Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Економіка будівельного підприємства


Економіка будівельного підприємства

Завантажити реферат: Економіка будівельного підприємства

Цей курсовий проект закріплює навички розрахунку основних економічних показників та визначення заходів підвищення ефективності роботи підприємства.

Розрахунки в курсовому проекті здійснено стосовно акціонерного будівельного підприємства (АСП).

Акціонерами, як правило, є працівники акціонерного будівельного підприємства, і вони зацікавлені у його ефективній роботі. Тому розробці контрактів та формуванню портфеля замовлень приділяється дуже велика увага.

Формування ціни пропозиції підрядника на будівництво об’єкту

Для прийняття рішення про інвестування та оцінки вартості будівництва в процесі підготовки пропозиції за договірними цінами на будівельну подукцію складаються інвесторські кошториси та кошториси підрядника.

Розглянемо формування ціни пропозиції підрядника, яка стане основним показником договору у разі погодження її із замовником. При складанні кошторисної документації підрядника можуть застосовуватися різні методи, у тому числі практично найбільш поширені такі: базисно-индексный, базисно-компенсационный, ресурсний, з урахуванням банку даних про объектах-аналогах. Залежно та умовами договору та загальної економічної ситуації здійснюється вибір однієї з цих методів.

Для визначення ціни будівельної продукції будемо використовувати базисно-індексний метод, який є користування системи поточних і прогнозованих індексів цін по відношенню до вартості, визначеної в базисному рівні або з поточного рівня попереднього року.

Договірна ціна на будівництво об’єкта може бути виражена таким чином:

Дц = СбазСМР * У + Пр + НРЗ + + Р, де

СбазСМР — базова кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт по об’єкту;

У — індекс перерахунку базисної вартості на поточний чи прогнозний рівень цін;

Пр — частина інших витрат, що належать до діяльності підрядної організації;

НРЗ — частина загального резерву коштів на передбачені роботи та витрати;

Срд — кошти на розробку будівельної частини робочої документації (зазвичай підрозділи підрядної організації);

Р — кошти, пов’язані зі зміною кон’юнктури ринку, ризиком підрядника, страхуванням, організацією підрядних торгів чи тендерів.

Для визначення базисної кошторисної вартості будівництва об’єкта як головної складової договірної ціни складається об’єктний кошторис, який є сумою локальних кошторисів і розраховується за всіма видами будівництва, а також витратами на придбання та монтаж обладнання інвентарю встановлення меблів. Результат розрахунку об’єктного кошторису використовується для складання відомості договірної ціни.

Структура витрат за виробництво БМР.

Структуру витрат за виробництво БМР можна визначити двома способами:

-за калькуляційними статтями витрат

-за елементами витрат

Визначення структури витрат за калькуляційними статтями:

-матеріали (основні)

-основна заробітна плата (ОЗП)

-експлуатація машин, зокрема. заробітна плата робітників, що експлуатують машини

-накладні витрати (ЕМ/ЗП)

-Разом собівартість БМР

Собівартість БМР приймається з об’єктного кошторису — «всього базова собівартість БМР», графа «базисна вартість всього». Основна зарплата визначається так: береться з об’єктного кошторису рядок “всього базисна собівартість БМР” графа “зокрема основна зарплата”. Експлуатація машин визначається так: з об’єктного кошторису береться рядок “всього базова собівартість БМР” графа “базисна ст-ть зокрема ЭМ/ЗП”. Накладні витрати: з об’єктного кошторису береться рядок «накладні витрати» графа «базисна ст-ть всього». Матеріали: матеріали основні = разом собівартість БМР — основна зарплата — накладні витрати — експлуатація машин.

Визначення структури витрат за елементами витрат:

-матеріальні витрати

-Витрати з оплати праці (ЗОП)

-амортизація

-соціальні потреби

-інші

-Разом собівартість БМР

Собівартість БМР приймається з об’єктного кошторису — «всього базова собівартість БМР», графа «базисна вартість всього». Матеріальні витрати визначаються за формулою: МОЗ = основні матеріали + паливно-мастильні матеріали. Пально-мастильні матеріали = 10% від експлуатації машин.

Витрати з оплати праці = основна зарплата + зарплата робітників, що експлуатують машини + 10% від накладних витрат.

Амортизація = 60% від експлуатації машин.

Соціальні потреби становлять 39% витрат з праці.

Інші = разом собівартість БМР — матеріальні витрати — витрати з праці — амортизація — соціальні потреби.

Договір підряду

АТЗТ «Юдін», надалі «Замовник», в особі голови ради директорів Юдіна М.М. , що діє на підставі статуту, з одного боку, та АСП “КУРБЕСІВ ltd.” надалі “Підрядник”, в особі Генерального директора Курбесова М.М., чинного на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про них:

1. Предмет договору.

1.1. Замовник доручає, а підрядник приймає він зобов’язання виконати такі види робіт:

— Будівництво 15 гаражних блоків на 5 машин «під ключ»;

Роботи виконуються із матеріалів Підрядника.

1.2. Вартість робіт визначається згідно з кошторисом.

2.Зобов’язання сторін:

2.1. Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати за роботу підрядника;

2.2. Підрядник зобов’язується:

— забезпечити Замовнику безперешкодний доступ до робіт для перевірки ходу та якості їх виконання;

— Провести зазначені роботи у зазначені далі терміни;

3.Термін дії договору та порядок розрахунків.

3.1. Договір набирає чинності з підписання договору.

3.2. Термін виконання робіт: «01» Січня 1999 року.

3.3. Оплата за виконаний обсяг робіт проводиться не пізніше 15-го числа кожного місяця шляхом перерахування на р/р Підрядника.

3.4. Замовник сплачує Підряднику за виконання робіт суму вказану у кошторисі індексуючи її щомісяця щодо курсу US долара.

4.Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань сторони несуть відповідальність відповідно до чинного цивільного законодавства.

4.2. За прострочення виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пені у розмірі 0,05% від кошторисної вартості робіт за кожний день прострочення, але не більше за загальну вартість робіт.

4.3. При достроковому односторонньому розірванні договору винна сторона сплачує іншій стороні штрафну неустойку у сумі, що дорівнює 10% від собівартості виконаного обсягу робіт на день розірвання договору, що не виключає можливості пред’явлення позову про стягнення збитків.

4.4. Суперечки за цим договором вирішуються в арбітражному суді.

5.Особливі умови.

5.1. Після закінчення виконання робіт сторони становлять двосторонній акт приймання-здачі робіт.

5.2. У всьому іншому, що не врегульовано в цьому договорі, сторони керуватимуться цивільним законодавством України.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *