Генетичні типи рельєфу
Химия

Генетичні типи рельєфу


Завантажити реферат: Генетичні типи рельєфу

План реферату

Вступ

А. Денудаційний рельєф

А – 1. Неструктурний тип рельєфу

А – 2. Структурно-обумовлений тип рельєфу.

А – 3. Структурний рельєф

Б Ерозійно-акумулятивний рельєф

В Акумулятивний рельєф

Вступ

В описуваному районі зазначено три генетичні типи рельєфу: акумулятивний, денудаційний та ерозійно-акумулятивний

Денудаційний поширений у південно-західній та центральній частинах карти та займає приблизно 65 % загальної площі району, що вивчається.

Ерозійно-акумулятивний тип рельфу набув поширення в північно-східному районі. На його частку припадає близько 20-25% площі

Акумулятивний генотип зустрінутий тільки в долинах великих річок-річки Злодія, в північно-західному кутку карти, і річки Киштим на півдні. Цей тип рельєфу займає всього близько 10% всієї площі території, що описується.

При детальному розгляді зазначено, що усі шари мають пологе похиле залягання. Азімут падіння у південній частині 80 -90 град., у північній 40 — 45 град. . Виходи гірських порід на денну поверхню мають стрічкову форму

Розглянемо докладніше кожен тип рельєфу.

А. Денудаційний рельєф

Денудаційний генетичний тип рельєфу у цьому районі поділяється на три типи: неструктурний, структурний і структурно- обумовлений.

А – 1. Неструктурний тип рельєфу

Перед неструктурного типу припадає близько 10 % загальної площі

Його прояви являють собою подовжений смуги шириною 2- 3 кілометри, що тягнуться вздовж річки Зарашки.

У районі села Карасьово цей тип рельєфу плавно перетворюється на структурно- обумовлений. Мови неструктурного типу впроваджуються на заході, вздовж річки Киштим на півдні карти

Ділянки розвитку неструктурного типу рельєфу складені породами пермської (P), тріасової (T) та юрської (J) систем, зім’ятими в складні складки та розчленованими розломами, загальний напрямок простягання осей складок — північно-західний. Літологічно товща представлена ​​мергелями, аргілітами. Форма залягання шарів мало відбивається у рельєфі. Поширена низькогірно- горбиста рівнина, середні абсолютні позначки становлять 400 — 500 метрів, середні перевищення -100 — 200 метрів. Найвища точка — гора Синя (707 м), складена породами юрської системи. Схили ярів і річкових долин пологі. На сході та північному сході неструктурний тип рельєфу перетворюється на структурно- обумовлений.

А – 2. Структурно-обумовлений тип рельєфу.

Структурно-обумовлений тип рельєфу займає досить великий простір у межах аналізованої карти. Досить чітко виділяються дві галузі розвитку даного типу рельєфу: Західна та Східна

У Західній області структурно-обумовлений тип рельєфу складають юрські та крейдяні відкладення. Виходи цих порід тягнуться широкою смугою від північно-західного кута карти до південної рамки. Ширина Півдні і центральних частинах становить близько 7 — 8 кілометрів, а північ ( район села Карасьово ) зменшується до 3 — 4 кілометрів. Породи залягають похило, під кутом 10 – 15 град. Напрямок падіння на півдні — східний, що переходить у північно-східний на півночі

Породи залягають порожньо похило, утворюючи ділянку асиметричних пагорбів (сильно денудованих квест).

Квеста-форма рельєфу, що виникла в результаті порожнього моноклінального залягання гірських порід, а також наявності товщ стійких порід, що утворюють бронюючий шар. Виділяють основні елементи квест: а) пологий схил, б) крутий схил — уступ в) брівка. Тут рельєф відбиває форму геологічного тіла. Поверхня квести одночасно є структурною поверхнею верхнього бронюючого шару пологі схили яких спрямовані по падінню порід. Породи складені мергелями, пісковиками, аргілітами. Уся товща сперещена прошарками глин, які й піддаються денудації. Висота пагорбів може досягати 200-300 м (гора Кунья — абс. позначка 915 м). Крутий схил іноді переходить в обрив (г Довга, г Лісова по західному схилу). вона сильно розчленована річковою та яружною мережею

У північній частині долини річок переважно поперечні, а на півдні поперечна і діагональна. Глибина урізу досить велика. Схили пологі і тягнуться майже до вододілів. На сході до структурно-обумовленого рельєфу також відносяться породи верхнього міоцену ( ), утворюючи так звану міжгірську долину. Вона тягнеться Півдні від гирла струмка Харбаз до району позначки 265 північ від. В обох випадках відкладення верхнього міоценового віку зрізаються рамками карти. Ширина смуги 2-4 км Породи представлені пухкими піщанистими глинами і вапняками-черепашниками, що залягають під кутом 0-5 град. У південній частині карти азимут пад. сх. ,на півночі — північний схід

На тлі рівнинної місцевості. виділяються рідкісні асиметричні пагорби, висотою 50-100 м, пологі схили яких також спрямовані на падіння порід. Абс. відм. найвищого пагорба 376 м — г Верблюд. В цілому висотні отм не перевищують 220-290 м. Річкова мережа розвинена слабо, річкові долини неглибокі, поперечні, з пологими схилами

А – 3. Структурний рельєф

Тягнеться вузькою смугою і чітко поділяється на дві частини: схід і зх. На сході та північному сході він межує з областю міжгірської депресії верхнього міоцену, а на заході та північному заході з асимітричними пагорбами юри та крейди. Ширина смуги на півдні сост. 5-7 км, а на північ зменшується до 2 км. У межах структурного рельєфу виходять породи палеогенової системи та нижнього та середнього міоцену. Породи залягають похило під кутом 10-15 град. , аз. пад. на півдні — східний, а на північ переходить у північно-східний. Тут розвинулися сприятливі умови для формування квестового рельєфу. Виділяються дві гряди квест: палеогенові та неогенові. Палеогенові відкладення (еоцен) складені вапняками та пісковиками. Вапняки складають бронюючий шар, а пісковики розташовані в основі. Потужність відкладень 65 м-код , на заході до 50 м-коду . Висота квести 200-250 м від основи до брівки. Бровка чітка, уступ стрімкий. Квеста сильно розчленована густою яружною мережею, що розділяє її на уступи і напівуступи (г Кинжал-650 м, Устур -770 м, г Куба -767 м) Схили ярів і річкових долин обривисті, глибини врізів значні, іноді промивають структур (Схід і південно-схід г Устур) де виходять відкладення верхів верхнього крейди. Пологий схил є структурною поверхнею вапняків міоцену, які західніше перекриваються породами олігоцену та нижнього та середнього міоцену.

В основі другої гряди квест розташовані породи олігоцену складені пісковиками пухкими та глинами потужністю 70 м. Далі йдуть мергелі та піщанисті глини нижнього та середнього міоцену, які перекриваються вапняками того ж віку і є бронюючим шаром другої квести. Потужність відкладень 135 м-код, на заході зменшується до 70 м-коду . Загальна висота квести від основи до брівки становить 170 м, річкові долини мають більш пологі схили. Тут ми маємо ряд відокремлених вершин (г Розвалка -625 м та ін) Структурна поверхня простягається на відстані 4-5 км — на сході і 2-3 — на північному сході.

Б Ерозійно-акумулятивний рельєф

Розташований у північно-східній частині карти і складений породами нижнього та середнього пліоцену, які представлені пісковиками, конгломератами, галечниками. Падають у північно-східному напрямку під кутом 0-5 град. На тлі рівнини спостерігаються окремі пагорби висотою 200-250 м, з абсолютними відм.: г Лиса 440 м, г Лошкута 448 м . Річкова долина широка, врізана неглибоко, похили схили досягають вододілів.

В Акумулятивний рельєф

На території, що описується, яскраво виражений і представлений на карті двома основними річками Злодій і Киштим. Річка Злодія розташована у північно-західному кутку і тече з південного заходу на північний схід. Її поперечна долина врізається в пермські, тріасові, крейдяні, палеогенові та неогенові відкладення. У долині річки накопичувалися алювіальні відкладення, представлені галечниками.

На півдні описуваної території розташована долина річки Киштим, яка перетинає карту із заходу на схід. Її поперечна долина врізається в пермські, тріасові, крейдяні, палеогенові та неогенові відкладення. У долині річки накопичувалися алювіальні галечники, мабуть невеликої потужності, оскільки нижче за течією села Проніне вони часом зникають взагалі оголюючи корінні породи.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *