Економічні ресурси  Графік виробничих можливостей
Химия

Економічні ресурси Графік виробничих можливостей


Економічні ресурси Графік

виробничих можливостей

Основу економіки утворюють два фундаментальні факти: 1. матеріальні потреби суспільства безмежні або невтомні; 2. економічні ресурси обмежені чи рідкісні.

1) Економічні потреби, блага та ресурси. Рідкісність ресурсів

Потреба – це потреба чи брак чогось необхідного підтримки життєдіяльності людини; потреба у будь-якому блазі, має корисність.

Товари та послуги, що поділяються на предмети першої необхідності (їжа, житло, одяг) та предмети розкоші. Але це суб’єктивні поняття.

Матеріальні потреби зростають дуже швидко.

Кошти, що задовольняють потреби – блага. Є необмежені (повітря тощо) і обмежені блага.

Економічні ресурси обмежені. Існує наступна класифікація «економічних ресурсів»:

1. матеріальні ресурси – земля та капітал,

2. Людські ресурси – працю і підприємницька спроможність.

Особливості підприємницької діяльності:

1. Підприємець поєднує ресурси землі, капіталу та праці в єдиний процес виробництва.

2. Приймає основні рішення у процесі виробництва.

3. Підприємець – новатор, він створює нові товари та послуги, щоби вижити на ринку.

4. Підприємець завжди ризикує.

Ці чотири групи ресурсів називають ще факторами виробництва.

Ціною факторів виробництва є земельна рента, прибуток, зарплата, підприємницький дохід.

Ціна землі визначається так:

P = R / r %, (1)

де R-рента, r% — банківський відсоток

Суспільство прагне використовувати свої ресурси ефективно, щоб цього досягти, воно має забезпечити повну зайнятість і повний обсяг виробництва.

Повна зайнятість — Це використання всіх придатних ресурсів (робітників, обладнання)

Повний обсяг виробництва означає, що ресурси треба ефективно розподіляти.

2) Таблиця виробничих можливостей

Економіка неспроможна забезпечити необмежений випуск товарів та послуг. Понад те, необхідно приймати рішення у тому, які товари та послуги слід виробляти, як від яких відмовитися.

Зробимо ряд припущень:

1. Економіка функціонує за умов повної зайнятості та досягає повного обсягу виробництва.

2. Фактори виробництва постійні за кількістю та якістю.

3. Технологія стала.

4. Економіка виробляє 2 товари: виробничого призначення та споживчого. В результаті економіка стикається з необхідністю вибору між двома альтернативами. Чого більше випускати бурові верстати чи хліб? Ресурси обмежені (наприклад, трудові). Суспільство не може переслідувати дві взаємовиключні цілі.

Вид товару

Виробничі альтернативи

A0

А1

А2

А3

А4

Хліб (т)

0

1

2

3

4

Бурові верстати (тис.шт)

10

9

7

4

0

В clip_image002

clip_image004

Рис. 2. Крива виробничих можливостей.

Рухаючись у бік точки А4, дотримуємося політики «більше зараз», а у бік А0 – «набагато більше потім». Точка В найбільш переважна, але вона недосяжна при цьому рівні виробничих сил та технології. Крапка Б-неповне використання ресурсів. Яку точку А1 або А2 обрати на криву суспільство вирішує через свої інститут влади (партії, уряд).

3) Закон зростаючих альтернативних витрат

Суспільству завжди доводиться вибирати між альтернативним застосуванням ресурсів. Більша кількість хліба означає меншу кількість бурових верстатів.

Кількість інших продуктів (найбільш цінних), від якого слід відмовитися, щоб отримати якусь кількість будь-якого даного продукту, називається альтернативними витратами виробництва цього товару.

У міру того, як ми опускаємося по кривій від А0 до А4, нам відкривається важливий економічний принцип: зростає кількість бурових верстатів, якими треба жертвувати, щоб отримати нову кількість хліба. У точці А1 приросту виробництва хліба на 1т доводиться жертвувати 1 тис.шт. бурових верстатів, але вже у точці А2 для приросту 1т хліба доводиться жертвувати вже 2 тис. прим. і т.д. Так відбувається тому, що ресурси не взаємозамінні.

Якщо допустити повну взаємозамінність ресурсів, то крива виробничих можливостей втратить опуклість.

Запитання та завдання

1) «Економіка — це наука, що досліджує принципи, що управляють розподілом рідкісних ресурсів між конкуруючими цілями, коли завдання розподілу полягає в тому, щоб максимізувати досягнення цих цілей». Поясніть, чому проблема незайнятості ресурсів є частиною предмета економіки?

2) Що таке економічні ресурси? Які основні функції підприємця?

3)

Вид продукту

Виробничі альтернативи

A

B

C

D

E

Нафта (млн.т)

0

2

4

6

8

Зерно (тис.т)

30

27

21

12

0

а) Зобразіть криву виробничих можливостей. Що показують точки на кривій? Як позначається кривої закон зростаючих поставлених витрат? Поясніть: якщо економіка зараз перебуває у точці З, які будуть витрати на видобуток додаткового мільйона тонн нафти чи додаткової тисячі тонн хліба?

б) Позначте точку G усередині кривої і точку Н поза кривою. Що вони демонструють? Що має статися, щоб економіка досягла Н?

в) На яких конкретних припущеннях ґрунтується крива виробничих можливостей?

г) Якщо змінилася технологія видобутку нафти, виробництва зерна, куди зрушила крива?

4) «Вибір становища на кривої виробничих можливостей на сьогодні служить найважливішим чинником економічного зростання». Поясніть, чому.

5) Чи можуть точки А (15,3), (8,13), С (13,6), Д (5,12) лежати на одній кривій виробничих можливостей?

6) При переїзді з Москви до Пермі літаком витрачають 1 добу з урахуванням супутніх витрат часу. Поїздом – 2 доби. Авіаквиток коштує 9000 руб., Залізничний квиток 5400 руб.

а) Який спосіб пересування дешевше для головного геолога, який заробляє 4500 рублів на день?

б) При якому денному заробітку головного геолога йому буде байдужий спосіб пересування з Москви до Пермі?

7) 1991 рік. Дочка заробляє за годину 50 рублів, її мати на пенсії. У магазині за яловичиною по 40 рублів за кілограм потрібно стояти 1 годину, а за яловичиною по 60 рублів за кілограм черги немає. Якість однакова. Яке рішення ухвалить дочка та мати? За якою кількістю м’яса доньки буде вигідно стояти у черзі?

8) Усього на підприємство може надходити 36 тонн сталі. На виробництво одного танка потрібно 4 тонни сталі, виробництво трактора 0,8 тонн сталі. Визначити можливу продукцію підприємства. Побудуйте криву виробничих можливостей. Може підприємство випускати 3 танки та 28 тракторів? 5 танків та 20 тракторів? 7 танків та 12 тракторів?

9) М’ясокомбінат здатний виробляти та реалізувати в день наступний асортимент продукції:

70кг вареної ковбаси та 20 кг копченої ковбаси, 60 кг вареної ковбаси та 45 кг копченої ковбаси, 50кг вареної ковбаси та 65 кг копченої ковбаси, 30кг вареної ковбаси та 85 кг копченої ковбаси, 9 Побудуйте графіки виробничих можливостей. Визначте ступінь ефективності бізнесу для наступних замовлень: а) 70 кг вареної ковбаси та 40 кг копченої ковбаси; б) 55 кг вареної ковбаси та 55 кг копченої ковбаси; в) 30 кг вареної ковбаси та 65 кг копченої ковбаси.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *