Тести та шпаргалки

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції


Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

абстрактний

з дисципліни «Віща математика»

Диференціальний номер

Функції. Зона призначення.

Елементарні функції

Призначені функції

План

  1. Зона призначення.

  2. Методи налаштування функцій.

рис. один.

Повага 1. Теорема 3 (розділ 2.2) підтверджує основу заданого інтеграла як безперервну функцію, так що кількість точок першого роду можна зменшити. Обчислення інтеграла в такій функції можна провести на основі степеня інтеграла 40 я 130 (пункт 2.3).

На рис. 1 показує графік безперервної функції Lumpy, призначеної рейці [а;b] я

1. Значення високих і середніх вдів для найбільш маргінальних вітратів. Як бачимо, функція граничних вітратів (ми здогадуємося, що граничні вітрати MC(Q) TC‘(Q)- Якщо подивитися на мінливість додаткової одиниці продукції»), то після додаткової інтеграції можна дізнатися функцію верхніх покриттів:

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Середній вітрати АTC(Q) може знати формулу

Приклад 1.

Можна побачити функцію граничних вітратів MC(Q) = 3Q2 — 48 Q + 202C(Q) і розрахувати витрати на відбір 15 найменувань продукції, а також витрати на відбір 10 найменувань продукції становити 670 грн.

Розв’язування.

Відомо, що функція вітрату інтегрована: TC(Q) = Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції(3Q2 — 48Q + 202) dQ = Q 3 — 24Q 2 + 202Q + C , de C — константа інтегрування, яка відома з розуму TS (10) = 670. До цього 670 = 103 – 24 — 102 + 202 ∙ 10 + C, зірочки C = 50 грн. Залишився майонез

TC(Q) = Q3 — 24Q2 + 202Q +50.

Стало інтегрування дорівнює сталівнює витратам, що відпоідати відвідати об’яшу роботи Q = 0 , також для функції гарячих вітратів С = ТС(0) = ФК. Для Q = 15 TS(15) = 153 – 24 152 + 202 ∙ 15 + 50 = 1055 (грн.).

2. Значення глобального та середнього доходу для заданої функції граничного доходу. Як ви бачите функцію граничного доходу МІСТЕР(Q) = TR‘(Q) (дохід від реалізації додаткових окремих товарів і послуг), то функцію валового доходу можна дізнатися за формулою

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

і середній дохід

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Приклад 2.

Відома функція граничного доходу МІСТЕР(Q) = 250 — 0,3QФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. З’ясувати функціональне значення валового доходу та середнього доходу за обсягом виробництва та розрахувати кількість показників у випадку, якщо загальний обсяг виробництва становить 20 одиниць.

Розв’язування.

Maemo: Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Легкі бачічі, навіщо Q = 0 TR(0) = 0 (дохід дорівнюватиме нулю, якщо продукт не обертається). Отже, гарячий дохід

середній дохід Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції = 20 — 0,15Q Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Ми знаємо ци показники, якщо обсяг продуктів стане 20 поодинці. Maemo: Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції, Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції, Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції.

В такому званні, на рівні виробницва Q = 20 один. виробник матиме 237 грн додатковий дохід за додаткову одиницю продукції, 4873 грн. чистого доходу, що дає середній дохід 243,67 грн. на одиницю продукції.

Приклад 3.

Функція граничного доходу поточної фірми МІСТЕР(Q)= 50-0,02Q. Компанія хоче спрогнозувати додатковий пекучий дохід, який буде відібрано від збільшення собівартості реалізації продукції з 300 до 400 од.

З фігури Бачімо для визначення додаткової вартості доходу необхідно інтегрувати функцію граничного доходу для промислового виробництва [300; 400] і знати площу трапеції. Maemo:

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

3. Значення обов’язку присягати продуктів. Давай, функція zf(т) описати зміну продуктивності поточного збирання за реальну годину. Про продукти В, видається з інтервалом в годину [t1,t2] обчислити за формулою

Приклад 4.

Позначити загальну кількість виробів (ум.од.), вироблен на третій рік робочого дня, як продуктивність практика характеризується функцією

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Розв’язування.

Шукані обсяг визнається за формулою Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Для цього завдання

4. Значення приросту капіталу (основних засобів). Як капітал розглядається як функція години К(т), але чисті інвестиції, очевидно f(т) (чисті інвестиції — всі капітальні вкладення, якщо вони були розбиті вперше, за невеликі вкладення на вкладення основних фондів, які виходять з-під контролю), то збільшення капіталу Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїперіод від хвилини до години Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції раніше Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції можна дізнатися за формулою

Приклад 5.

Чисті інвестиції задаються функцією f(т) = 7000Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Призначити: а) зростання капіталу на три роки, б) термін за годину (за роки) для будь-якого збільшення капіталу запас 50000.

Розв’язування.

а) давайте це зробимо Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції=0; Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції=3. Тоді

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

б) значно шукан тривалість через годину T, також Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Уявіть собі Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції= 50000, f(т) = 7000Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Maemo: 50000 = Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції (скеля).

5. Зайве (доп виграш) тихо. Важлива мета мікроекономічного аналізу — оцінити вартість хорошої роботи повільнішого в тиху погоду, якщо працівники повільнішого готові платити за товар вищу ціну, тим нижчу ціну річка. Споживачі, купуючи даний продукт, беріть першу чисту вигоду, називайте її занадто млявий (виграш млявий).

Давайте подивимося на кривий напій цього продукту. Нехай Р0 — рівна ціна, Q0 — кiлкiсть товару, що реалiзується для цiєю цiною. Допустимо, щоб товари надходили на ринок невеликими партіями ΔQ.

За першу партію товару був бі готовий заплатити ціну Rодинхоча ринкова ціна дорожча R0. Загальні вітри споживала від бання першої партії продукт дорівнювали б площі прямокутника Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції(тому Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції,то як його справді вітрати довняютьФункції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції (це площа прямокутника Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції). Різниця двох площ є надлишком (чистим прибутком) споживача від купівлі першої партії товарів.

За іншу партію товару будьте готові заплатити ціну R2і знову плаче Р0, щоб скористатися чистою перевагою п2·ΔQ п0∙∆Q. З маленького бахімо сума площ прямокутників кулі приблизно дорівнює призначеному інтегралу: f(Qодин)∆Q+f(Q2)∆Q + … + f(Qп)∆Q = Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції.

Занадто круто (CS)- існує різниця між гіпотетичними вітратами спонтанності, якби вони могли б бути, і реальними вітратами в умах ринку, які є здоровими Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції:

Занадто ніжний з власним мирилом Щасти, що осідає на ринку за товар, який використовується.

Приклад 6.

Знати занадто швидко, як кривий напій запитай рівних Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїрівноважна кількість продукту Q0 до побачення 2.

Розв’язування.

Ми знаємо рівну ціну: Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Тепер ми розробили формулу, щоб знати занадто багато занадто швидко:

6. Аналіз нерівномірності розподілу доходів серед населення за допомогою кривої Лоренца.. крива Лоренц показує перелог і дохід на сотню населення, яке відібрано.

Якби расподіл доходу дорівнює, графік функції ішов би вздовж діагоналі квадрата. Чим більша площа затіненої лінзи, тим нерівномірніше розподіляються надлишки на суспензорії. Я формую фігуру OAB між бісектрисою ОА і крива Лоренца, що вела до району Трикутника SLA називають коефіцієнтом Джіні, який характеризує рівні нерівномірності розподілу доходів серед населення.

зад 7. З цієї причини розподіл поставок в одній країні крива Лоренца може бути описана рівними Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функціїде х частини населення y — частини населення. Обчисліть коефіцієнт Джіні.

Розв’язування.

Маймо

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції,

осколки Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції Крім того, для іншого інтеграла змініть x = гріх т потім dx = cos tdt і нова інтерінтеграція Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції. Отже,

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції

Функції диференціальних чисел Область позначення Елементарні функції Призначені функції.

Досить великої вартості К вказуючи на характер нерівномірності розподілу доходів серед населення.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *