Фізика кульової блискавки
Химия

Фізика кульової блискавки


Завантажити реферат: Фізика кульової блискавки

У цій роботі (1) наведено обґрунтування плазмової моделі природи кульової блискавки. В основі запропонованої моделі лежить теоретично передбачена безсилова магнітна конфігурація — сферомак. Зароджується вона у каналі лінійної блискавки при повторних розрядах у сферах розвитку у ньому нестійкості типу перетяжок. Початковим полоидальным магнітним полем є слабке магнітне поле Землі. У процесі стиснення струмової оболонки полоідальне магнітне поле зростає і стає порівнянним з азимутальним магнітним полем пінча. В результаті перезамикання силових ліній полоидального магнітного поля в області перетяжок утворюються безсилові магнітні конфігурації із замкнутим магнітним полем, які є основою кульової блискавки. Залежно від кількості безсилових осередків, що злилися, енергія і розміри кульової блискавки можуть змінюватися в широких межах. У зовнішній області, за сеперетрисою, силові лінії магнітного поля незамкнуті і йдуть у нескінченність. Основна енергія у ній запасена як енергії магнітного поля

На кордоні із повітрям утворюється тонка оболонка неізотермічної плазми. У ній по внутрішній до сепаратисі поверхні протікає діамагнітний струм, що екранує її від магнітного поля плазмоїда. На зовнішній поверхні оболонки неізотермічної плазми виникає подвійний електричний шар, що є потенційним бар’єром для електронів. В результаті інтенсивної конденсації парів води на негативних та позитивних іонах у повітрі на межі подвійного шару утворюється водяна плівка. Молекули води відіграють також важливу роль в утворенні кластерів у подвійному електричному шарі, внаслідок чого суттєво знижується величина та енергія потоку іонів. Крім того, неізотермічна плазма оболонки є відбивним екраном для інтенсивного циклотронного випромінювання електронів з центральної безсилової області. Загалом зовнішня оболонка блискавки є ефективним тепловим та магнітним екраном. Внаслідок сильного електростатичного тиску в подвійному електричному шарі щільність енергії в блискавці кульової досягає порядку 10 Дж/см 3

Відомо, що сплюснутий безсиловий феромак є стійкою магнітною пасткою. Внаслідок часткового поглинання циклотронного випромінювання підтримується електронна температура в оболонці неізотермічної плазми.

Внаслідок різної швидкості дифузії електронів та іонів центральна область плазмоїда заряджена негативним зарядом. Кульова блискавка має також електричний і магнітний дипольний момент, спрямований уздовж її осі симетрії

Переміщається вона під дією сили тяжіння, повітряних потоків та електромагнітних сил. Її рух при малій електромагнітній силі подібний до руху мильного міхура. В електричному полі наведеного заряду в діелектриці (склі) вона приймає таке положення, щоб напрямок її електричного дипольного моменту збігався з напрямком поля. В результаті вона стикається зі склом в області горловини зовнішнього магнітного поля. Захоплені частинки, що йдуть уздовж силових ліній магнітного поля, розплавляють скло в цій галузі, проробляючи отвір. Під дією різниці тисків зовні та всередині приміщення кульова блискавка переливається через цей отвір

Основна енергія у ній запасена як енергії магнітного поля. При формі плазмоїда близької форми кулі його енергія WF H 2 1 R 3 /3. Час життя класичного сферомака N = 2П QR 2/2 (4,5) 2

Вага кульової блискавки визначається вагою водяної плівки. Вибух кульової блискавки супроводжується генерацією потужного електромагнітного імпульсу. Вона є джерелом інтенсивного рентгенівського випромінювання. Основний внесок у випромінювання у видимому спектрі дає неізотермічна оболонка плазма. Наявність водяної плівки у кульової блискавки підтверджується спостереженням кількох світлових відтінків у неї, “екзотичних” чорних кульових блискавок, а також особливостями її руху. Блакитний ореол навколо кульової блискавки обумовлений рентгенівським та ультрафіолетовим випромінюванням. Фіолетове свічення поблизу її кордону викликається електронами, що долають потенційний бар’єр у подвійному електричному полі

Спостереження пов’язаних кульових блискавок, намагнічування металевих предметів тощо. вказують на наявність у неї магнітного поля. У стадії згасання зовнішнє магнітне поле може бути відсутнім

Найбільш точно будова кульової блискавки описана в унікальному спостереженні М.Т.Дмитрієва (12)

Література

1. А.Ф. Попов. Тези доповідей 24 Звенигородської конференції з фізики плазми та УТС. Лютий 1997, стор.237

3. І.П. Стаханов. Про фізичну природу кульової блискавки. Вища школа, Москва, 1985

4. М.Т. Дмитрієв. Природа 6, стор.98, 1967

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *