Тести та шпаргалки

Економічний аналіз діяльності ВАТ Геленджик-банк


Економічний аналіз діяльності ВАТ Геленджик-банк

Вступ

Відкрите акціонерне товариство «Геленджик-Банк» створене шляхом перетворення Комерційного банку «Геленджик-Банк» у форму товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого Державним банком РРФСР 14 листопада 1990 р. за № 790. Відкрите акціонерне товариство. Акціонерне товариство «Геленджик-Банк» є повним правонаступником Комерційного банку «Геленджик-Банк» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Відкрите акціонерне товариство «Геленджик-Банк» зареєстровано за адресою: 353460, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Островського, 31. Статутний капітал банку становить 12 740 000,00 (дата зміни розміру статутного капіталу: 25.04.1995). Бере участь у системі страхування вкладів.

Реєстраційний номер: 790.

ВАТ «Геленджик-Банк» має ліцензії:

 • про банківські операції з коштами в рублях та іноземній валюті юридичних осіб № 790 від 25.03.99;

 • про банківські операції з коштами в рублях та іноземній валюті фізичних осіб № 790 від 25.03.99;

 • для діяльності з розповсюдження шифрувальних (криптографічних) засобів № 900/Р, виданого ФБС РФ по Краснодарському краю 25.05.2010, термін дії до 28.05.2015;

 • за надання послуг у сфері шифрування інформації № 900/У, виданий ФБС РФ по Краснодарському краю 25.05.2010, діє до 28.05.2015;

 • для діяльності з обслуговування шифрувальних (криптографічних) засобів № 900/Т, виданого ФБС РФ по Краснодарському краю 25.05.2010, термін дії до 28.05.2015.

ВАТ «Геленджик-Банк» надає такі види послуг:

 • відкриття та ведення рахунків у валюті Російської Федерації та в іноземній валюті;

 • розрахунки за допомогою системи електронного документообігу Банк-Клієнт;

 • залучення коштів юридичних та фізичних осіб у депозити;

 • кредитування юридичних та фізичних осіб;

 • здійснення операцій з іноземною валютою;

 • доставка коштів, переказних векселів, платіжно-розрахункових документів;

 • операції з власними векселями та сертифікатами;

 • видача банківських гарантій.

У вересні 2007 року змінився склад акціонерів Банку – АКБ «Связь-Банк» став єдиним акціонером Банку, таким чином Геленджик-Банк є дочірньою компанією АКБ «Связь-Банк». Основним акціонером АКБ «Связь-Банк» є Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» (Зовнішекономбанк), якій належить 99,4666% акцій АКБ «Связь-Банк».

 1. Аналіз загальних зобов’язань.

Для отримання оцінки розвитку банку необхідно, використовуючи горизонтальний аналіз, провести дослідження динаміки балансу. Валюта балансу – це кількісний показник, що дозволяє дати початкову оцінку розвитку банку та сформувати думку про його положення на ринку.

Динаміка валюти балансу

1.01.2010

1.04.2010

1.07.2010

Валюта балансу банку, тис. руб

847066

859976

962644

Темп зростання валюти балансу, %

1.52

11.93

Дослідження показали, що динаміка валюти балансу Геленджик-Банку має постійний напрямок зростання, і в цілому за аналізовані періоди з 01.01.2010 р. по 01.07.2010 р. валюта балансу в абсолютному вираженні зросла. на 115 578 тис. руб. Ця обставина дає змогу оцінити банк як зростаючий, проте вказати причини зростання не можна, спираючись лише на дані валюти балансу.
Найбільш показовим є
оцінка динаміки балансу у відносних показниках (тобто у відсотках до попереднього періоду), що дозволяє темп зростання. Він показує, на скільки відсотків збільшився (зменшився) обсяг валюти балансу за цей період порівняно з попереднім.

Темп зростання розраховується за формулою:

де

TpWb — темп зростання валюти балансу банку;
Wb1— обсяг валюти балансу за попередній період;
Wb2— обсяг валюти балансу в поточному періоді;

Аналіз отриманих даних показав, що темпи зростання валюти балансу Геленджик-Банку не є високими, але мають тенденцію до постійного зростання. Якщо в період з 01.01.2010 по 01.04.2010 він становив 1,52%, то за період з 01.04.2010 по 01.07.2010 — 11,93%. При цьому валюта балансу банку зростає як в абсолютному, так і відносному вираженні, тому банк досить активний на ринку бізнесу.

Дослідження структури балансу комерційного банку доцільно починати з пасиву, що відображає джерела власних і залучених коштів, оскільки обсяг і структура пасивів значною мірою визначають умови, форми та напрями використання банківських ресурсів. , тобто обсяг і структура активів.

Маючи дані про величину загальних зобов’язань та його розділів (залучений та власний капітал), проаналізуємо зобов’язання Геленджик-Банку. Для початку необхідно визначити динаміку пасивів банку (графік 1). За розрахунковий період він має позитивну динаміку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *