Доповідь - Статистика суспільного продукту
Химия

Доповідь — Статистика суспільного продукту


Доповідь - Статистика суспільного продукту

Завантажити доповідь: Статистика суспільного продукту

1. Принципи побудови макроекономічних показників.

Макроекономічні показники покликані відобразити результати економічної діяльності за певний період та забезпечити можливість аналізу впливу заходів ек. політики на економічні процеси

Розрахунок економічних показників передбачає вирішення двох проблем:

 • визначення економічного сенсу показника
 • його розрахунок з урахуванням наявної інформації.

У нас був розроблений баланс н/г, де було показано результати розвитку країни. Ці показники грунтувалися на натуральних потоках, там- на вартісних .

З 1988 стали переходити до розрахунку ВВП.

Принципові відмінності в методології розрахунків макроекономічних показників у ринкових умовах. Методологія розрахунку базується на наступних передумовах:

 • рівноправність матеріальних та нематеріальних сфер

Класифікація галузей, які здійснюють виробничу діяльність, включає:

 • промисловість
 • будівництво
 • с/г
 • транспорт та зв’язок
 • сфера обігу (торгівля)

— Це сфера матеріального виробництва

 • освіта, охорона здоров’я, культура, мистецтво
 • ЖКГ
 • управління, фінанси, страхування
 • наука

– Це сфера нематеріального виробництва.

Виробнича діяльність включає ринкову діяльність (все що продається) та неринкову діяльність (безкоштовні послуги держави та громадських організацій, виробництво продукції у господарствах для власного споживання).

 • концепція факторів виробництва

Раніше вважалося, що продукція є лише результатом праці робітників, але нині вважається, що продукція створюється працею, землею та капіталом. Власники цих чинників виробництва мають право отримання доходів від цих чинників, мають право оплату праці, земельну ренту.

 • об’єктивність зв’язків економіки самостійність суб’єктів за умов відділення держави від управління господарською діяльністю.

Результат виробництва цього року — Це результат функціонування економіки за рік. Результатом виробництв протягом року називається те, що випущено і підлягає подальшої переработке. Це продукти, які готові до споживання + продукти накопичення + експорт. Результат функціонування економіки протягом року (валовий випускати продукцію) є продукт, який підлягає подальшої переробки економіки країни, тобто продукція, яка підлягає споживанню, накопиченню та експорту.

Отже, лише на рівні народного господарства виявляється поняття кінцевого споживання.

2. Система макроекономічних показників.

Валова продукція- сума стіймостей всієї виробленої протягом року у економіці продукції, включаючи виробництво товарів та послуг, які можуть мати ринковий і неринковий характер.

ВВП-все, що вироблено нашій країні.

ВНП-національна економіка незалежно від території.

ПВП = ВВП — Амортизація.

ЧНП = ВНП – Амортизація.

НП (НД) = ЧНП — косв податки? новостворений продукт економіки.

Валовий випуск у галузях, що виробляють товари, дорівнює валовій продукції цих галузей. Валовий випуск промисловості відображається вартістю реалізованої продукції, с/г продуктів — сукупністю сирих без переробки продуктів тваринництва та рослинництва, будівництва-об’ємом виконаних будівельно-монтажних робіт, транспорту, зв’язку та торгівлі-об’ємом валових доходів від основного виду діяльності. Валовий випуск за галузями, що надають ринкові послуги-виручкою від платних послуг, неринкові (безкоштовні) послуги визначається за обсягом поточних витрат за надання цих послуг + споживання основного капіталу (амортизація).

Валовий випуск із економіки — поточне споживання = ВВП.

Проміжне споживання складається з вартості товарів та послуг, які трансформуються або повністю споживаються у процесі виробництва у звітному періоді – це матеріальні витрати без амортизації. Т.ч., в цілому по економіці існує три основні показники: ВВ – ПП = ВВП

Структура цін товарів та послуг.

Факторна ціна = М + А + V + податки виробництва + П, де М- матеріальні витрати, А- амортизація, V- оплата праці, П- чистий прибуток (не враховуючи податків з прибутку).

Ціна виробника (Основна виробнича ціна) = факторна ціна + чисті податки на продукцію.

Ціна споживача = ціна виробника + товарно-транспортні витрати.

3. Методи розрахунку ВВП.

Існує 3 основних методи розрахунку ВВП.

1) Виробничий — розрахунок ВВП на стадії виробництва. Виходить шляхом підсумовування валової доданої вартості за галузями. Валова додана вартість визначається шляхом віднімання з валової продукції матеріальних витрат. Цей метод дозволяє проаналізувати структуру виробництва та ефективність окремих галузей на стадії створення валового продукту.

Валовий випуск — матеріальні витрати = ВДС по всіх галузях.

ВДС + непрямі податки + мита = ВВП.

ВВП — Амортизація = ПВП.

ВНП – Амортизація = НВП.

У 1995 році в РФ:

 • виробництво товарів-40.7%,
 • виробництво послуг-57.5%,
 • чисті податки – 7.8%.

2) Розподільний метод-метод доходу. Статті освіти доходів:

 • оплата праці,
 • прибуток економіки,
 • амортизація,
 • субсидії,
 • податки на виробництво
 • інші податки.

3) Метод кінцевого споживання. Полягає в тому, що підсумовуються такі статті:

 • кінцеве споживання благ та послуг (66%).
  • населенням (домашні господарства),
   • ринкові послуги (роздрібний товарообіг),
   • неринкові (безкоштовні) послуги,
  • суспільні потреби (наука, оборона, управління),
 • валове накопичення основних фондів-розраховується як сума приросту основних та оборотних коштів або як сума капіталовкладень цього року (28%).
 • експортно-імпортне сальдо (6%).

ВВП = P * Q, IВВП = IP * IQ, Дефлятор = ВВП номінальний / ВВП реальний,

ДефляторДоповідь - Статистика суспільного продукту
Дефлятор- це перерахунок вартісних макроекономічних показників із поточних цін на постійні.

Дефлятор- це агрегований індекс цін, призначений для усунення впливу цін та визначення динаміки фізичного обсягу зведених стіймостних показників: ВВП в цілому, ВВП за галузями економіки, ВВП за напрямами кінцевого використання, ВВП загального доходу країни в цілому та за окремими соціальними групами.

ВВП = Z * L , де: L — кількість людей, що беруть участь у виробництві, Z — середній дохід на кожного учасника.

Доповідь - Статистика суспільного продукту

4). Показники ефективності громадського виробництва та їх використання для макроаналізу.

Ефективність-це відношення результатів виробництва до витрат.

1. Використання трудових ресурсів: а)
Доповідь - Статистика суспільного продукту, тобто. продуктивність суспільної праці дорівнює відношенню ВВП до чисельності трудових ресурсів; б)
Доповідь - Статистика суспільного продуктуW=ВВП: LНАСЕЛ. (W=(M+V+m): L), тобто. ВВП душу населення дорівнює відношенню ВВП до кількості населення.

2. Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (КВ):

Доповідь - Статистика суспільного продукту

— Це відношення зміни ВВП до КВ за цей рік.

3. Використання землі характеризується врожайністю, тобто. ставленням обсягу виробництва зернових у натурі до площі сільськогосподарських угідь.

Аналіз потреби у трудових ресурсах (t- трудомісткість):

Доповідь - Статистика суспільного продукту,
Доповідь - Статистика суспільного продукту,
Доповідь - Статистика суспільного продукту,

(рівень безробіття).

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *