Етапи професійного розвитку та кар’єри, 11 клас
Реферати

Етапи професійного розвитку та кар’єри, 11 клас


КОМУНАЛЬНИЙ АВТОНОМНИЙ ЗАГАЛЬНО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

СЕРЕДНЯ НАВЧАЛЬНА ШКОЛА № 67

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

ЄКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛ

Етапи

професійний розвиток і кар’єра

Підготовлено:

Брашко Євгенія Володимирівна,

викладач технології

Єкатеринбург, 2013

ПЛАН УРОКУ

Розділ – Професійна освіта та кар’єра

ТемаЕтапи професійного розвитку та кар’єри

Клас — одинадцять

Цілі:

Підручник: 1. Формування знань про види кар’єри.

Розробка: 1. Сприяти розвитку навичок свідомого вибору вектора кар’єри.

2. Сприяти усвідомленню соціальної, практичної та особистісної значущості навчального матеріалу.

Освітні: 1. Створити умови для розвитку творчого мислення учнів.

2. Допомога у вирішенні практичних завдань за обраним напрямом технологічної підготовки, у проектуванні професійного майбутнього.

3. Сприяти усвідомленню учнями цінності знань.

Завдання: 1.Організація закріплення вивченого матеріалу за допомогою активних методів навчання.

2. Формування культури спілкування через постановку проблемних питань.

3. Виховання якостей, необхідних для продовження навчання у вищих та середніх професійних навчальних закладах.

Принципи:

 1. видимість.

 2. Системність і послідовність.

 3. Доступність і доступність.

 4. Свідома та активна участь учнів у навчальному процесі.

 5. Міцність знань учнів.

 6. Пов’язування теорії з практикою, навчання з життям.

 7. Наукове викладання.

Тип уроку: комбінований.

Етапи уроку:

Етапи уроку

Технологічний блок

Діяльність

вчителі

Діяльність

студентів

Завдання

Методи

Форми

Засоби

Методики контролю

Організаційно-мотиваційна

психологічна підготовка учнів до спілкування на уроці, перевірка готовності учнів до уроку, мотивація до вивчення нового матеріалу

Евристична бесіда

Фронтальний, суглобовий

презентація

спостереження

Пояснює соціальну та особистісну значущість теми, що вивчається

Сприймати інформацію, зацікавитися, можливо, задати питання

Перевірка знань з тем, вивчених у минулому навчальному році. Підготовка учнів до засвоєння нових знань

Актуалізація опорних знань.

З’ясування практичного значення. Постановка виховної проблеми

Завдання творчої групи

Створення ситуації успіху

просування

Фронтальний, суглобовий

презентація

Спостереження за роботою, корекція, усне опитування

Освіжає знання учнів. Поставляє проблему навчання

Виконуйте завдання, осмислюйте, можливо, задавайте запитання

Засвоєння нових знань і способів дій

Забезпечити сприйняття, осмислення та запам’ятовування матеріалу

Бесіда

фронтальний

презентація

фронтальне опитування —

Забезпечує розуміння змісту навчального матеріалу,

Сприйняти, усвідомити

Етап первинної перевірки вивченого

Перевірка, виправлення

Ситуації креативного пошуку

спільний

презентація

питання

Забезпечує осмислення матеріалу студентом

активізувати наявні знання

Етап закріплення нових знань і способів дій, їх застосування на практиці

Забезпечення закріплення знань

Практична робота

Індивідуальний

презентація

Спостереження, покрокова інструкція виконання робіт

Забезпечує свідоме вивчення учнями матеріалу, формує самостійність. Ставить складні завдання.

Розв’язувати проблеми, формувати комунікативні компетенції, висловлюючи власну точку зору

Контроль і самоконтроль. Оціночна діяльність

Встановлення якості та рівня засвоєння

Обговорення, висновки

індивідуальний

презентація

Опитування

спостереження

Забезпечення закріплення знань

Відповідайте, розмірковуйте, робіть висновки

Інформація про домашнє завдання

Забезпечення розуміння учнями мети, змісту та способів виконання дз

розмова

Індивідуальний

Дошка із записами інтернет-ресурсів, необхідних для заповнення дз

Постановка завдання

Мотивує до виконання дз.

Запишіть, зрозумійте, можливо, задайте питання

Підведення підсумків

Оцініть роботу класу в цілому та в групах

Створення ситуації успіху, заохочення

Індивідуальний

Оцінювання журналу

Виставляє оцінки

осмислити

Відображення

Самоаналіз рівня засвоєння

Постановка завдання для роздумів

індивідуальний

Спостереження

Спостерігає, робить висновки

Провести рефлексію діяльності

ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ

слайд 1.

Перевірити відвідуваність, готовність до уроку. Студентам пропонується переглянути презентацію, в якій наведено 5 векторів кар’єри (приклади).

Слайди 2-6. Прочитайте умови.

Слайд 7.

проблемне питання: хто з героїв зробив кар’єру? Чому ти так думаєш?

Учні дискутують і сперечаються. Учитель записує на дошці загальний висновок – номер варіанту.

слайд 8.

пзапропонував перевірити гіпотезу.

слайд 9.

Учням пропонується визначити, що вони повинні робити на уроці. Тема, мета та план уроку визначаються спільно.

Тема уроку – Етапи професійного розвитку та кар’єри

Мета (отримати знання про побудову кар’єри).

Складається план уроку: знайти визначення (з’ясувати, що таке кар’єра), з’ясувати види кар’єр (вектори), застосувати знання на практиці.

слайд 10.

Кар’єра – це свідоме ставлення до власного руху по сходинках оволодіння обраною сферою діяльності.

Слайд 11.

Студентам пропонується розглянути поняття «рівень володіння».

Ця кар’єрна драбина є універсальною і не залежить від посади, типу організації… Кожна людина обирає собі кар’єрні сходи. Від вибору вектора залежить кар’єра.

слайд 12.

Кар’єра — поняття багатогранне. Студентам пропонується розглянути 5 векторів кар’єри. Відображається зірочка. З учнями ведеться бесіда про те, що людина отримує, а чого втрачає, обираючи той чи інший вектор кар’єри.

Існує кілька підходів до визначення типу кар’єри. Розглянемо два з них. Перший запропонували автори Вищої школи менеджменту (проект Школа національного лідера).

Вертикальний вектор — піднятися на вищий рівень ієрархії. Що ми розуміємо під бізнес-кар’єрою. Ті, хто швидко просувається по службових сходах, втрачають кваліфікацію. Такий вид кар’єри вибирають молоді та амбітні люди.

Горизонтальний — переїзд в іншу функціональну зону (водій – авторемонтник). Розширює межі своїх знань, умінь, опановує суміжні професії.

Доцентровий — рух до керівництва організацією. Таку людину запрошують на закриті вечірки, зустрічі, зустрічі. Заробітна плата зазвичай вище, ніж у інших. Але він не змінює свою посаду на вищу.

Паралельний – людина щось робить в одній організації, але її успішніша кар’єра – в зовсім іншій. І ця діяльність займає все більше часу, приносить великий дохід. Справа не в отриманні доходу, а в задоволенні духовних потреб.

низхідний — альтернатива нескінченній гонці, відкриває нові можливості. Деякі цього бояться, зрілі люди бачать нові горизонти діяльності.

слайд 13.

Студентам пропонується ще раз переглянути свій оригінальний вибір. Вони повинні побачити помилку: усі варіанти є одним із векторів побудови кар’єри. Розглянуто + та – з представлених векторів. Зроблено висновок про вихідну гіпотезу.

слайд 14.

Підводячи підсумки.

Стратегія кар’єри — свідомий вибір людиною одного або кількох векторів кар’єри на основі її уявлень про можливість кар’єрного зростання в конкретній організації та її особистої життєвої ситуації.

слайд 15

Інша точка зору – чотири кар’єрні вектори. Його частіше враховують, коли говорять про побудову кар’єри в бізнесі. (На слайді — етапи кар’єри).

 1. стабільний. Молода людина рано робить свій професійний вибір і не змінює його протягом усієї професійної діяльності. Просування по професійній драбині не обов’язково.

 2. Лінійний. Кар’єра розглядається як поступальний рух у певній професійній сфері вгору по кар’єрних сходах з поступовим проходженням усіх її ступенів. Зупинка на 3-5 років на певному етапі вважається неприпустимою.

 3. Змінюється. Вибір професії не є остаточним. Людина аналізує свої досягнення в тій чи іншій сфері діяльності та можливі варіанти зміни напрямку кар’єрного шляху.

 4. Спіральний. Періодична (один раз на 5-7 років) переоцінка цінностей, після чого професійна кар’єра починається заново. Головне – це можливість проявити творчість у обраній професійній сфері.

слайд 16.

Студентам пропонується заповнити практична робота (протягом 5-8 хвилин).

1. На папері напишіть прізвище, потім професію, про яку йтиметься у творі.

2. Назвіть усі можливі вектори кар’єри в цій професії.

3. Виберіть потрібний.

4. Визначте для себе його позитивний вплив. що ти купуєш?

5. Визначте негативний вплив (що вам не вистачає).

6. Дайте визначення протиріччя.

7. Визначте проблему, яку потрібно розв’язати.

Установка дз — за бажанням (подумайте вдома і зробіть роботу ще раз, ретельно все зваживши).

Відображення — запишіть висновок на цьому ж аркуші (що ви сьогодні для себе відкрили, про що задумалися, що вас здивувало тощо).

Збірник творів. Завершення уроку.

БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Долгорукова О. А. Побудова кар’єри. – СПб.: Пітер, 2006.

 2. Дрондін А. Л. Бізнес-технології: 10-11 кл. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *