Фрідерік Шопен МУЗИКАНТ
Химия

Фрідерік Шопен МУЗИКАНТ


Фрідерік Шопен.

clip_image001

Він є і буде найсміливішим і гордішим

творчий дух сьогодення.
Роберт Шуман

Мета роботи: Зрозуміти, відчути, розкрити музику Шопена, і знайти і розкрити риси романтизму в його творчості. Зрозуміти, чи Шопен є романтистом взагалі? Від куди походить романтизм Шопена? І що на нього вплинуло.

Шопен — національний композитор. Його думки і почуття глибоко вросли в національний ґрунт, ґрунт суспільної свідомості та історії його народу.

Думи про батьківщину, картини життя польського народу надихали Шопена, допомагали йому особисто зрозуміти значення громадського. Безвихідь і скорбота, сумні роздуми по вітчизні чуються в прелюдії а-moll, одному з найтрагічніших творів Шопена. Але Шопен каже не лише про страждання своєї батьківщини.

“Тут вся Польща, її народна драма, її побут, почуття, культ краси в людині та людяність, лицарський гордий характер країни, її думи та пісні. Через різноманіття обортонів та відповідних їм акцентів та інтонацій бачиш людей, їхні рухи, їхні жести. Через наспіви чується душа народу, через прекрасне гармонійне заповнення мелодій розкривається їхній духовний сенс і сердечність. Тут трепет пульсу самого композитора, у його биття проходить життя” Б. В. Асаф’єв.

З думкою про батьківщину пов’язані безпосередньо та інші твори Шопена, написані на чужині. Більше того: палкий патріотизм Шопена, його полум’яна до батьківщини визначили загальний напрямок його творчості. Це є прогресивний національний патріотизм.

Прогресивний романтизм кликав людство вперед, на краще, що будить.

Шопен займав у середовищі романтиків особливе місце, а щоб зрозуміти, у чому воно полягало, необхідно хоча б коротко торкнутися питання про взаємини між прогресивним романтизмом і реалізмом.

Пов’язаний, тією чи іншою мірою, з передовими ідеями свого часу, прогресивний романтизм неодмінно включав риси реалізму, правдиво відображав ті чи інші сторони реальної дійсності у творах літератури та мистецтва.

У романтичному мистецтві особистість часто заступає реальність. Романтичне мистецтво далеко не завжди вільне від мелодраматизму, хибної патетитки, пихатості, позерства.

З усього цього випливають і деякі характерні риси, які нерідко зустрічаються в романтичному мистецтві: єдність думки і почуття часто поступається місцем панування емоційного над раціональним; характерна для романтизму смілива ломка канонічних, усталених форм часом призводить до втрати суворої логіки розвитку думки, до гіпертрофії окремих виразних елементів.

Всі ці сторони романтичного мистецтва викликали критичне ставлення Шопена.

Шопен відкидав у романтичному мистецтві все, що вступало, так чи інакше, у протиріччя з реалістичною простотою.

Шопен одного разу сказав: “Так здається я мав рацію. Останньою приходить простота, яка виступає у всій чарівності, як найвищий друк мистецтва”

З усього вищесказаного випливає таке запитання: чи можемо ми вважати Шопена поданим реалістом у його поглядах мистецтво, а й у творчості?

Шопен, ймовірно, єдиний з художників його часу, якого з рівним правом можна вважати і романтиком і реалістом. У романтизмі Шопен взяв лише найкраще, справді прогресивне, справді реалістичне.

В.Б. Астаф’єв писав «Шопен боровся у своїй творчій свідомості за те, щоб поєднати точність і елегантність класицизму з вируючим емоцоналізмом і складними контрастами відчуттів юності «післяреволюційного століття».

Знову Шопен не шукає вигод,
Але, окриляючись на льоту,
Один прокладає вихід
З ймовірності в правоту.
.
Борис Пастернак

Шопен у своїх творах умів досягти повної логічної єдності, повного злиття творчого задуму та його втілення. Недарма Б.В.Астаф’єв назвав Шопена «досконалим класиком».

Шопен — один з найбільших в історії культури мелодистів.

Основні риси мелодійного стилю Шопена мають багато спільного з мелодійним стилем народної музики. Це перш за все риси, що визначають характер всієї слов’янської музики. Душевне тепло, м’якість, широка співучасть так само характерні для мелодики Шопена, як мелодики Глінки, Чайковського та інших класиків російської музики. Типове варіантне розвиток мелодики, характерне як російських композиторів, так Шопена. clip_image002

Особливо для Шопена саме мелодійне варіювання.

Ще бачимо в шопенівській музиці переплетення і навіть злиття вокальності з інструментальністю. У Шопена безліч мелодій, у яких пісенні інтонації вільно переходять в інтонації іструментальні, і навпаки – інструментальні змінюються вокальними. Проте найчастіше можна зустріти саме перше: інструментальні інтонації зазвичай ніби виростають у Шопена із чистого пісенного початку мелодії. Шопен! ніжний геній гармонії! Яке серце, що його полюбило, яка душа, що з ним зродилася, не здригнеться, почувши його ім’я, як при згадці про якусь вищу істоту, з якою пощастило зустрітися!
Ференц Аркуш

Смертельно хворий композитор створює музику, сповнену світла, захоплено-екстатичного злиття з природою.

На першому плані Шопена – інструментальна віртуозність.

Але є у Шопена чимало мелодій, які дійсно синтезовані, злиті в органічній єдності, створюють цілісний художній образ.

Синтетична мелодика, що охоплює багатство вокальних та інструментальних інтонацій з виразною жвавістю людської мови, — безсумнівно, одна з рис реалістичного стилю, реалістично музичного мистецтва.

Ми вже говорили, що поєднання вокальності та інструментальності – характерна риса польської народної музики – польської думи.

На творчість Шопена вплинула італійська опера.

Італійські інтонації виникають здебільшого у мелодизованих фігураціях, у яких проста акордова основа щедро колорована неакордовими звуками.

Шопен охоче застосовує мелодизовані фігурації, у Шопена надзвичайно різноманітні, і їх не можна звести до нечисленних мотивних формул.

У Шопена надзвичайне вміння досягти різноманітності простими засобами-то властивість, яка робить його доступним для багатьох мільйонів людей.

Шопенівська мілодія пронизана поліфонією, але це не та поліфонія, яку ми найкраще дізнаємось у музиці Баха. Окремі голоси в музиці Шопена зазвичай не імітують один одного, не повторюють один за одним тугішу мелодію. Сплітаючи в цілісність різні голоси, Шопен кожному дає свою мелодію.

Смертельно хворий композитор створює музику, сповнену світла, захоплено-екстатичного злиття з природою.

На першому плані Шопена – інструментальна віртуозність.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *