Філософія і світогляд
Реферати

Філософія і світогляд


Кожна філософія є перспективи, тобто сукупність найзагальніших поглядів на світ і місце людини в ньому.

Філософія є теоретичною основою світогляду:

філософія — це найвищий рівень і тип світогляду, це системно-раціональний і теоретично сформульований світогляд;

філософія — це форма суспільної та індивідуальної свідомості, яка має більший ступінь науковості, ніж просто світогляд;

філософія це система фундаментальних ідей як частина соціального світогляду. перспективи — це узагальнена система поглядів людини і суспільства на світ і власне місце в ньому, розуміння та оцінка людиною сенсу свого життя, долі людства, а також сукупність узагальнених філософських, наукових. , правові, соціальні, моральні, релігійні, естетичні цінності, переконання, переконання та ідеали людей.

Бачення може бути:

— ідеалістичний;

— матеріалістичний.

Матеріалізм — філософський погляд, що визнає основу буття матерії. Згідно з матеріалізмом, світ — рухома матерія, а духовне начало — властивість мозку (високоорганізована матерія).

Ідеалізм — філософський погляд, який вважає, що справжнє буття належить духовному началу (розуму, волі), а не матерії.

Світогляд існує у вигляді системи ціннісних орієнтацій, переконань і переконань, ідеалів, а також способу життя людини і суспільства.

Ціннісні орієнтації — система духовних і матеріальних благ, які суспільство визнає панівною над собою силою, що визначає вчинки, думки і стосунки людей.

Усе має значення, значення, позитивне чи негативне значення. Цінності неоднакові, їх оцінюють з різних точок зору: емоційних; релігійні; моральний; естетичний; науковий; філософський; прагматичний.

Наша душа має унікальну здатність точно визначати свої ціннісні орієнтації. Це проявляється і на рівні світоглядних позицій, де йдеться про ставлення до релігії, мистецтва, до вибору моральних орієнтацій та філософських уподобань.

Віра — одна з основних основ духовного світу людини і людства. Кожна людина, незалежно від її висловлювань, має віру. Віра – це феномен свідомості, який має величезну силу життєвого значення: без віри жити неможливо. Акт віри — це несвідоме відчуття, внутрішнє відчуття, певною мірою властиве кожній людині.

Ідеали є важливою частиною світогляду. Людина завжди прагне до ідеалу.

Ідеальний — Це сон:

— про ідеальне суспільство, в якому все справедливо;

— гармонійно розвинена особистість;

— розумні міжособистісні стосунки;

— моральні;

— гарний;

— реалізація свого потенціалу на благо людства.

Вірування — це чітко окреслена система поглядів, що оселилася в нашій душі, але не тільки у сфері свідомості, а й у підсвідомості, у сфері інтуїції, густо забарвленої нашими відчуттями.

Вірування такі:

— духовне ядро ​​особистості;

— основа світогляду.

Це складові світогляду, а його теоретичним ядром є система філософських знань.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *