Етичні та правові норми інформаційної діяльності людини
Химия

Етичні та правові норми інформаційної діяльності людини


ЮУРДІІ ім. П. Чайковського Челябінське Художнє Училище

у м. Челябінську Челябінської обл.

clip_image001

Відділення дизайн

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Математика та інформатика»

на тему: «Етичні та правові норми інформаційної діяльності людини»

Виконала:

студентка 1 курсу, гр. 12

Князєва Юлія Сергіївна

Перевірила:

Конишова Л. Н.

м.Челябінськ 2016 р.

Зміст

1. Введення

2. Інформаційна етика та право

3. Правила мережевого етикету

4. Базові закони для застосування програм та баз даних

5. Правова охорона програми та даних

6. Права, які вони бувають

Вступ

Інформаційне суспільство– це суспільство, у якому більшість працюючих пов’язані з інформацією, організацією та використанням інформаційних процесів.

Наші завдання:

— дізнатися, що таке етичні та правові норми інформаційної діяльності людини

-розібрати основні поняття та терміни

-розібрати поняття та правила мережевого етикету

-дізнатися про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин

-розібрати основні положення законів для застосування програм та баз даних

-якими бувають права

-що таке авторське право

Інформаційна етика та право

Етичні норми – те, що регулює поведінка людей та їхні стосунки у повсякденному житті. Часто ці норми виконуються «автоматично». Етичні норми ще доповнюють собою юридичні, що дозволяє ефективно регулювати повсякденні відносини людей.

В інформаційній діяльності етичні норми також поступово складаються. Особливо виявляються вони в Інтернеті, де юридичні закони важко застосувати, але поняття про те, «погане і добре» є і підтримується.

Правила мережевого етикету

Основні поняття:

Форум — Асинхронний інструмент комунікацій. Використовуються для особистих, виробничих та навчальних комунікацій.

Чат – обслуговування обміну текстовими повідомленнями як реального времени. Відразу багато користувачів можуть спілкуватися між собою.

Модератор – людина, яка підтримує порядок в Інтернет-спільноті, відстежує порушення етикету.

Оверквотінг — Надлишкове цитування.
Флейми — Це емоційні зауваження, висловлені без урахування думки інших учасників розмови.

Поняття «правила мережного етикету» виникло з появою електронної пошти. Щоб не потрапляти в неприємне становище і не порушувати певні норми, спілкуючись з ким-небудь в Інтернеті, слід знати про правила мережного етикету та дотримуватися їх.

Не можна робити тих речей, які не заохочуються у будь-якому цивілізованому суспільстві:

  • використовувати ненормативну лексику;
  • ображати людей;
  • красти;
  • навмисне намагатися щось зламати;
  • закликати до повалення існуючого ладу;
  • не варто надсилати свої комерційні пропозиції;
  • надсилати інструкції, що пояснюють, як вчинити незаконні дії;
  • публікувати особисті листи без згоди їхніх авторів;
  • розпочинати або продовжувати дискусію на абстрактну тему в місцях, не призначених для цього.

Правила:

1. Дотримуйтесь тих самих принципів. Що й у реальному спілкуванні.

Ви спілкуєтесь із реальною людиною – не забувайте. Думайте про почуття інших людей. Уявіть, ніби ви спілкуєтеся насправді, і стежте тим самим принципам при спілкуванні.

2. Поважайте думку та час інших людей. Перш ніж надіслати повідомлення, думайте: чи потребує його одержувач. Не витрачайте повідомлення в порожню, не змушуйте співрозмовника марнувати час.

3. Зберігайте особу. Віддавайте собі звіт про те, що ви кажете. Осмислюйте зміст листа, пам’ятайте про правила граматики.

4. Поважайте право на приватне листування

5. Не зловживайте своїми можливостями

6. Навчайтеся прощати іншим помилки. Якщо ви вирішили вказати на них, то робіть це тактовно, пам’ятаючи про поблажливість.

Базові закони для застосування програм та баз даних

Закон №3523-1 «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин та баз даних» — 23.09.92 та закон № 5351-1 (№ 110-ФЗ) «Про авторське право та суміжні права» — 9.07.93 з виправленнями та доповненнями від 19.07.95.

Познайомимося з найважливішими положеннями цих законів.

Але насамперед кілька визначень:

«Програма для ЕОМ — Об’єктивна форма сукупності даних і команд для функціонування електронних обчислювальних.

«База даних — це форма організації сукупності даних (наприклад: статей, розрахунків)

«Випуск у світ (опублікування) програми для ЕОМ або бази даних — це надання екземплярів програми для ЕОМ даних за згодою автора невідомому колу осіб.

«Відтворення програми для ЕОМ або бази даних — це виготовлення одного та більше екземплярів програми для ЕОМ або бази даних у будь-якій матеріальній формі.

«Поширення програми для ЕОМ або бази даних – це надання доступу для відтворення у будь-якій матеріальній формі програми для ЕОМ чи бази даних.

Правова охорона програми та даних.

Вони народжуються завдяки автору. «Автор — це фізична особа, творчою працею якої створено твір, у тому числі програма або база даних.

Авторське право поширюється на будь-які програми та бази.

Авторське право поширюється лише на саму програму. Ідеї ​​та принципи, включаючи «ідеї та принципи організації інтерфейсу та алгоритму, а також мови програмування», під авторське право не потрапляють.

Авторське право діє з моменту створення програми або бази протягом усього життя автора та 50 років після його смерті. Деякі авторські права можуть передаватися у спадок.

Після загального уявлення про виникнення та охорону авторських прав, розглянемо докладніше, що вони складаються. Насамперед, права бувають особисті та майнові.

Особисті права:

право авторства — Право вважатися автором;

право на ім’я — право визначати, у якій формі вказувати ім’я

право на недоторканність – право на захист як самої програми чи бази, і їх назв.

Перша група прав охороняється безстроково та не передається у спадок. Друга має обмежений термін дії і у спадок передаватися може.

Закон надає автору всі права, пов’язані з поширенням свого твору

Вочевидь, автор може передавати свої майнові права іншим особам.

«Фізична або юридична особа, яка не виконує вимог цього Закону…, у тому числі ввозить до Російської Федерації екземпляри програми для ЕОМ чи бази даних, виготовлені без дозволу їхніх правовласників, є порушником авторського права. Примірники програм для ЕОМ або баз даних, виготовлені з порушенням авторських прав, називаються контрафактними. Поширення контрафактної продукції та її використання переслідується згідно із законом.

Джерела

· http://keepslide.com/no_category/85541

· http://www.slideshare.net/Dolinin_Andru/ss-55867732

· http://www.fio.vrn.ru/2005/6/7.htm

· http://5fan.ru/wievjob.php?id=25012

· http://society.polbu.ru/kopylov_pravo/ch16_all.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *