Економічні цикли.  Інфляція та безробіття
Химия

Економічні цикли. Інфляція та безробіття


Економічні цикли.

Інфляція та безробіття

1. Економічні цикли

Починаючи з середини минулого століття, економісти помітили, що економіка розвинених країн розвивається нерівномірно, тобто циклічно: періоди швидкого зростання змінюються спадами та кризами. Було запропоновано виділяти такі фази економічного циклу: пік, спад, криза, пожвавлення.

Пік. Характеризується високим рівнем цін, низьким безробіттям, промисловість працює майже на повну потужність.

Спад. Виробництво та зайнятість скорочуються, проте ціни не падають.

Криза. Нижча точка спаду, характеризується катастрофічним падінням виробництва, масовим безробіттям, практично згортанням всієї економічної діяльності, падінням цін, оскільки купівельна спроможність населення вкрай низька.

Пожвавлення. Починає зростати рівень виробництва та цін, скорочується безробіття.

clip_image002

Рис.8. Графічне зображення економічних циклів.

Незважаючи на те, що всі економічні цикли мають загальні фази, вони відрізняються за тривалістю та силою. Існують різні теорії, що пояснюють економічні коливання економіки. Одні вважають, що у їх основі лежать великі наукові відкриття, інші – політичні потрясіння, війни, революції, природні катаклізми. Але основою всього, звісно, ​​є рівень сукупних витрат. Види економічних циклів:

— Великі цикли Кондратьєва (48-55 років),

-Середні цикли Коваля (15-25 років) і цикли Жюгляра (7-11років),

– малі цикли Кітчина (3-4 роки)

– сезонні.

Однією із складових характеристик циклу є категорія безробіття.

2. Безробіття. Типи безробіття

1. Фрикційне безробіття, Пов’язана з пошуком нового місця роботи, у зв’язку зі зміною місця проживання, більш оплачуваної роботи. Вона неминуча.

2. Структурне безробіття, пов’язана зі структурними змінами економіки через розвиток науки і техніки. Вона теж неминуча, тому що за своє життя людині доводиться кілька разів переучуватись професії.

3. Циклічне безробіття, пов’язані з циклічними змінами економіки. Це найважчий вид безробіття, тому що на вулиці залишається велика кількість людей.

Природний рівень безробіття включає фрикційну і структурну і становить 5-6%.

Визначення рівня безробіття.

Рівень безробіття = (безробітні раб. сила) · 100% (7)

Робоча сила = Населення країни — не працюючі за законом (особи до 16 років, пенсіонери …)

Економічні витрати безробіття.

Головна економічна «ціна» безробіття – недоотримання ВВП. Артур Оуекен – американський математик висловив цю залежність так: якщо фактичний безробіття перевищує природний на 1%, то недоотримання ВВП становить 2,5%.

3. Інфляція та її типи

Інфляція — Довготривале і безперервне зростання загального рівня цін, тобто зниження купівельної спроможності грошей. Розрізняють інфляцію: відкриту (що характеризується зростанням цін) і приховану (що характеризується посиленням товарного дефіциту під час контролю держави за цінами).

Типи інфляції.

1. Інфляція попиту, тобто попит перевищує можливу пропозицію товару на ринку, і ціни внаслідок цього нею зростають.

2. Інфляція зростання Витрат виникає в результаті зростання цін на сировинні ресурси.

Визначення рівня інфляції.

U=(l2-I1)I1·100%, (8)

де I2 -індекс цін цього періоду, I1 — Індекс цін попереднього періоду. Види інфляції:

1. За рівнем інфляції розрізняють:

— Повзучу (до 10% на рік)

– галопуючу (від 10 до 100%)

гіперінфляцію (більше 100%)

2. Збалансована та незбалансована.

3. Очікувана та непередбачувана.

Номінальний та реальний дохід

Dp=DнU, (9)

де Dp — Дохід реальний, тобто з урахуванням інфляції, Dн — Дохід номінальний, тобто виражений у поточних цінах, U — рівень інфляції.

Взаємозв’язок безробіття та інфляції.

Між рівнем безробіття та темпом зміни інфляції у короткостроковому періоді існує зворотний зв’язок, який виражається кривою Філіпса.

clip_image004

Рис. 9. Крива Філіпса.

Запитання та завдання

1) США рівень безробіття 9,5%. Визначити втрати ВВП, якщо номінальна його величина 3300 млрд. $.

9,5-6 = 3,5% — це перевищення природного рівня безробіття.

3,5 * 2,5 / 100 = 8,75% — втрати ВВП

8,75 * 3300/100 = 290 млрд. $

2) Визначити рівень безробіття та його тип у місті N, якщо все населення у місті 500 тис. осіб, 120 тис. осіб – діти до 16 років та інваліди, 150 тис. осіб – пенсіонери, 23 тис. осіб – безробітні.

3) Визначити рівень інфляції, якщо індекс цін цього року становить 151%, а індекс цін попереднього року – 110%.

4) Якщо Ваш номінальний доход зростає на 10%, а рівень цін на 5%, то яким буде Ваш реальний дохід? Дохід 100 $.

5) Як вплине ринку праці скасування режиму прописки?

6) Які функції грошей підриває гіперінфляція?

7) Все населення країни становить 85 млн. Чоловік, з них працездатні — 70 млн. Чол., Не включаються в робочу силу 15 млн. Чол., 45 млн. Чол. – зайняті. Визначити рівень циклічного безробіття, якщо природний рівень безробіття становить 4%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *