Французьке мистецтво XVП століття
Химия

Французьке мистецтво XVП століття


Завантажити реферат: Французьке мистецтво XVП століття

План реферату

1. Введення

2. Формування класицизму

3. Живопис Франції XVП століття

4. Мистецтво другої половини XVП століття

Висновок

1. Введення

XVП століття — час формування єдиної французької держави, французької нації. У другій половині століття Франція — наймогутніша абсолютистська держава у Європі. Це час складення французької національної школи в образотворчому мистецтві, формування класицистичного напрями, батьківщиною якого по праву вважається Франція.

Французьке мистецтво XVП в. має у своїй основі традиції французького Відродження. Живопис і графіка Фуке і Клуе, скульптури Гужона і Пилона, замки часу Франциска 1, палац Фонтебло і Лувр, поезія Ронсара і проза Рабле, філософські досліди Монтеня на цьому лежить друк класицистичного розуміння форми, суворої логіки, раціоналізму, розвиненого почуття тобто. чому судилося повною мірою реалізуватися в XVП в. у філософії Декарта, у драматургії Корнеля та Расіна, у живопису Пуссена та Лоррена.

У літературі становлення класицистичного спрямування пов’язане з ім’ям П’єра Корнеля, великого поета та творця французького театру. У 1635 р. у Парижі організується Академія літератури, і класицизм стає офіційним напрямом, що панує літературною течією, визнаною при дворі.

2. Формування класицизму

У сфері образотворчого мистецтва процес формування класицизму був таким єдиним.

У першому архітектурі намічаються риси нового стилю, хоча вони і не складаються остаточно. У Люксембурзькому палаці, побудованому для вдови Генріха IV, регентші Марії Медічі, Саломоном де Бросом, багато чого взято від готики та Ренесансу, проте фасад уже членується ордером, що буде характерно для класицизму. «Мезон-Лафіт» Франсуа Мансара при всій складності обсягів є єдиним цілим, ясним, тяжким до класицистичних норм конструкцією.

3. Живопис Франції XVП століття

У живопису обстановка була складнішою, бо тут переплелися впливи маньєризму, фламандського та італійського бароко. На французький живопис першої половини століття мали вплив і караваджизм і реалістичне мистецтво Голландії. Принаймні у творчості братів Ленен ці впливи простежуються чітко. У картинах Луї Ленена немає оповідності, ілюстративності, композиція суворо продумана і статична, деталі ретельно вивірені та відібрані задля виявлення насамперед етичної, моральної основи твору. Велике значення у картинах Ленена має пейзаж.

Останнім часом дедалі частіше у мистецтвознавчій літературі назва напряму, якого належить Луї Ленен, визначається терміном » живопис реального світу » . До цього напряму належить творчість художника Жоржа де Латура. У перших роботах на жанрові теми Латур постає як художник близький до Караваджо. Вже ранніх роботах Латура проявляється одне з найважливіших якостей: невичерпне розмаїття його образів, пишність колориту, вміння у жанрової живопису створити образи монументально-значні.

Друга половина 30-х – 40-ті роки – час творчої зрілості Латура. Він менше звертається в цей період до жанрових сюжетів, пише здебільшого картини релігійні. Художня мова Латура — передвістя класицистичного стилю: строгість, конструктивна ясність, чіткість композиції, пластична рівновага узагальнених форм, бездоганна цілісність силуету, статика. Прикладом може бути одна з його пізніх робіт «Св.Себастьян і святі дружини» з ідеально прекрасною фігурою Себастьяна, що нагадує античну скульптуру, на передньому плані, в тілі якого — як символ мучеництва — художник зображує лише одну вонзену стрілу.

Класицизм виник на гребені суспільного піднесення французької нації та французької держави. Основою теорії класицизму був раціоналізм, що спирається на філософську систему Декарта, предметом мистецтва класицизму проголошувалося лише прекрасне та піднесене, етичним та естетичним ідеалом служила античність. Творцем класицистичного спрямування живопису Франції XVП в. став Нікола Пуссен. Теми пуссенівських полотен різноманітні: міфологія, історія, Новий та Старий завіт.

Герої Пуссена — люди сильних характерів та величних вчинків, високого почуття обов’язку перед суспільством та державою. Громадське призначення мистецтва було дуже важливим для Пуссена. Всі ці риси входять у програму класицизму, що складається. Мистецтво значної думки та ясного духу виробляє певну мову. Міра та порядок, композиційна врівноваженість стає основою мальовничого твору класицизму. Плавний і чіткий лінійний ритм, статуарна пластика чудово передають строгість та величність ідей та характерів. Колорит збудований на співзвуччі сильних, глибоких тонів. Це гармонійний світ у собі не виходить межі мальовничого простору, як і бароко.

Перший період Пуссена закінчується, як у його теми вривається тема смерті, тлінності і земного. Цей новий настрій чудово виражений у його «Аркадських пастухах».

У 40-50-х роках головний упор Пуссен робить на малюнок, скульптурність форм, пластичну завершеність. З картин йде лірична безпосередність, з’являється деяка холодність і абстрактність. Найкращими у пізнього Пуссена залишаються його краєвиди. Художник саме у природі шукає гармонію. Людина трактується насамперед як частина природи.

4. Мистецтво другої половини XVП століття

Друга половина XVП століття — час тривалого правління Людовіка XIV, «короля-сонця», вершина французького абсолютизму. Недарма цей час отримав назву в західній літературі — «велике століття». Великий — насамперед за пишнотою церемоніалу та всіх видів мистецтв, у різних жанрах та у різний спосіб прославляли особу короля. З початку самостійного правління Людовика XIV, тобто. з 60-х років XVП ст., у мистецтві відбувається дуже важливий для подальшого його розвитку процес регламентації, повного підпорядкування та контролю з боку королівської влади. Створена ще 1648 р.

Академія живопису та скульптури перебуває тепер у офіційному віданні першого міністра короля. У 1671 р. засновується Академія архітектури. Встановлюється контроль за всіма видами художнього життя. Провідним стилем всього мистецтва офіційно стає класицизм. Знаменно, що з будівництва східного фасаду Лувру у період обирається не проект відомого на той час у всій Європі Берніні, а проект французького архітектора Перро.

Колонада Клода Перро з її раціональною простотою ордера, математично вивіреною рівновагою мас, статичністю, що створює почуття спокою і величі, більш відповідала ідеалу епохи, що склався.

Класицизм поступово проникає і в культову архітектуру за всієї живучості архітектурних традицій італійського бароко. Але найбільше архітекторів займає проблема співвідношення ансамблю палацу та парку. Луї Лево та Андре Ленотр вперше намагаються перспективно вирішити цю проблему у палаці та парку Во ле Віконт поблизу Мелена. Палац Справедливо вважається прообразом головного утворення другої половини XVП в. — Версальського палацу та парку. Він був побудований Лево, а на останніх етапах у його будівництві взяв участь Ардуен Мансар. Екстер’єр будівлі класицистично строгий, чергування вікон, пілястр, колон створює чіткий, спокійний ритм. Все це не виключає пишного декоративного оздоблення, особливо в інтер’єрі. Інтер’єри палацу складаються з анфілади розкішно прибраних кімнат.

Версальський парк є програмним твіром, де в усьому дається взнаки воля і розум людини. Його творцем був Ленотр, скульптури виконували Жірардон та Куазевокс.

У класицизмі другої половини XVП в. немає щирості та глибини лоренівських полотен, високого морального ідеалу Пуссена. Це офіційний напрямок, пристосований до вимог двору і насамперед самого короля, мистецтво регламентоване, уніфіковане, розписане за правилами, що і як зображати, чому присвячений спеціальний трактат Лебрена. У цих рамках розвивається і жанр портрета. Це, звісно, ​​парадний портрет. У першій половині століття портрет монументальний, величний, а й простий в аксесуарах, тоді як у другій половині століття, висловлюючи загальні тенденції розвитку мистецтва, портрет стає дедалі пишнішим.

Висновок

З другої половини XVП століття Франція міцно і надовго посідає чільне місце у художньому житті Європи. Але наприкінці правління Людовіка XIV у мистецтві з’являються нові тенденції, нові риси та мистецтву XVШ ст. належить розвиватися вже в іншому напрямку.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *