Доповідь - сутність соціально-політичної доктрини фашизму.
Химия

Доповідь — сутність соціально-політичної доктрини фашизму.


Сутність соціально-політичної доктрини фашизму.

Насамперед слід зазначити ряд протиріч фашизму: аристократизм і народність, націоналізм та ідеї наднаціональної спільності фашистів, антикапіталізм та теорія творчого капіталу, расистське виправдання кастовості та проповідь народної спільності, проповідь автаркії та ідеї єдиного європейського ринку.

За визначенням, фашизм це — ідеологічний та політичний рух, основними ознаками якого є культ особистості, вождизм, націоналізм, расизм та шовінізм із зазіханням на національну рівноправність. Також основні риси фашизму входять використання соціальної демагогії, ідеї національного об’єднання, ідеї поширення фашизму інші країни, уніфікація всіх сторін життя суспільства, ідеї знищення буржуазних партій, ідеї зрощення партії з державою, тоталітарний характер держави, контролю над усіма сферами життя суспільства.

Культ сили як вирішення національних проблем від початку став відмінною рисою нацистської ідеології. Він включав у собі певний набір примітивних ідей: вихваляння звірячих інстинктів, твердження, що боротьба є найважливішим чинником розвитку та вдосконалення людства, а гуманізм — виразом чи повного нерозуміння людської нафури. З расової теорії випливала і теза про недолюдину, одним із затятих прихильників якої був керівник СС Г.Гіммлер. Расовий фактор трактувався фашистськими ідеологами як вирішальна рушійна сила розвитку нації та людського суспільства. Крім того, расизм — це найбільш крайнє вираження націоналізму та шовінізму.

У соціально-економічному плані крайній націоналізм, що переходить у расизм, — це форма відображення економічної нестійкості дрібної буржуазії та взагалі середніх верств.

Расова теорія стала як засобом на маси, як пропагандистським інструментом, а й внутрішньої пружиною, визначала поведінка нацистських ідеологів і багато політичні акції.

Важливе місце у ідеології фашизму займали і конкретні зовнішньополітичні концепції, основою яких було покладено ідеї геополітичної школи. Вони приваблювали як заздалегідь войовничо налаштовані верстви німецького населення, а й тих, хто вважав, що територіальні становища Версальського договору попрали її національну гідність, або пов’язував із цією політикою перспективи свого матеріального благополуччя.

Головним у нацистському «соціалізмі» завжди був етатизм: вища форма апологетики всеосяжної, тоталітарної ролі централізованої влади. Сам соціалізм ідеологи, слідуючи за Шпенглером, визначали як форму громадської організації, за якої державі належать найважливіші функції у всіх сферах життя — починаючи з політики, закінчуючи культурою та особистим життям громадян.

«Держава, — наголошував офіційний історіограф «третьої імперії» Г.Рюле, — є організаційною формою народного життя. Воно — передумова народного життя і сягає своїм корінням у народ. У націонал-соціалістській державі подолано протиріччя між державою та народом. Держава – це організований народ. Тому в націонал-соціалістській державі немає місця для ліберальної багатопартійної системи. “

Принцип вождизму тлумачився як необхідність підпорядкування верховному вождю, а й як основна форма побудови всієї державної ієрархії згори до низу. Нацистський державний чи партійний чиновник на будь-якому ступені не просто користувався найширшими повноваженнями, а й проголошувався вождем у своїй галузі. Подібна система організованого самоврядування та беззаконня, що виключала будь-які форми самоврядування та ініціативи знизу, прикривалася посиланнями на народні витоки необмеженої влади верховного вождя.

До основних сучасних різновидів фашизму можна віднести такі:

1) неофашизм — нетерпимість до філософії лібералізму, ідеї патріотизму та «нещадного уряду».

2) неонацизм – расова чистота, ідеї Гітлера.

3) комунофашизм — жорстка державність, дискримінація за класом.

4) націонал-лібералізм — ідеї расової богообраності, терпимості (належать до індивідуалізму).

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *