) у порядку його реєстрації; г) шляхом прийому до громадянства; д) внаслідок відновлення у громадянстві; е) шляхом вибору громадянства у разі зміни; ж) національної власності (оптація).

Визнання громадянства РФ означає, що його носіями визнані всі громадяни колишнього СРСР, які постійно проживали на території РФ на день набрання чинності Законом РФ «Про громадянство РФ» (6 лютого 1992 р.), якщо протягом одного року після цього дня вони не заявили про своє небажання перебувати у громадянстві РФ.

Поширена основа набуття громадянства – по народженню. Дитина, батьки якого на даний момент його народження перебувають у громадянстві РФ, є її громадянин, незалежно від місця народження. При різному громадянстві батьків, одне із яких у громадянстві РФ, питання громадянство дитини, незалежно від місця народження, визначається письмовою угодою батьків.

Порядок реєстрації. І тут рішення приймається за заявами про зміну громадянства органами внутрішніх справ, а поза РФ – дипломатичними і консульськими установами РФ. Такий порядок поширюється, наприклад, на особу, чоловік якого або родич по прямій висхідній лінії є громадянином РФ, на громадян колишнього СРСР, які не є російськими громадянами.

В результаті прийому у громадянство (натуралізації); рішення щодо цього питання приймає Президент РФ. Про набуття громадянства може клопотати діючу особу, яка досягла 18-річного віку, незалежно від походження, соціального становища, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

Закон встановлює два можливі варіанти умов прийому громадянство: 1) постійне проживання біля РФ протягом 5 років, або 2) безперервно безпосередньо перед зверненням – 3 року. Для біженців діє скорочений термін. Не приймаються в громадянство ті особи, які виступають за насильницьку зміну конституційного ладу РФ, перебувають у організаціях, діяльність яких несумісна з конституційними принципами РФ, засуджені та відбувають покарання за події, переслідувані за російськими законами.

В результаті відновлення російського громадянства тим, хто у 70–80-ті роки. був його позбавлений (наприклад, А.І. Солженіцину, М.Л. Ростроповичу та ін.).

Припинення громадянства РФ теж можливо різними шляхами. Зокрема, шляхом виходу із нього за відповідним дозволом Президента. У певних випадках допускається спрощений варіант виходу – порядку реєстрації. В інших обставинах, навпаки, вихід з громадянства тимчасово не допускається (після отримання тією чи іншою особою повістки про заклик на строкову військову або альтернативну службу і до її закінчення, якщо громадянин залучений як обвинувачений у кримінальній справі, або щодо нього вже є підлягає виконання обвинувального вироку суду і т.д.).

clip_image011

clip_image012

Завдання №1. Заповніть таблицю «Підстави набуття громадянства РФ».

Підстави набуття громадянства

Порядок

придбання

Визнання громадянства

за народженням

Реєстрація

Прийом у громадянство

Відновлення у громадянстві

Оптація

Завдання №2.

А) Громадянка РФ Грасова Н.В., що у Австрії, захотіла змінити громадянство однорічного сина з австрійського на російське. При цьому батько дитини – громадянин Австрії, що не дає своєї згоди на зміну громадянства сина.

Ознайомтеся із п. 6. ст. 14 Федерального закону від 31.05.2002 р. № 62-ФЗ «Про громадянство Російської Федерації» та запропонуйте шляхи виходу з даної ситуації.

Б) Громадянин РФ Лайков виїхав до Ізраїлю. Через 10 років він вирішив повернутись до Росії. Чи має Лайков відновлювати громадянство РФ?

В) У 1987 р. Мартов поїхав з СРСР на місце проживання в Узбекистан, від громадянства не відмовлявся. Чи можливе отримання Мартовим громадянства РФ у спрощеному порядку?

Г) Громадянка РФ Ларіна, її чоловік – громадянин Німеччини та його дочка – громадянка РФ проживають у Росії. Чи має право дружина Ларіна отримати російське громадянство за спрощеною процедурою?

Д) Громадянка Естонії Кротова С., яка одружується з громадянином РФ Кротовим Г., народила дитину в Естонії. Чи можна вважати дитину Кротових громадянином РФ за народженням?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *