Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Фірмова стратегія (див. 15)


Фірмова стратегія (див. 15)

Стратегія фірми – розрахована перспективу система заходів, що забезпечує досягнення конкретних намічених фірмою цілей. Сутність вироблення та реалізації стратегії у тому, щоб вибрати потрібний напрямок розвитку з численних альтернатив і направити виробничо-госп. діяльність обраним шляхом.
Стратегічне управління передбачає, що фірма визначає свої ключові позиції з перспективи залежно від пріоритетності цілей. Звідси різні види стратегій, на к-е фірма може орієнтуватися:
1) Продуктово-ринкова. Визначає види конкретної продукції та технології, які фірма розроблятиме; сфери та методи збуту; методи підвищення рівня конкурентоспроможності продукції.
2) Маркетингова. Гнучке пристосування діяльності фірми до ринкових умов з урахуванням позиції товару над ринком; комплекс заходів щодо формування збуту; розподіл коштів, асигнованих на маркетингову діяльність між вибраними ринками.
3) Конкурентна. ? витрат про-ва, індивідуалізація та кач-ва товару, визначення шляхом сегментації нових секторів діяльності на конкретних ринках.
4) Управління набором галузей. Вища керівництво фірми постійно контролює види діяльності та номенклатуру продукції по фірмі загалом з метою диверсифікації видів діяльності та продукції за рахунок нових галузей та припинення тих з них, до-е не узгоджуються з цілями та орієнтирами фірми.
5) Нововведень (інноваційна політика). Об’єднання цілей технічної політики та політики капіталовкладень. Спрямована на впровадження нових технологій та видів продукції. Вона передбачає вибір певних об’єктів досліджень, за допомогою к-х фірми прагнуть сприяти насамперед систематичним пошукам нових технологічних можливостей.
6) Капіталовкладень. визначення відносного рівня капіталовкладень на основі розрахунку масштабів випуску окремих видів продукції та діяльності фірми в цілому; визначення конкурентних позицій фірми стосовно суперників; з’ясування можливостей фірми на основі результатів планування та виконання планів шляхом організації оперативно-господарської діяльності.
7) розвитку. Реалізація цілей забезпечення сталих темпів розвитку та функціонування фірми як загалом, і її філій і “дочок”, стратегію розвитку к-х визначає материнська компанія: розробка нових видів продукції, розширення вертикальної інтеграції, конкурентоспроможності підприємства, збільшення експорту, створення СП там , розширення зарубіжних капвкладень
8) Поглинання. Придбання акцій інших компаній, що характеризуються швидким зростанням та НТ-досягнень, з метою ефективності діяльності фірми шляхом проникнення в нові галузі госп-ва, транснаціоналізації капіталу.
9) Зарубіжного інвестування. Створення там своїх виробничих підприємств – складальних і з розробки сировинних ресурсів.
10) Орієнтації на розширення експортної діяльності. Розробка заходів, здатних забезпечити доцільність розвитку експорту, ? можливі ризики та оцінити вигоди. Передбачає орієнтацію про-ва задоволення потреб іноземних споживачів і використовується max часто великими компаніями, що випускають складне обладнання та судна на основі замовлень, а також середніми і малими фірмами, що випускають нову малогабаритну продукцію і збувають її на тих ринках, де транспортні витрати невеликі, а ризик зарубіжних інвестицій великий.
11) Зовнішньоекономічна експансія. Передбачає з усіх видів діяльності: створення закордонного про-ва, експорт у треті країни товарів та послуг, закордонне ліцензування.
Вибір стратегії виробляється з урахуванням порівняння перспектив розвитку фірми у різних видах діяльності, встановлення пріоритетів і розподілу ресурсів між видами діяльності задля забезпечення майбутнього успеха.
Якщо види діяльності, к-ми фірма займається, перестають задовольняти її цілям, здійснюється аналіз шляхів диверсифікації та визначення нових видів діяльності, до к-м слід перейти.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *